Bondam til DTL: Kæmp for færre ulykker – ikke cykelhjelm og refleksvest

REPLIK: Vi anbefaler, at man bruger cykelhjelm, men et decideret lovkrav og politiovervågning af cyklisterne fjerner fokus fra de farlige lastbiler, som vi hellere burde kontrollere, skriver Klaus Bondam i et svar til Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

I Cyklistforbundet anbefaler vi brug af cykelhjelm. Det siger sig selv, at en hjelm kan beskytte vitale dele af vores hjerner i et trafikuheld – om end vi tvivler på, at den gør den store forskel i mødet med en stor, tung højresvingende lastbil. 

Vi er også helt med på, at en refleksvest øger cyklistens synlighed – ikke mindst på mørke og regnfulde veje. 

Og vi påtager os i høj grad et medansvar for at sikre tryg og sikker sameksistens mellem forskellige trafikanttyper; herunder mellem cyklister og tunge lastbiler. 

Men vi ønsker ikke – sådan som DTL’s Erik Østergaard gør det – noget lovkrav om brug af cykelhjelm og refleksvest. 

Det er i den grad ærgerligt, at vores afvisning af sådan et lovkrav får Erik Østergaard til at fastholde, at vi ikke vil indgå i en dialog om et fælles ansvar for at begrænse antallet af ulykker. Det er ganske enkelt ikke korrekt. 

Cyklister skal vise hensyn
I Cyklistforbundet mener vi, at cyklister skal vise hensyn. Cyklister skal overholde færdselsreglerne. Venlige, opmærksomme og hensynsfulde cyklister er med til at gøre livet lettere både for sig selv og for andre trafikanter. 

I særdeleshed i forhold til at undgå højresvingsulykker anbefaler vi i alle relevante sammenhænge, at man som cyklist passer på sig selv. At man sætter farten ned og orienterer sig, når man nærmer sig og passerer et kryds. At man er opmærksom på lastbiler ved siden af eller bag ved, fordi det er særligt farligt at være tæt på lastbilens forhjul, når den svinger. Og så videre. 

Vi opfordrer også cyklister til at koncentrere sig om at cykle – lade mobiltelefonen blive i lommen, så man kan høre trafikken.

DTL’s Erik Østergaard gør det fælles ansvar for at begrænse antallet af ulykker til alene at være et spørgsmål om opbakning til et lovkrav om cykelhjelm og refleksvest.

Jeg glæder mig selvfølgelig over, at Erik Østergaard anerkender de udfordringer, som der, jævnfør Havarikommissionens seneste rapport, er med uopmærksomme chauffører, ligesom han anerkender EU's sendrægtighed i forhold til at stille mere tidsvarende krav til indretningen af lastbilernes førerhus. 

Politiet skal kontrollere lastbiler og ikke cyklister
Men hvad med Havarikommissionens anbefaling om et lovpligtigt orienteringsstop? Hvad med at opfordre kommuner og stat til at stille langt større trafiksikkerhedskrav i forbindelse med udbud af offentlige transportopgaver? Og hvad med øget politikontrol af spejlindstilling, ’pynt’ i førerhuset, hastighed, køre-hviletid? 

I Cyklistforbundet tror vi, at det er en langt mere effektiv udnyttelse af politiets ressourcer end at sende betjentene på gaden for at sikre, at landets 4,5 millioner hverdagscyklister nu også har cykelhjelm og refleksvest på. 

Det er også bemærkelsesværdigt, at Erik Østergaard kalder det en ”romantisk forestilling”, at store dele af byernes varetransport kan omlastes fra store tunge lastbiler til el-ladcykler og mindre el-varebiler. Dermed er han lodret uenig med samtlige af EU's transportministre, der i Declaration of Luxembourg anerkender, at godt 50 procent af byernes varetransport kan omlastes til for eksempel el-ladcykler.

Når vi i Cyklistforbundet er så stålsatte i vores holdning imod at gøre cykelhjelm og refleksvest lovpligtige, så er det ud fra en dokumenteret frygt for, at det vil føre til endnu et fald i antallet af cyklister på landets cykelstier. 

Godt 30 danske cyklister dør hvert år i trafikuheld. Over 6.000 danskere dør hver år på grund af en inaktiv livsstil. At skabe let og enkel adgang – uden diverse lovkrav – til aktiv mobilitet er vejen frem for at sikre danskere en mere aktiv livsstil. 

Og vognmændene – ja, de vil sidde endnu mere fast i trafikkøer, hvis flere vælger cyklen fra og bilen til i hverdagen.

Forrige artikel 3F: Uber-farvel er vejen til transportudvikling 3F: Uber-farvel er vejen til transportudvikling Næste artikel DTL til Bondam: Cyklister skal bidrage til færre ulykker DTL til Bondam: Cyklister skal bidrage til færre ulykker
Efter lange ventetider: V vil fratage politiet ret til at tillade særtransport

Efter lange ventetider: V vil fratage politiet ret til at tillade særtransport

GODSTRANSPORT: Ny praksis hos Rigspolitiet giver store forsinkelser på tilladelser til særtransport, hvilket frustrerer bygge- og transportbranchen. Venstre vil have opgaven ud af politiets hænder, og indkalder nu justits- og transportministeren i samråd om sagen. Rigspolitiet erkender problemet.