Bredt flertal parat til at oprette ny national cykelpulje

RUNDSPØRGE: Hovedparten af Folketingets partier er klar til at etablere en ny national cykelpulje, viser rundspørgen. Flertal vil afsætte trecifret millionbeløb årligt.

Der er stor politisk opbakning blandt Christiansborgs transportordfører til at afsætte nye penge til en national cykelpulje, når den nuværende pulje udløber i 2020.

Det viser en rundspørge, Cyklistforbundet har gennemført til partiernes transportordfører. Et resultat, der ikke overraskende glæder Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam. Han ser kun fordele ved at bruge flere penge på at fremme cyklismen.

"Gode cykelforhold er en investering, der betaler sig i form af mere sundhed, mindre trængsel på vejene og bedre miljø og en mere grøn transport til at imødegå klimaudfordringerne," siger Klaus Bondam.

Rundspørge til transportordførerne er gennemført hen over sommeren, og alle partier undtagen Liberal Alliance har svaret. Og lige fra Enhedslisten og Alternativet til Venstre støtter man tanken.

 "Jeg ser gerne, at vi afsætter penge til en national cykelpulje," skriver Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, i sit svar til Cyklistforbundets rundspørge.

En del af en ny masterplan
Han peger på, at penge kan afsættes i forbindelse med en kommende "masterplan" for de næste mange års infrastrukturinvesteringer. Sidste gang, man lavede sådan en plan, var i 2009, og der blev en enkelt af i alt 100 milliarder kroner øremærket en femårig cykelpulje.

Fordi penge fordrede kommunal medfinansiering, har den pulje ført til investeringer i blandt andet supercykelstier og andre cykelfremmende initiativer for over to milliarder kroner.

I Cyklistforbundet håber man, at en kommende national cykelpulje vil blive til mere end blot et appendiks til en stor investeringsaftale.

"Cyklerne kommer ind som en lille sidste detalje, når der forhandles om de store milliarder på transportområdet. Derfor er det afgørende, at politikerne vedtager en ny cykelpulje af en anseelig størrelse," siger Klaus Bondam.

En tiendedel af en Hærvejsmotorvej
Mens Venstres Kristian Pihl Lorentzen ikke sætter et konkret beløb på, hvor stor en cykelpulje han gerne ser, så er de øvrige partier mere offensive.

Fra Radikal side peger transportordfører Andreas Steenberg på, at man skal op på samme niveau som med aftalen fra 2009 – "mindst".

Og mens S, SF og Alternativet taler om en pulje på 100 millioner kroner årligt, så taler Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, om 200 millioner kroner årligt over ti år.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested lægger sig på samme niveau.

"Et mål kunne være en pulje på 200 millioner kroner årligt over ti år. Med den kommunale medfinansiering giver det 500 millioner kroner årligt. Samlet vil det koste staten 2 milliarder kroner eller ti procent af en Hærvejsmotorvej," skriver han i sit svar til Cyklistforbundets rundspørge.


Forrige artikel Regeringen pønser på 39 forslag til bedre klima og renere luft Regeringen pønser på 39 forslag til bedre klima og renere luft Næste artikel Strid mellem skibsindustri og Forsvaret er en storm i et glas vand Strid mellem skibsindustri og Forsvaret er en storm i et glas vand
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.