Debat

CONCITO: Afgiftsfritagelse afgørende for elbilers gennembrud

TRANSPORTDEBATTEN: Man bør fortsætte afgiftsfritagelsen af el-biler, indtil en vis procentandel af bilparken består af miljøvenlige el-biler, skriver Susanne Krawack, chefkonsulent i CONCITO.

Foto: Hjalte Kragesteen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Susanne Krawack
Chefkonsulent, CONCITO

Elbiler har været fritaget for registreringsafgift i en årrække, men afgiftsfritagelsen udløber med udgangen af 2015 og indgår ikke i regeringens forslag til Finanslov 2015. Det er ærgerligt af to grunde:

For det første er det helt afgørende for omstillingen til en klimavenlig transportsektor, at der indfases el i transportsektoren.

Den danske energi og klimapolitik er i høj grad baseret på vindenergi, hvilket giver god mening, da kun få lande ligger så attraktivt som Danmark , når det handler om at udnytte vinden til elproduktion.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Tiende udgave af Transportdebatten er sæsonens første. I denne udgave sætter vi fokus på bilafgifter. 

Forskere, kommissioner og tænketanke har med jævne mellemrum peget på, at det eneste rigtige vil være at indføre roadpricing, så man betaler for at bruge bilen i stedet for at betale for at eje den. Det vil for alvor afhjælpe trængsel og gavne miljø og klima, lyder argumentet. Men regeringen siger nej. Og det gør næsten hele Folketinget.

Tilbage står, at der er grundlæggende enighed om, at de nuværende afgifter ikke er indrettet på den mest hensigtsmæssige måde. 

Transportdebatten sætter derfor fokus på, hvordan bilafgifterne bør indrettes. I denne udgave af Transportdebatten vil otte debattører give deres besyv med. 

Deltag i debatten: Send dit indlæg til [email protected].

Med den kraftige satsning på vind-el vil der være meget fluktuerende el i systemet, og elbiler vil kunne oplade om natten, hvor elforbruget i øvrigt er lavt.

Elbilerne vil dermed kunne bidrage til den balancering af elsystemet, der er nødvendig. Desuden vil der være rigeligt el fra vedvarende kilder, og derfor er det fornuftigt at bruge el så mange steder som muligt.

I dag er situationen den, at det er nogenlunde lige dyrt at køre en km i en ny benzinbil eller en ny elbil.

Susanne Krawack, Chefkonsulent

Og personbiler og tog er oplagte muligheder.

Dyrt at udvikle
For det andet er afgiftsfritagelsen for elbiler helt nødvendig i den periode, hvor elbilerne er nye på markedet.

Det er dyrt at udvikle og markedsføre nye produkter, og det er med til at gøre elbiler dyre i startperioden. Vi har allerede set, at elbilerne falder i pris, samtidigt med at batterierne bliver mere effektive.

Så en positiv udvikling er i gang, men det er endnu ikke tilstrækkeligt attraktivt at købe elbiler for den private husholdning. Afgiftsfritagelse af elbilerne en periode endnu vil således være med til at styrke efterspørgslen på elbiler og dermed medvirke til at fortsætte udviklingen og markedsføringen af elbiler. 

I dag er situationen den, at det er nogenlunde lige dyrt at køre en km i en ny benzinbil eller en ny elbil.

I større leasingaftaler ser det endog ud til, at det er billigere at lease elbiler end benzinbiler. Der er efterhånden også mange forskellige elbiltyper på markedet.

Danmark skal gå forrest
Man kan få luksusbiler som Tesla og små biler som E-up. Elbilen har imidlertid stadigt meget kortere rækkevidde end konventionelle biler. Derfor er det vanskeligt at sige, hvornår elbilen for alvor slår igennem på det danske marked, og det kan være svært at sige præcist, hvor længe det er rimeligt at forlænge afgiftsfritagelsen.

I stedet for at fortsætte afgiftsfritagelsen et vist antal år kan det derfor være fornuftigt, at man fortsætter afgiftsfritagelsen, indtil en vis andel af bilparken er elbiler.  

Nogen vil sikkert mene, at vi i Danmark bare kan vente, til andre har banet vejen for de billigere og mere effektive elbiler.

Men som et af verdens rigeste lande bør Danmark gå foran og finansiere sin del af introduktion af denne nødvendige teknologi. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00