Dansk Elbil Alliance: Valgkampen er afgørende for elbilernes fremtid

DEBAT: Der bliver solgt markant flere elbiler i de nordiske nabolande end i Danmark. Der er behov for langsigtede målsætninger og konkrete initiativer, og valgkampen bliver afgørende, hvis vi skal følge trop, skriver Lærke Flader. 

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Salget af elbiler i Danmark rundede to procent af bilmarkedet sidste år. Et år efter Finland, tre år efter Sverige og syv år senere end Norge. I Finland udgør elbiler nu seks procent af bilsalget, i Sverige er det 15 procent og i Norge imponerende 61 procent af alle nye biler.

Følger vi den sti, der er lagt fra de andre nordiske lande, kan salget af elbiler i Danmark runde 50 procent i 2025, 100 procent i 2030 og mere end en million elbiler og opladningshybridbiler på vejene.

Men de grønne biler kommer ikke af sig selv. Den kommende valgkamp og de politiske aftaler, der indgås bagefter, bliver helt afgørende.

Forbyd køretøjer, der udleder CO2
Lektien fra de andre nordiske lande er, at vejen til en grønnere bilpark går gennem ambitiøse, langsigtede politiske målsætninger samt konkrete initiativer.

Det gør ambitionerne troværdige for forbrugerne, producenterne, importørerne og de virksomheder, der investerer i ladestandere – og speeder udviklingen op.

Konkret foreslår Dansk Elbil Alliance, at den kommende regering samler partierne bredt om en ambition for Danmark, hvor der om 15 år ikke længere må indregistreres køretøjer, som udleder CO2 eller partikler. 2035 skal være året, hvor den sidste nye forbrændingsmotor kører ud på de danske veje. Ikke bare i biler – men også busser, lastbiler og varebiler. Og for nogle køretøjer kan det sagtens være tidligere. For eksempel kan rutebusser allerede nu udskiftes med elbusser.

Ambitionen skal bakkes op af konkrete virkemidler - her og nu. For personbilerne foreslår vi, at de nuværende afgifter for elbiler fastfryses til 2023. Det betyder, at der ikke betales registreringsafgift af mellemklasse elbiler tre år længere end med de nuværende regler.

Samtidig foreslår vi en grøn firmabilsbeskatning, som gør det attraktivt for medarbejdere i virksomhederne at få klimavenlige biler som firmabiler. Det er biler, der kører mange kilometer, og som derfor kan spare meget CO2. Samtidig er det disse biler, danske familier typisk køber som familiebiler, når de tre-fire år gamle sælges videre.

Endelig er der brug for at se på elafgiften. Indtil nytår er transporten fritaget fra elafgift, men derefter skal biler og lastbiler, der kører på el, betale tre gange mere end afgiften på diesel. Busser er derimod fritaget til 2023. Vi foreslår, at den ordning kommer til at gælde for alle former for vejtransport.

15.000 elektriske lastbiler og busser i 2030
Omstillingen af de tunge køretøjer skal starte i byerne med rutebusser og varedistribution i fossil- og partikelfrie lastbiler og varebiler, hvor problemerne med luftforurening er størst, og hvor rækkevidden i grønne busser og lastbiler passer til kørselsmønstrene.

Det kan fremmes ved at stramme miljøzonerne, så det ikke bliver tilladt at køre ind i centrum af byerne med forurenende dieselmotorer.

Efterhånden som rækkevidden i busser og lastbiler øges, kan miljøzonerne udstrækkes til at dække større dele af Danmark.

Er en million elbiler i 2030 urealistisk? Absolut ikke. Og det er det heller ikke med 15.000 elektriske lastbiler og busser i 2030.

Men det kræver, at vi kommer væk fra nødsporet nu. Der er behov for, at politikerne udstikker langsigtede mål, som følges op af konkrete initiativer.

Forrige artikel FDM: Skat, skam og skræk er ikke vejen til grøn transport FDM: Skat, skam og skræk er ikke vejen til grøn transport Næste artikel Debat: Det er fejlagtigt at tro, at elbilen er en miljøengel Debat: Det er fejlagtigt at tro, at elbilen er en miljøengel
  • Anmeld

    Allan Christensen · Kemiingeniør

    Traditionel udviklet ny teknologi - og disrespekten over for alle der har ydet en indsats for at begrænse transporten og dennes forventede ødelæggende konsekvenser.

    Det er en ulykke af dimensioner om syntetiske pesticider og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig transportsektor - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange elbiler, velfærdsgoder, lønforhøjelser, skattelettelser, lobbyister, uansvarlige politikere og naive vælgere med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.