Dansk Erhverv: Grønnere lastbiler på europæiske veje

DEBAT: Godstransporten på vejene står for 82 procent af energiforbruget i transportsektoren. Det er derfor glædeligt, at der kommer fælleseuropæiske regler for, hvordan vi nedbringer lastbilers brændstofforbrug, skriver Jesper Højte Stenbæk, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Af Jesper Højtke Stenbæk
Chefkonsulent i Dansk Erhverv

Mandag stemte Rådet det såkaldte vægt- og dimensionsdirektiv igennem, der vil gøre det muligt for lastbiler at køre mere miljøvenligt – og i sidste ende billigere.  

For at lastbiler kan blive grønnere, skal de have lov til at være længere og veje mere, end de må i dag. Umiddelbart lyder det mærkeligt, at større og tungere lastbiler bedre kan sætte deres CO2-udslip ned. Det skyldes dog, at en ændring af de nuværende firkantede førerhuse til rundere former ved hjælp af aerodynamik kan hjælpe en lastbil til at forbruge mindre brændstof.

De nuværende klodsformede førerhuse har for meget vindmodstand på vejene, der betyder, at chaufføren kan lette trykket på speederen i fremtiden, hvor rundere førerhuse vil skabe mindre vindmodstand, og derfor kræve mindre forbrug af brændstof.

Det betyder dog, at vognmænd skal have lov til at lægge 15 centimeter til lastbilers allerede tilladte længde. De nye førerhuse skal også forbedre chaufførernes udsyn med færre færdselsulykker til følge. Vi får således også sikrere europæiske veje. 

Et ton tungere
Lastbiler bliver i fremtiden også tungere, de må veje et ton mere, end de gør i dag, men kun, såfremt at der er tale om at installere elektriske eller hybride enheder, der kan lette brugen af alternative brændstoffer med et mindre udslip af CO2 til følge.

Alt i alt kommer de nye ændringer til at give os et bedre miljø, men også besparelser i vognmandens brændstofforbrug. EU har lavet en beregning, der viser, at en vognmand kan opnå en besparelse på 37.000 kroner for hver 100.000 kørt kilometer. Det vil alt andet lige betyde, at det vil blive billigere at fragte gods – altså en besparelse der i sidste ende kan komme de europæiske forbrugere til gode i form af billigere varepriser.

Forrige artikel Heunicke: Danmark bliver rustet til jernbaneudbud Heunicke: Danmark bliver rustet til jernbaneudbud Næste artikel ITD: Tid til visionær vækstplan for vejtransporten ITD: Tid til visionær vækstplan for vejtransporten