Dansk Taxi Råd: På taxiområdet har Ole Birk leveret

DEBAT: Taxiloven er en god politisk aftale, som forligskredsen vedtog i starten af året. Ole Birk Olesen (LA) har loyalt forsvaret aftalen og udvist den nødvendige pragmatisme, skriver Trine Wollenberg fra Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør Dansk Taxi Råd

Det er næppe nogen overdrivelse at kalde Transportminister Ole Birk Olesens (LA) første tid i Transportministeriet for stormombrust, men set fra taxibranchens synspunkt har ministeren leveret varen i form af en bred og ambitiøs politisk aftale om en modernisering af taxiloven.

Bag aftalen ligger et solidt politisk arbejde, hvilket Dansk Taxi Råd gerne vil kvittere for.

Taxiforhandlingerne har undervejs været en langstrakt og til tider ideologisk kampplads, hvor vi undervejs har frygtet, at transportministerens stærke ideologiske holdninger kunne besværliggøre en aftale.

I sidste ende udviste ministeren dog den nødvendige pragmatisme og politiske forhandlingsteknik, der var nødvendig for at få enderne til at mødes i forligskredsen. Ole Birk Olesen har ikke lagt skjul på sin skuffelse over, at aftaleindholdet endte et stykke fra regeringens oprindelige forslag ”Taxi til fremtiden”.

Alligevel har Ole Birk Olesen, modsat andre medlemmer af regeringspartierne, loyalt forsvaret aftalen. Og for en liberal transportminister er der da også god grund til at forsvare den nye taxiaftale med oprejst pande.

Taxiaftalen er ganske vist ikke tilpasset efter et bestemt firmas forretningsmodel, sådan som regeringens udspil i grove træk lagde op til, men det er en af de mest moderne og ambitiøse taxireguleringer i Europa.

En lov, der moderniserer taxibranchens rammevilkår til gavn for både taxibranchen og forbrugerne, men uden at man går på kompromis med skattekontrol og ordnede forhold.

Taxi til fremtiden
Ole Birk Olesen har selv fremhævet tre overordnede dagsordener, der optager ham: Frihed, fremgang og fremtid. Elementer, der alle indgår i den nye taxilov. Frihed til selv at bestemme selskabsform og forretningsmodel for landets taxivognmænd og taxiselskaber, der nu bliver sat fri til selv at bestemme over deres forretning.

Frihed til at etablere sig på taximarkedet for alle, der vil indordne sig efter reglerne, hvilket utvivlsomt vil generere fremgang i form af øget vækst og udvikling i taxibranchen. Endelig omfavner aftalen fremtiden, da man udover at åbne op for eksempelvis app-baserede kørselskontorer også løbende evaluerer på nye alternative teknologier. 

Derfor er det også forfejlet, når kritikere har tordnet mod kontrolelementerne i den endelige aftale samt imod de partier, der har stået vagt om ikke at liberalisere skattekontrollen.

Taxameter er kontrolapparat
En app kan i dag erstatte nogle funktioner i et taxameter, men en app kan eksempelvis ikke registrere, hvornår der er kunder i bilen, hvis der slukkes for den. Taxameteret og sædefølere fungerer i dag som kontrolapparat, der sikrer, at en chauffør ikke kan slukke for gps'en og selv stikke pengene i lommen.

Og som den svenske taxiudredning har konkluderet, er taxameteret sammenholdt med sædefølere de kontrolmekanismer, der i dag bedst sikrer, at der ikke manipuleres med skattekontrol ude i den enkelte taxi.

I Dansk Taxi Råd har vi også en interesse i at der udvikles smartere, digitale løsninger for vores medlemmer, men ikke hvis det sker på bekostning af skattekontrol. Derfor er vi tilhængere af, at man løbende følger den teknologiske udvikling på området, så man kan introducere nye teknologier, når de har vist sig at være sikre imod manipulation.    

I Dansk Taxi Råd ser vi frem til, at Ole Birk Olesen får udmøntet den brede taxiaftale til lov, så landets taxivognmænd og taxiselskaber kan begynde at omstille deres forretning efter taxilovens nye rammer.

Forrige artikel 3F: Ole Birk har fundet vejen mod fair transport 3F: Ole Birk har fundet vejen mod fair transport Næste artikel Trafikselskaberne: Bliver selvkørende biler et farvel til kollektiv transport? Trafikselskaberne: Bliver selvkørende biler et farvel til kollektiv transport?
 • Anmeld

  Søren H. Nicolaisen Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

  Nej, pragmatisme er ikke det samme som at æde kameler

  Trine Wollenberg roser i Altinget i dag transportministeren.

  Der er ingen tvivl om, at også jeg hylder den positive tænkning, også selvom der er mørke skyer på himlen. Dog er jeg overbevist om, at der må have været en række syrlige drops imellem linjerne, som vi andre ikke evner at se, for noget tyder på, at Trine Wollenbergs hukommelse ikke rækker langt tilbage, eller at hun i positivismens tegn, ganske har glemt hvem der i virkeligheden skal og bør roses.

  Glemt er det, at dette oplæg i sandhed er et af Danmarkshistoriens største vælgerbedrag. Ikke mange ministre har nogensinde været på så kraftig kollissionskurs med sine vælgere, end netop Ole Birk Olsesen. Det kan vi andre naturligvis være ligeglade med men denne lov, er så sandelig ikke Oles lov. Så at rose ham for noget han ikke mener et klap af, ligner en joke, eller en sarkasme som end ikke jeg kan få øje på.

  Dem der i virkeligheden skal roses - hvis nogen skal - er da så sandelig de partier der udenom regeringen har tvunget en ganske anderledes lov igennem, end den som Liberal Alliance, Venstre og de Konservative står for. Ja, de partier der har ført en konstruktiv dialog med fx TiD.

  Fuldkommen glemt er det, at Ole Birk, og regeringens højeste mål, var at udskrive ordet ”erhverv” fra vores fag, og lade dette erstatte af private, der ”lifter” hinanden rundt. Det har Ole Birk Olesen på intet tidspunkt lagt skjul på.
  Han er helt klar af den opfattelse, at i små byer ville det være godt, hvis entreprenante unge mennesker kunne få lov at køre privattaxi efter endt arbejdstid i deres ”normale” job!

  Om Flex-trafik, der jo også er en hurdle for taxibranchen, er Ole Birk Olesen af den overbevisning, at Flextrafik er godt, fordi kommunerne sparer masser af penge på, at det NETOP IKKE er den lokale taxivognmand der udfører kørslerne. Pragmatisme?

  Nu skal jeg nok spare Trine Wollenberg for flere facts om den minister hun roser for pragmatisme. Måske er et andet ord for pragmatisme, at sluge kameler. Vær ganske sikker på, at havde Ole Birk og Co haft en flertalsregering bestående af de i regeringen repræsenterede partier, så havde pragmatismen nok set en kende anderledes ud, og at Trine Wollenberg efterfølgende kunne gå i gang med at søge nyt job.

  Når Trine så også skriver, at der i aftalen ligger et ”solidt politisk arbejde”, ja, så begynder jeg da for alvor at blive nervøs.

  Det er således helt åbenbart, at Trine og DTR ikke haft haft hænderne betryggende dybt nede i stemmeaftalens ordlyd, der i den grad bærer præg af sjusk og forglemmelser, samt en del hovedløst hastværk af copy/paste fra tidligere udformninger af taxiloven.

  I dette sjuskede arbejde – der ganske vist blev fabrikeret på rekordfart – ligger rigtigt mange løse ender, og direkte vrøvl, emner der ikke er gennemtænkt, og deciderede fejl.

  Jeg siger ikke dette, fordi jeg i bund og grund er uenig i grundtankerne om en ny taxilov, for jeg et langt stykke hen af vejen meget enig i det udkast der er fremkommet, men jeg ved også godt hvem der bør takkes, og hvem der bestemt ikke bør.

  Men det sjusk der ligger i stemmeaftalen, bruger netværket DANSK TAXI (4x27, 4x35, BTI og TiD) nu mange kræfter på at få strikket sammen til en lov, der giver mening, indehold og fornuft, og fjerner de værste lig i lasten.

  Et par eksempler på dette er at man ikke har sikret en definition på hvad en limousine kan, skal og må, men at den stort set ikke skal efterleve de skrappe krav, som der er til en taxi. Ligeså med OST- tilladelserne. Hvordan sikrer vi fx at OST-biler ikke pludselig befinder sig hyresøgende på taxiholdepladser osv, når nu

  Man har heller ikke reageret på, at krav om at følge en toneangivende overenskomst er strikket ud af taxiaftalen, hvilket er en katastrofe, når nu tiladelsestypernes arbejdsområder rykker nærmere hinandens?

  Når en lov skal liberaliseres og spillereglerne for løn,- og arvejdsvilkår også fuldkommen afgørende. Her må vi sikre, ikke alene chaufførerne, men tilmed de vognmænd overholder fx ATAX-overenskomsten, der kan blive efterladt i fæl konkurrence mod OST og Limoer, der følger samme regler, beskyttes af skarpt formulerede krav, til hvilke overenskomster der skal følges, et forhold

  Selv finder jeg dette område af overordentligt stor vigtighed, hvorfor jeg kontaktede en række trafikpolitiske ordførere med denne bekymring.

  Resultatet ser vi nu, hvor Henning Hyllested på min opfordring, har rejst spørgsmålet overfor transportministeren. Tror Trine Wollenberg, at det er en tilfældighed, at dette punkt blev skrevet ud af taxiloven, og kan dette således også henføres til en pragmatisk holdning til de ansattes løn,- og arbejdsforhold.
  Tror DTR, at en sådan reaktion fra Henning Hyllested kom fra et sted ude i det blå?

  Man reagerer heller ikke på følgende mærkværdige, og meget lidt kundevenlige formulering i stemmeaftalen: ”Der kan opereres med i alt to takstsæt – ét til dagskørsel og ét til kørsel aften, weekend og på særlige dage.”
  Hvorfor kun 2? Det er da en fuldkommen ubegrundet forbruger,- og selskabsfjendsk formulering, der vel næppe kan være hverken pragmatisk eller grundigt gennemarbejdet. Hvad nu, hvis man ønskede at give kunderne en tredje eller fjerde mulighed, eller produkt, til en anden pris. Er det udtryk for at vi har en gennemtænkt forslag her?

  Skal Ole Birk Olesen ikke også roses for dette?

  Nej, lad os blive enige om, at vi har fået en stemmeaftale der ser ud til at imødegå mange af de udfordringer vi står for fremadrettet. Jeg skal gerne tage de tæsk der kan ligge på mig, når jeg forsvarer hovedlinjerne i den, men jeg mener også, at DTR må påtage sig ansvaret på sig, at en ny lov bliver så chokerende markant anderledes i forhold til hvad vi kender på en gang. Det kunne have været undgået, såfremt DTR (dengang de var alene om at føre ordet) løbende havde taget politiske skridt til at få tilpasset taxiloven - en tilpasning der ikke for alvor er sket siden 1974. Det har man i den grad forsømt!

  I stedet har man i alle årene tonet ud, at vi havde Danmarks bedste taxilov, hvilket ikke kan siges at være animerende for en politiker der måtte have haft lyst til at tage fat på et stykke vanskeligt tilgængeligt politisk arbejde, der bestemt ikke kaster stemmer, eller taknemmelighed af sig, jo, altså lige bortset fra Trine Wollenbergs jubelindtagelse af den fantastisk pragmatiske transportminister, der virkelig har fået gjort et godt stykke arbejde her.

  Jeg vil anbefale, at Trine Wollenberg ikke ytrer denne begejstring for en pragmatisk transportminister alt for højt, det kunne jo være at en eller anden ville finde på at beskylde hende for at være en kvinde i hendes følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med hendes forstand.
  Sidstnævnte er dog ikke mit citat, men et jeg har hentet fra en særdeles pragmatisk politiker.

Ny platform skal gøre det lettere at få statens data

Ny platform skal gøre det lettere at få statens data

VIDEN: Moderniseringsstyrelsen har netop præsenteret en ny, interaktiv platform, som skal gøre statens data lettere at finde og forstå. I første omgang er Statsregnskabet blevet gjort mere brugervenligt, så man lettere får overblik over statens udgifter og indtægter.