Dansk Taxi Råd: Tænk taxibranchen ind i den førerløse fremtid

DEBAT: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har i sine første 100 dage taget de første skridt hen imod forsøg med selvkørende biler i Danmark, og taxibranchen stiller sig gerne til rådighed med robusthedstest, skriver Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør i Dansk Taxi Råd

Singapore har allerede sat de første selvkørende taxier på vejene, og i den hjemlige baghave er Vesthimmerland klar til at lade selvkørende busser transportere kommunens borgere rundt. Selv om billedet af en selvkørende væltet bil for nyligt ryddede sendefladen på de sociale medier, så er den selvkørende teknologi ikke længere en begrænsende faktor. Den findes, og den fungerer.

De selvkørende biler, som ingen for få år siden troede på i en nær fremtid, bliver en realistisk mulighed i større skala om måske allerede 5-10 år, hvis man skal lytte til de mest optimistiske vurderinger. Det er derfor et vigtigt skridt mod en mere selvkørende fremtid, som transportministeren har taget med lovgivningen om de selvkørende forsøg, da det er en udvikling, som utvivlsomt vil få stor betydning for transportsektoren. 

Hybridmix af muligheder
Der er blevet udstedt dommedagsprofetier over taxibranchens fremtidsudsigter i en verden med selvkørende biler. Den gamle chaufførbetjente taxi er færdig i den førerløse fremtid, lyder analysen. Det er Dansk Taxi Råd ikke enig i.

Det er hævet over enhver tvivl, at mange chaufførjobs fremover bliver erstattet af ny teknologi og automatisering, men der vil stadig være behov for varme hænder på rattet. Fremtidens taxibranche kommer til at levere service både med og uden chauffør.

De selvkørende taxier kan løse mange transportopgaver, men de kan trods alt ikke (endnu) erstatte alle de menneskelige funktioner, når ældre skal hjælpes ud og ind, eller det handicappede barn skal spændes fast og følges ind på skolen efter turen. Kunstig intelligens vil ændre verden, men den vil aldrig erstatte den menneskelige kontakt og nogle kundegruppers særlige behov for hjælp til transport.

Taxibranchen er klar til forsøg
Transportministeren har som sagt allerede fremsat et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler, og det er underordnet, om vi i taxibranchen vil omfavne den udvikling. Det bliver ganske enkelt et vilkår for taxibranchen at omstille dele af vores forretningsmodel til en selvkørende fremtid. 

Taxibranchens intensive kørselsgrundlag kan give nye teknologier den ultimative synligheds- og robusthedstest på vejene. Eksponeringen af de automatiserede teknologier, som taxibranchen kan bidrage med, kan være med til at fremme befolkningens omstillingsparathed og afhjælpe deres forbehold over for disse teknologier.

Taxibranchen er parate til at realitetsteste den selvkørende fremtid, når der åbnes op for forsøgsprojekter med selvkørende biler, hvor de nye ejerskabs- og virksomhedsstrukturer, som den ambitiøse nye taxilov åbner op for, vil gøre det langt lettere for taxibranchen at omstille sig til en selvkørende fremtid. Hvis man politisk yderligere ønsker at understøtte denne udvikling, bør der dog også tænkes i, hvordan man gør det attraktivt for de aktører, som viser risikovillighed og stiller sig til rådighed for at teste de nye teknologier. 

Selvkørende deletaxi kan være fremtiden
På baggrund af de indhentede erfaringer kan man på længere sigt forstille sig, at der kommer selvkørende deletaxier, der sideløbende med chaufførbetjente taxier, kører rundt mellem udvalgte ”stoppesteder” i pendulfart. Også i landdistrikterne kan selvkørende taxier give helt nye mobilitetsmuligheder.

Så selv om det stadig kan virke som science fiction at forestille sig selvkørende biler, så er taxibranchen altså nødt til at nytænke og omstille forretningsmodellen til en verden med selvkørende taxier. Gør vi det ikke selv, løber vi en enorm risiko for, at andre tager markedet, og at alle pengene i branchen automatisk bliver redistribueret til Google, Tesla og Uber.

Og de kommer næppe til at investere i omskoling af taxichauffører, som er et element, vi ikke må overse. Der skal tages hånd om de hænder, der ikke længere skal holde om et rat. De skal også være en del af fremtiden, selv om den bliver førerløs.

Forrige artikel Region Hovedstaden: Pilen peger mod mere kollektiv og grøn transport Region Hovedstaden: Pilen peger mod mere kollektiv og grøn transport Næste artikel Transportbranche: Ikke fair at se os som klimasynderen Transportbranche: Ikke fair at se os som klimasynderen
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.