Danske Vognmænd: Filippiner-sag må stoppe transportsektorens hykleri

DEBAT: Sagen med underbetalte filippinere viser, at transportkøbere og -virksomheder er ligeglade med deres etiske retningslinjer. Det kræver ændringer, så danske vognmænd ikke betaler for den systematiske sociale dumping, skriver DTL-Danske Vognmænd.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd

Timingen er frisk – men også temmelig uskøn. Dét må man lade ham, SLD-direktøren, Jesper Gronenberg.

Men det virker mildest talt en kende – af mangel på bedre ord – overmodigt, når Gronenberg på ryggen af de seneste to ugers mediestorm om Kurt Beier Transport A/S i Altinget plæderer for flere udenlandske og billigere lastbilchauffører i Danmark og Europa.

Danske vognmænd betaler prisen
Som vi tidligere har set det også fra DI-Transport, så er transportleddet i dansk erhvervsliv åbenbart blot et vedhæng til industriens producerende grene, må vi forstå.

Et vedhæng, der vel at mærke skal holde sine priser, lønninger og øvrige udgifter i ro. Det er de danske producenter og importører, som er de vigtige – transportleddet er blot et nødvendigt, men mest af alt fordyrende led.

Så mens industriens produkter sagtens kan blive både dyrere og flere, så skal transportleddet gennem lavere fragtpriser, løntilbageholdenhed og accept af social dumping sikre, at både producenterne og forbrugerne holdes skadesløse.

Prisen betales altså af danske vognmænd og danske chauffører, som holder fast i ordnede vilkår for arbejde på dansk grund.

Transportleddet er skruen uden ende
"Med internationaliseringen af transporterhvervet er det et vilkår, at langt de fleste grænseoverskridende transporter i dag udføres af chauffører fra andre EU-lande af omkostningshensyn, og fordi vi har skrigende chaufførmangel. Det er et internationalt konkurrenceparameter, som danske transportvirksomheder må forholde sig til," skriver Gronenberg.

Ja, eller udføres af chauffører fra filippinerne, kunne man tilføje. Eller Usbekistan. Eller Kasakhstan. Eller et helt fjerde lavtlønsområde. Sandheden er jo, at transportleddet har vist sig at være en skrue, der kan tvinges længere og længere ned – først med østchauffører, siden med ikke-EU-chauffører.

Med til historien hører, at de mange udenlandske biler med hvide nummerplader, man møder på de danske motorveje og rastepladser, er biler fra Polen, de baltiske lande, Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet med flere.

Ikke lande, vi har nævneværdig samhandel med, og derfor ikke biler, der primært kører med varer mellem Danmark og de pågældende lande.

Internationale chauffører får lov at køre indenrigskørsel
De biler kører derimod altovervejende systematisk i grænseoverskridende trafik mellem Danmark og Sverige samt Danmark og Tyskland, hvilket giver adgang til, at man også kan køre indenrigskørsel i Danmark – tre ture for hver international kørsel ind i Danmark.

Bilerne returnerer sjældent eller slet ikke til hjemlandet. Og chaufførerne, der tilbringer op til flere måneder i bilen, sendes frem og tilbage i minibusser.

Social dumping og skævvridning i konkurrencen? Ja – big time!

Opfindsomme selskaber arbejder for systematisk løndumping
Mens resten af Danmark taler om, at udlændinge er velkomne i Danmark på danske vilkår og den danske model, er der dele af transportsektoren, der opfinder sindrige selskabskonstruktioner og postkasseselskaber i udlandet for systematisk at kunne operere i og ind og ud af Danmark på helt andre løn- og ansættelsesvilkår end danske.

Gennem disse konstruktioner underbydes danske vognmænd med danske chauffører og danske løn og ansættelsesvilkår.

Grænsen for løn- og arbejdsvilkår skrider
Så hvor går smertegrænsen? Er det billederne af uhumske containere og uhygiejniske køkkenforhold, der blev selve sagen om filippinerne i Padborg? Eller er det deres elendige løn- og arbejdsvilkår generelt?

Eller en kombination? Sandheden er, at der er et kontinuum af elendighed, som åbenbart hele tiden kan nå nye dybder.

Måske det er på tide, at vi får lagt os fast på en positiv definition af ret og rimelighed? Vi kunne for eksempel sikre danske løn- og overenskomstforhold på dansk grund?

Menneskehandel til fordel for speditører og virksomheder
Jesper Gronenberg er pavestolt af, at (dyre) danske speditører er efterspurgt i hele Europa. Men omskrivningerne står i kø, når der skal dækkes over, at prisen betales af (billige) chauffører i lejre i blandt andet Padborg, hvor politiet undersøger forholdene ud fra, om der er tale om menneskehandel.

Lad os lade den stå et øjeblik: menneskehandel.

Mindre kan vel også gøre det. I årevis har østchauffører henslæbt måneder i træk i lastbilen, på rastepladser og i skovbryn uden adgang til et køkken, et toilet, et bad – bare det var gratis – for at speditører og transportkøbere og visse transportvirksomheder har kunnet holde chaufførens lønandel nede. Vi må forstå, at øvelsen er nødvendig, når nu speditørerne er så dyre …

Er billig arbejdskraft fra udlandet en nødvendig pris?
Er det virkelig den nødvendige pris, transporterhvervet må betale? Er det omkostningen, vi tørrer af på østeuropæere eller filippinere?

Er dét den virkelige kompetence hos Gronenbergs højtbesungne speditører: at de er eminent gode til at lade andre arbejde under kummerlige forhold?

Man får indtryk af, at danske speditører er deres vægt værd i guld, men ser vi på billederne fra Padborg og mange andre steder, så ved de fleste af os også, at andre betaler prisen.

Tal om lønandel misvisende
Hvor Jesper Gronenberg har fundet ud af, at lønandelen ved godstransport udgør 60 procent, aner jeg simpelthen ikke.

Tallet er helt vildt, og jeg tror, den gennemsnitlige 3F-chauffør ville juble og bestille en swimmingpool til baghaven, hvis hans løn i morgen blev reguleret op til 60 procent af fragtprisen.

De filippinske chauffører fra Padborg ville ved en opregulering til 60 procent af fragtprisen formentlig købe ikke bare en flybillet, men selve flyet, når de en dag tager hjem.

Etiske retningslinjer er rent hykleri
Speditører og andre transportkøbere kan for min skyld rituelt afbrænde deres etiske retningslinjer og CSR-politikker på torvet. De er i dag ikke det papir værd, de er skrevet på, så længe etikken, værdierne, code-of-conduct, CSR-politikken, og hvad de ellers kalder det, ikke omfatter transportleddet.

Så længe transportkøbernes og virksomhedernes forkromede CSR-politikker og etiske retningslinjer viser sig aldeles moralsk immune, når det kommer til forholdene i transportledet, så er det rent hykleri.

Skandalesager må fører til forbedringer
Og når Gronenberg taler om "ændrede rammebetingelser" for erhvervet, så handler det altså om et transporterhverv, der skal presses yderligere for at holde andre erhverv og andre erhvervsgrupper skadesløse.  

Jeg derimod tror nu, at Padborg-sagen med Kurt Beier Transport A/S – og den kæde af lignende afsløringer, jeg tror, vi kommer til at se i den kommende tid – kommer til at ændre rammebetingelserne på en helt anden måde:

At vi igen begynder at skabe stærke erhverv med høj faglighed og ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Og hvor det ikke er laveste fællesnævner, der skal bestemme rammerne for europæisk godstransport.

Forrige artikel Dansk Luftfart: Flyafgifter er som at skyde sig selv i foden med åbne øjne Dansk Luftfart: Flyafgifter er som at skyde sig selv i foden med åbne øjne Næste artikel Guldborgsund: Offentlig transport skal ikke koste miljøet dyrt Guldborgsund: Offentlig transport skal ikke koste miljøet dyrt
 • Anmeld

  Preben von Skjoeth · Politisk sekretariat Frie Danske Lastbilvognmænd

  IKKE STEMMER I AT SKÆRPE KONTROL MED SNYDERNE

  Man må i store træk give Erik Østergaard ret, for hykleriet omkring eksempelvis Kurt Beier-sagen og de filippinske chauffører, har taget overhånd. Forstået på den måde, at Kurt Beier-sagen ikke er så enestående, som både ITD og Danske Speditører vil gøre den til.
  Der er hundredvis af udenlandske chauffører, som nu årevis har levet under uhumske forhold, og har været tvunget til enten af anvende billige, dårligt udstyrede containere eller ulovligt holde deres ugehvil i lastbilerne. Hvilket kun kan ske, fordi kontrollen er mangelfuld.
  Skandalen bliver ikke mindre af, at de fleste af de vikarbureauer, der leverer billige udenlandske chauffører, er etableret af danske vognmænd og speditører, især dem med postkasseselskaber syd for grænsen. Heller ikke her er der tale om en blot nogenlunde effektiv kontrol.
  Den seriøse del af branchen, har gang på gang gjort politikerne opmærksom på problemet. Alligevel sker der stort set intet. Politikerne lukker øjnene, mens seriøse danske vognmænd udkonkurreres af plattenslagere og skatte ål, som kun tjener penge, fordi chaufførerne er underbetalte.
  Derfor er det relevant at spørge, hvor længe, danske vognmænd og veluddannede danske chauffører skal finde sig i den unfair behandling. Hvis politikerne totalt vil spolere branchen, skal de fortsætte med at være passive holdning, for så vil flere tvinges til at lukke deres forretninger.
  Det er lobbyismens kvalmende ansigt, der møder en, når man ved, at visse Venstre-politikere gang på gang modtager klækkelige valgtilskud fra bl.a. ITD. Det er klart, at en sponsor vil have noget for noget. Politikerne ikke saver den gren over, de sidder på. Derfor lukkes øjnene for fakta.

  Et af vognmands-branchen problemer er, at kun få regner med den. Der er der ikke stemmer nok i at skærpe kontrollen og sanktionerne mod snyderne. Men når TV viser billeder af folk, der stjæler fra butikker, toner justitsministeren frem på TV og spiller stærk mand, for det er der stemmer i.
  Kontakter man TV-stationer og fremlægger fuldgyldig dokumentation for ulovlighederne, bakker DR´s Kontant og TV2`s Morten Spiegelhauer ud. Det er for besværligt. Medierne svigter fatalt ved ikke at dyrke et emne, som forbrugerne virkeligt burde informeres grundigt om.

  Det er ren go´da´mand, Økseskaft!

  Preben von Skjoeth
  Politisk sekretariat
  Frie Danske Lastbilvognmænd


 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  Filippinske Chauførere in DK

  Denne her sag er for det første shokerende for os der ikke er i et erhverv, der bruger den billigste arbejdskraft.

  Den viser, der ikke er nogen grænser for, hvor meget nogle danske virksomhedder vil presse løn i bund, hvis de har en chance, og er totalt ligeglade med alt andet end at tjene penge.

  Den viser også at velfærdsstaten der er bygget på menneske hensyn og en arbejdernes kamp for en værdig tilværelse er i fare, for os alle... hvis det her svineri ikke stoppes..

  ALLE har et ansvar her... hvis vi vil bibeholde velfærd og sikkerhed her i Danmark.

  ALLE må forlange danske løn- og overenskomstforhold på dansk grund bliver sikret.

  OG dem der må gå foran er især alle de røde partier og alle fagforeningerne...

  SKAT må også kigge på det, for dem der bliver underbetalt betaler enten ingen eller meget lidt skat.

  Denne her sag skal der snakkes rigtigt meget om... den underminerer grundlaget for det samfund de allerfleste danskere sætter så stor pris på.

  Den viser også at Danmark har bevæget sig ud på et skråplan... Danske Banks Hvidvask of milliarder, embedskvinde stjæler 111 millinoer der skulle være brugt til at hjælpe de svageste, SKAT der ikke opkræver mange millioner fra firmaer der skulle betale skat... osv osv osv... der er mangel på kontrol af grådigheden !!!!

 • Anmeld

  Martinus Markussen · Modelsnedker

  Der er en simpel men effektiv løsning

  Lad os nu få ophøjet mindstelønnen, forhandlet af arbejdsmarkedets parter, til lov. Så er der ingen smutveje uden om. Simpelt og effektiv løsning.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.