Danske Vognmænd: Vi ønsker politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked

DEBAT: Der er brug for, at vi som nation har mod og risikovillighed til at forsvare vores arbejdsmarked og transporterhvervet mod social dumping og unfair konkurrence, skriver Erik Østergaard. 

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd
 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) talte mod udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft inden for transportbranchen, men for den frie bevægelighed, da han i sidste uge gæstede Europa-Parlamentet og i den forbindelse blev spurgt til bl.a. Kurt Beier-skandalen fra Padborg.

Og jeg tror, at statsministeren langt hen ad vejen har ret: Der er – også blandt vognmænd – i princippet opbakning til den fri bevægelighed (jf. boks til højre red.).

Men hvis den misbruges til social dumping og konkurrenceforvridning, så går opbakningen fløjten.

Og bruges EU-reglerne ovenikøbet til at importere arbejdskraft udefra – altså fra lande udenfor EU, såsom Filippinerne, Usbekistan, Kasakhstan og Ukraine for at dumpe transportpriserne yderligere – så brydes kontrakten endegyldigt.
 
Godstransportbranchens udfordringer
Det er bestemt glædeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen forholder sig til godstransportbranchens udfordringer.

Ligesom det er glædeligt, at Venstre-partifællen, beskæftigelsesordfører Hans Andersen, til Jyske Vestkysten påpeger, at det er udtryk for grådighed, når slagterigiganten ikke vil kræve, at Kurt Beier Transports filippinske chauffører får løn efter danske forhold.

Kurt Beier Transport er, påpeges det, underleverandør til N&K Spedition, der står for en stor del af Danish Crowns transport, og V-ordføreren efterlyser – med rette – mere samfundssind.
 
Social dumping på transportområdet
Det er jo den til enhver tid siddende danske statsministers lod og privilegium at udskrive valg til Folketinget, og kendsgerningen er, at dette kommer til at ske indenfor få måneder.

Der er også et valg til Europa Parlamentet indenfor det næste halve år. Og jeg tror roligt jeg kan sige, at social dumping på transportområdet med stor sandsynlighed kommer til at blive et centralt tema i begge valgkampe.
 
Det gælder, som Freud skrev, at det fortrængte altid vender tilbage – men det vender tilbage i dæmonisk skikkelse: Så alle de politikere, der i årevis har forbigået eller fortrængt problemstillingerne med social dumping i godstransporterhvervet, de har nu fået smidt det lige i synet med Kurt Beier-sagen.

Og findes der ikke reelle, varige og holdbare løsninger, og udvises der ikke politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked – så vil det hævne sig dæmonisk i de kommende valgkampe.
 
Regeringen skal tackle langt hårdere i armlægningen med EU
Som branche har vi simpelthen brug for, at den til enhver tid siddende danske regering er parate til at tackle langt hårdere i armlægningen med EU.

Og vi har brug for, at der dramatisk afsættes flere midler til konsekvente, systematiske, vedholdende kontroller, hvor både Politi, SKAT og Arbejdstilsyn og Færdselsstyrelsen i de såkaldte multikontroller kommer på banen.

Og der er brug for – indtil EU-systemet evner at lave holdbare regler – at vi som nation har mod og risikovillighed til at forsvare vores arbejdsmarked og transporterhvervet mod social dumping og unfair konkurrence.

Forrige artikel Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Næste artikel Omegnsborgmestre: Hovedstaden er mere end bare København Omegnsborgmestre: Hovedstaden er mere end bare København
Forstå sagen: Østbanens fremtid er blevet til en politisk kampplads

Forstå sagen: Østbanens fremtid er blevet til en politisk kampplads

SPLITTELSE: Spørgsmålet om Østbanen har skabt utraditionelle alliancer i dansk politik. For giver det mening at udskifte en traditionsbunden jernbane med elbusser? Altinget giver dig her en gennemgang af en sag, som er gået fra Regionsrådet til Christiansborgs gange.