DI: DTU bør fastholde højt ambitionsniveau

DEBAT: DTU bør efter lukningen af DTU Transport fastholde et højt ambitionsniveau, som kan sikre, at dansk erhvervsliv fortsat har adgang til den nyeste viden inden for mobilitet, skriver Michael Svane, branchedirektør ved DI Transport.

Af Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport

Snart vil det stå klart, hvordan transportforskningen på DTU organiseres i kølvandet på, at DTU har besluttet at nedlægge DTU Transport.

På et velbesøgt gå-hjem møde arrangeret af Transportøkonomisk Forening (TØF) 23. februar 2016 havde såvel DTU som brugere af transportforskningen lejlighed til at udveksle synspunkter om transportforskningen på DTU og brugernes krav til selve forskningen.

Jeg skal ikke som sådan konkludere på mødets udkomme, men det er vel fair at konstatere, at dialogen blev sat i højsædet.

I DI vægter vi, at transportforskningen på DTU organiseres på så få enheder som muligt. Det er afgørende for os, at tværfagligheden fastholdes, og at silotænkning ikke får grobund i den fremtidige organisering.

Mobilitet fremfor transport?
Jeg føler mig tryg ved, at DTU's ledelse klart understreger, at der er et højt ambitionsniveau for transportforskningen på DTU. Vi står over for en fremtid, hvor den vidensbaserede beslutningsstøtte inden for transport og infrastruktur skal styrkes med fokus på den teknologiske udvikling samt big data.

Ny teknologi og dataanvendelse vil få væsentlig indflydelse på den måde, som vi kommer til at tænke mobilitet på. Mobilitet er efter min opfattelse en langt bedre og fremadrettet begrebsdannelse, fordi mobilitet som begreb favner teknologi, herunder førerløse biler, ITS, data, adfærd, sikkerhed, ja alle de discipliner, som er grundlaget for at udvikle fremtidens transportsystem.

I stedet for transportforskning var det måske en tanke værd, om ikke vi skulle tale om mobilitetsforskning frem for transportforskning? Denne opfordring er hermed givet videre.

Et særligt indsatsområde, som jeg synes kalder på et højt ambitionsniveau er behovet for optimering, planlægning og styring af mobiliteten. Her hører jeg klare signaler fra DTU om, at det er den vej, som den fremtidige forskning inden for transport og mobilitet skal betræde. Det harmonerer fint med industriens ønsker.

Forskning understøtter erhvervet 
Min ønskeseddel er et højt ambitionsniveau, som sikrer, at dansk erhvervsliv fortsat kan have adgang til den nyeste viden inden for mobilitet. Jeg forventer derfor også, at DTU i strategien for den fremtidige forskning og organisering explicit har mål for et samarbejde med de førende internationale forskningsmiljøer, herunder International Transport Forum i Paris, MIT med flere.

Jeg forventer også, at DTU lægger op til et fortættet samarbejde med de øvrige forskningsmiljøer inden for transport og mobilitet i Danmark. Som det stærkeste forskningsmiljø har DTU et sektoransvar for at styrke den samlede forskning i Danmark.

Sætter DTU barren højt, sådan som jeg ønsker det, så giver jeg også tilsagn om, at vi fra DI vil bidrage til at styrke erhvervslivets bidrag og engagement inden for forskningsfeltet. Her har vi fra erhvervslivet slet ikke været gode nok til at skabe opbakning fra virksomhederne især inden for godstransporten.

Vi har brug for en stærk tværfaglig forskning, der understøtter samfundets og erhvervslivets behov for mobilitet for personer og gods. Og det med et højt internationalt ambitionsniveau.

Forrige artikel S: Transportforskning skal bidrage til femtidens løsninger S: Transportforskning skal bidrage til femtidens løsninger Næste artikel DTU-forsker: DTU Transport slipper nådigt fra lukning DTU-forsker: DTU Transport slipper nådigt fra lukning