DI: Grøn omstilling med eller uden køreplan

DEBAT: Det får ikke nogen større betydning for den grønne omstilling, at regeringen har skrottet køreplanen for grøn transport, skriver Rune Noack, chefkonsulent i DI Transport.

Af Rune Noack
Chefkonsulent, DI Transport

DI Transport har efterspurgt en handlingsplan for en langsigtet grøn omstilling, der tager højde for den internationale konkurrence.

Der er ingen tvivl om, at transporten kommer til at gennemgå en grøn omstilling. Men det er helt afgørende, at vi samtidig skaber rammer for mobilitet, vækst og arbejdspladser.

Transporten betaler i omegnen af 48 milliarder kroner om året til statskassen. Samtidig er branchen en helt afgørende forudsætning for både import og eksport og for den økonomiske vækst, der skaber grundlag for velfærd. Derfor er arbejdet med et roadmap frem mod 2050 heller ikke nemt.

Vi er godt i gang
Den gode nyhed er, at den grønne omstilling af transportbranchen er i gang. Vi er blevet væsentlig mere energieffektive. Selv om vi transporterer os mere, er CO2-udledningen faldet. Det gælder både for taxaer og personbiler, men også for erhvervstransport, der med 25 meter lange modulvogntog og højere totalvægte kan transportere mere gods med mindre energiforbrug.

Alternative drivmidler er i spil allerede. Biogas bruges i både kollektiv transport og i renovationskørsel. Elbiler og eldrevne busser er også eksempler på alternative drivmidler, der er på vej ind i transporten.

Biobrændstoffer leverer en stor del af transportbranchens CO2-reduktion i form af iblanding i almindelige benzin og diesel. Biobrændstoffer vil også i fremtiden spille en central rolle i den grønne omstilling af transportsektoren, herunder ikke mindst i den tunge transport og luftfarten.

Fælles EU-krav sikrer omstilling
Den grønne omstilling er fortsat afhængig af den teknologiske udvikling, der skal gøre det nemmere, billigere og mere attraktivt at benytte alternative drivmidler. Herhjemme er det åbenlyst, at vores afgiftssystem straffer ny teknologi, fordi registreringsafgiften er baseret på værdi frem for en løbende afgift, der afspejler CO2-udledningen.

Dansk erhvervsliv og ikke mindst eksportvirksomhederne er stærkt afhængige af en effektiv transport og infrastruktur. Derfor går vejen til grøn transport heller ikke gennem højere afgifter på transport, der forringer konkurrenceevnen ved at gøre mobilitet dyrere.

Meget er nået gennem fælles EU-krav. Og da transport jo ofte krydser landegrænser, når personer og varer skal flyttes, så går vejen frem også via det fælles arbejde i EU. Et eksempel er EU’s arbejde for at skabe et fælles europæisk luftrum, der vil reducere CO2-udledningen i luftfarten betydeligt.

Vi så gerne en langsigtet plan, men vi er ikke bekymrede for den grønne omstilling. Den skal nok komme, uanset om arbejdet med en national plan for grøn transport bliver gjort færdig.

Forrige artikel Olsen Dyhr: Uansvarligt at droppe grøn transportplan Olsen Dyhr: Uansvarligt at droppe grøn transportplan Næste artikel Har Danmark brug for en køreplan for grøn transport? Har Danmark brug for en køreplan for grøn transport?