DI om 2017: "Sikken voldsom trængsel og alarm"

DEBAT: Vejene og den kollektive trafik har også i 2017 været præget af trængsel og lange køer. Det er et problem for hele erhvervslivet, og derfor skal vi investere i infrastrukturen, skriver Michael Svane, branchedirektør, DI Transport og Infrastruktur.

Af Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport og Infrastruktur

”Sikken voldsom trængsel og alarm”.

Sådan lyder de første ord i Peter Fabers kendte julesang. Ord og en sang, som vi vil være mange, der kommer til at høre i forbindelse med den kommende jul.

Men det er ord, som uden omsvøb også kan siges om tilstanden på de danske veje og i den kollektive trafik.

Dansk økonomi har vist sig at være i god form. Og deraf følger et øget behov for at transportere både personer og gods.

Uden overdrivelse kan man godt sige, at infrastrukturen er præget af voldsom trængsel og alarm. Det er det billede, som har fæstnet sig på nethinden – i hvert fald i Dansk Industri.

Næsten uanset hvor man færdes i trafikken, så oplever man trængselstider.

Næsten alle bilister har prøvet det, og flere og flere oplever det hver eneste dag på vej til og fra arbejde: Kø på motorvejen og i stigende grad også kø for at komme fra motorvejen. Men trængsel er ikke kun forbeholdt Danmarks mange bilister - også togrejsende og cyklister oplever det.

Vi mister penge, når mobiliteten er dårlig
I DI har vi i 2017 offentliggjort en række analyser, der har taget temperaturen på mobiliteten i Danmark. 

Vi har senest sat tal på det samfundsøkonomiske tab, som trængsel og køer på vejene betyder: 20.000.000.000 kroner i 2017.

Hertil kommer en analyse fra Passagerpulsen, der viser, at trængsel i togene årligt koster samfundet knapt 2.500.000.000 kroner. Altså godt og vel 22 milliarder kroner i 2017.

Man kan godt diskutere, hvordan et sådant tab opgøres. Der er dog ingen tvivl om, at vi som samfund, erhvervsliv og mobilister går glip af betydelige gevinster, når vi ikke i tide har investeret i den trafikale infrastruktur. Og det er ikke småpenge!

Det er dyrt at investere i infrastrukturen, men det er endnu dyrere ikke at investere!

Jyllands-Posten havde tilbage i januar 2017 en leder under overskriften: Vækstdræberen.  Det er præcis den situation, som vi står midt i.

I en tid, hvor dansk økonomi viser fremgang, og hvor mange virksomheder efterspørger arbejdskraft for at kunne efterkomme ordrer fra kunder i ind og udland, er det ildevarslende.

Trængsel er det samme som at spilde penge – gode penge, som vi med fordel kan bruge på eksempelvis bedre velfærd. 

Hvordan ser så prognosen ud?

Som en af Danmarks førende trafikforskere udtrykte det i Jyllands-Posten for nyligt: ”Trængslen på vejene går kun én vej, opad”.

Altså ikke just gode udsigter, ej heller i denne søde juletid.

For os i DI er det helt afgørende at slå fast, at trængsel og køer overalt i transportsystemet ikke er en transportsag, men derimod en sag for det samlede erhvervsliv.

På tværs af alle brancher, men også i transportbranchen, oplever man hver eneste evige dag, at medarbejdere holder i kø, og at varer ikke når frem i tide.

Vi skal investere i god transport
Set med DI´s øjne har vi brug for, at der ganske enkelt afsættes penge til at komme i gang. Der er allerede en lang række grydeklare projekter rundt om i landet, så det handler om beslutningskraft.

I regeringen og i DI har vi gennem 2025 planer anvist, hvordan der er penge til at komme i gang med investeringerne. 

Men vi skal have hele Folketinget med, hvis det skal blive til noget.

På DI´s ønskeseddel står også, at vi nu får samlet kræfterne på to punkter - nemlig, at der udarbejdes en langsigtet plan for de nødvendige investeringer frem mod 2030/2035. Vi har brug for en masterplan.

Vi har også brug for, at der etableres en ny og fælles forligskreds om Danmarks infrastruktur. De eksisterende forligskredse inden for transportområdet har reelt fastfrosset den politiske beslutningskraft. Det skal vi have gjort op med.

Det er mit fromme juleønske, at de manglende investeringer i den trafikale infrastruktur i 2017 afløses af politisk handlekraft i 2018. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

God (h)jul til alle.

Forrige artikel DTL advarer Ole Birk:  Det vil få store konsekvenser at fjerne ITS-løsninger DTL advarer Ole Birk: Det vil få store konsekvenser at fjerne ITS-løsninger Næste artikel S gør status: 2017 har været et år uden transportminister S gør status: 2017 har været et år uden transportminister