Drivkraft Danmark: Politikerne risikerer at obstruere lynladning til elbiler

DEBAT: Private aktører skal ikke konkurrere med offentligt støttede ladestandere til elbiler. Ja, der er behov for at opgradere elnettet, men et nyt folketing skal sikre fri konkurrence på energi til transport, skriver Jacob Stahl Otte.

Af Jacob Stahl Otte
Direktør, Drivkraft Danmark

Klimaet har med rette været valgkampens store tema.

Når det gælder transportens omstilling, er den tunge transport endnu engang glemt, og fokus er som altid på elbilerne i persontransporten.

Det udbredte politiske ønske om at fremme ladeinfrastrukturen risikerer dog stik imod hensigten at obstruere en markedsbaseret udbredelse af fremtidens lynladning.

Opgradering af elnettet
Der er ingen tvivl om, at elbiler er en vigtig del af løsningen, og der er heller ingen tvivl om, at udviklingen går rigtig stærkt: Kraftigere batterier, der fylder mindre, hurtigere ladetider og lavere priser vil formentlig føre til, at elbiler for alvor får et gennembrud i midten af 2020’erne.

Det kræver selvsagt store udbygninger af elnettet og flere ladestandere hjemme, på arbejdet og på farten.

I maj udgav Dansk Energi analysen 'Elbilerne kommer' med en vurdering af de nødvendige investeringsbehov i elnettet frem mod 2030. Der er naturligvis ikke tale om småbeløb. Men hvordan sikres udrulningen bedst, billigst og smartest?

Imens der kan være god grund til at planlægge opgraderingen af selve elnettet, mener Drivkraft Danmark, at det bør være op til markedet at sikre udrulning af selve el-laderne.

Fra vores branches perspektiv er det mest interessante ved Dansk Energis analyse, at den gør op med forestillingen om, at der skal være mulighed for ”sjatladning” på gader og stræder i byerne, som der faktisk er en del politikere, der argumenterer for.

Mens de fleste elbilsejere med hus forventes at lade hjemme og på arbejdet, regner Dansk Energi det for ”usandsynligt, at der skal bygges ladestandere ved samtlige parkeringspladser ved kantstenene i byerne.”

Den vurdering er vi helt enige i.

Der skal være fri konkurrence
Ladeoperatører tjener kun penge, når der løber strøm i kablet, hvilket der i gennemsnit kun vil gøre få timer ad gangen – uanset hvor længe bilen er parkeret.

Samtidig skal den lille mængde strøm forrente opsætning og vedligehold af dyr infrastruktur.

Det er med andre ord tvivlsomt, om nogen kommercielle aktører vil foretage de nødvendige investeringer – med mindre de gives offentlig støtte. Det vil så til gengæld være katastrofalt for den frie konkurrence, som i dag sikrer billig og effektiv energi til transport.

Vores medlemmer opsætter i disse år hurtig- og lynladere rundt omkring i landet. Det gør de for at forberede sig til at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel, når elbilerne kommer.

For at der i fremtiden skal være en bæredygtig forretning i hurtigladere, kræver det, at der er fri konkurrence, som sikrer de bedste løsninger billigst.

Så nytter det ikke, at private operatører skal konkurrere med offentligt støttede ladestandere andre steder – ofte med hastigheder langt under de lynladere, som er på vej frem.

Det nytter heller ikke, at Vejdirektoratets udbud langs motorvejene forbyder tankstationerne at sætte el-ladere op, fordi man har valgt at lave separate udbud for disse – ofte på den anden side af rastepladsen, langt fra toiletter og god kaffe.

Et nyt folketing bør derfor med friske øjne se på, hvordan vi bevarer den frie konkurrence på energi til transport med op mod en million elbiler i 2030.

Det er nemlig et fokus, som har været glemt i de seneste års politiske elbils-kappestrid.

Forrige artikel ITD til Folketinget: Førerløse biler er ikke et fjernt fremtidsscenarie ITD til Folketinget: Førerløse biler er ikke et fjernt fremtidsscenarie Næste artikel Elbilforening: Langsom opladning dækker fint byboernes behov Elbilforening: Langsom opladning dækker fint byboernes behov
 • Anmeld

  Martin Messer Thomsen

  Langt fra Kaffe

  Jeg er enig i mange af dine betragtninger, men det er ok at ladestanderne ligger langt kaffen og toiletterne. En af de største problemer med elbilpladser tæt på kaffen er at forssil biler parkere på ladepladserne.

  Så heller gå lidt længere og så være sikker på at ladepladsen er ledig.

 • Anmeld

  Mads Aarup · Elbilforeningen FDEL.dk

  Hvad skal elbilopladning koste?

  Helt enig med artiklen i, at der skal være fri konkurrence på elbilopladning. I Danmark lægges der fra de fleste operatørers vedkommende et passende beløb oven i den rå elpris (som pt er afgiftsfritaget til opladning af indregistrerede elbiler) for at forrente ladestanderen og servicere og supportere den. Det er derfor normalt at se ladepriser på 3-5 gange elprisen.
  Derfor anvender mange elbilister kun ladestandere til langfart eller minimal nødopladning, når de er langt hjemmefra og ikke kan nå hjem til den billigere strøm i hjemmet eller på arbejdspladsen. Dette er medvirkende til ikke optimal udnyttelse af ladestanderne, men er selvfølgeligt nødvendigt for, at ladeoperatørerne kan få deres investering hjem. Spørgsmålet er blot, om det er realistisk, at de stadig ret få opladningskunder kan betale for Danmarks veludbyggede ladeinfrastruktur, når deres elpriser kan gøre det dyrere end at køre på Diesel. Kunne man forestille sig, at når der gives offentlige tilskud (danske eller EU) til en ladestander, så skal den være tilgængelig for alle borgere uden tekniske eller kommercielle barrierer, samt tilbyde opladning, der kan betale sig, for eksempel i ved at sætte en maksimal pris, der sikrer, at en elbil, der kører 6km/kWh bliver mindst lige så billig at køre i, som en dieselbil, der kører 20km/l ? Og særligt til Drivkraft Danmarks medlemmer: vil I allerede uden krav fra myndighederne kunne tilbyde denne foreslåede mere attraktive opladning ved, at opladningskunderne benytter jeres cafeteria i ventetiden og på den måde medfinansierer jeres udgifter til opladerne?