DSB til kritikere: Vi er i gang med at pus­te nyt liv i stationerne og øge trygheden

REPLIK: Dansk Erhverv og Passagerpulsen mener, at DSB skal puste nyt liv i de utrygge stationer. Vi er i gang med at genskabe liv og aktivitet på halvtomme eller tomme stationer, svarer DSB igen.

Af Jes Transbøl
Underdirektør, DSB Ejendomme

Det er med stor interesse, at jeg har læst Laura Kirch Kirkegaards og Jesper Højte Stenbæks indlæg 'Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer' i Altinget, hvor de opfordrer DSB til at skabe mere liv på stationerne for på den måde indirekte at øge tryghedsoplevelsen rundt i landet.

I 2015 startede vi i DSB Ejendomme projektet 'Nyt liv på stationerne', som skal genskabe liv og aktivitet på halvtomme eller tomme stationer, og i alt har DSB 286 stationer.

Cirka 90 procent af vores billetsalg bliver nu solgt via elektroniske kanaler, og i den proces har DSB lukket billetsalg og kiosker, og det har så betydet, at flere af vores stationer nu står tomme eller halvtomme hen.

Laura Kirch Kirkegaard og Jesper Højte Stenbæk har en pointe i, at for nogle vil det være en utryg oplevelse at ankomme til en tom station i stedet for en station med for eksempel et aktivt kulturhus, som vi øvrigt har flere steder rundt i landet. Og det var netop med det udgangspunkt, at vi startede arbejdet med at skaffe nye lejere.

Finder lokale ildsjæle
Et af målene med projektet er at skabe rammerne for et samarbejde, hvor for eksempel den lokale kommune enten lejer sig ind på stationen for at starte egne projekter eller sammen med DSB at hjælpe med at finde lokale ildsjæle, som kan skabe liv på stationen.

DSB vil gerne være medspiller, når der skal udvikles projekter, der kan føre til en udlejning af stationerne, og vores ambitioner går i retning af at rådgive og sparre i en udviklingsproces.

Samtidig vil vi byde ind med vores viden og erfaring omkring eksempelvis fundraising og inddragelse af frivillige samt erfaring fra projekter, der allerede nu skaber liv i de tidligere tomme stationsbygninger.

Vi vil gerne samarbejde med kommuner om udviklingen af de togstationer, som er svære at udleje til traditionelle kommercielle erhverv.

Vi forestiller os, at stationen kan indgå i kommunernes udviklingsstrategi, enten ved at kommunerne selv tilfører en funktion på stationerne, eller at vi sammen finder de lokale ildsjæle, der kan skabe liv på stationen.

Vi ser kommunerne som indgangsvinklen til lokalområdet, og vi sigter mod at arbejde med de stationer, hvor der er kommunal interesse for at sætte nye projekter i søen.

Projekter skal være lokalt forankrede
Formålet med initiativet er i første omgang at få startet en dialog op med kommunerne og på den måde forgrene samarbejdet ud i nærmiljøet og få engageret de lokale ildsjæle til at byde ind med ideer til fremtidig benyttelse af stationerne.

Det kan ske i et tredelt samarbejde mellem kommunerne, de lokale iværksættere og DSB eventuelt flankeret af fonde, forskningsinstitutioner eller andre med interesse i at byde ind.

Det er vigtigt for mig i denne sammenhæng at understrege, at projekterne skal være lokalt forankrede, at DSB ikke er projektejer, og at vi forventer at udleje stationerne på markedsmæssige vilkår på baggrund af stationens placering og bygningens stand.

Markant større tryghed på stationerne
En del af Laura Kirch Kirkegaards og Jesper Højte Stenbæks indlæg handler også om den generelle utryghed på vores stationer. Derfor har vi også igennem en årrække lavet en målrettet indsats for at hæve trygheden. Og det har vores kunder kvitteret for.

Kundernes tilfredshed med trygheden på stationer er de seneste seks år gået fra en score på 7,4 til 8,1 ud af en teoretisk topscore på 10.

Vi har prioriteret rengøring, vedligehold og renovering på de stationer, hvor der er kommet flest kunder, og hvor kundeoplevelsen har været dårligst. 55 procent af vores kunder kommer på de 26 største stationer, og det er på den måde lykkedes os at løfte kundetilfredsheden meget markant.

Men det stopper bestemt ikke her. Fra oktober sætter vi døgnbemanding på de fire store stationer i København, Østerport, Nørreport, Vesterport og København, og dette tiltag er blot ét eksempel på, at kundernes tryghed og oplevelse på stationerne fortsat har stor fokus hos DSB.

Forrige artikel Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer Næste artikel DTL: Politikerne skal dæmme op for social dumping på landevejene DTL: Politikerne skal dæmme op for social dumping på landevejene