DTL: Kortsigtet kampagnetænkning at sænke afgifter på Storebælt

DEBAT: Selvom idéen om at sænke afgiften for at køre over Storebælt på papiret virker tiltalende, vil forslaget i praksis være langt mindre attraktivt, skriver DTL-Danske Vognmænds direktør, Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd

Regeringen havde en travl uge med fremlæggelse af erhvervsudspil, skatteudspil og finanslov. Ét af forslagene er en sænkelse af afgiften for at køre over Storebælt. På papiret virker idéen tiltalende – men i praksis vil forslaget være langt mindre attraktivt, end det forsøges gjort til.

Hvem vil ikke gerne køre billigere gennem landet? Nej, vel? Men der er gode grunde til lige at tænke sig om en ekstra gang. Lad os tage det fra en ende af.

Trængselsproblem på hver side af broen
I dag risikerer man, for eksempel fredag eftermiddag, at sidde i kø nærmest fra København og til Storebæltsbroen. Trængselsproblemerne på den fynske side og vestpå er endnu værre, hvor man nærmest kan sidde i kø fra Nyborg til Fredericia.

Med en reduktion af prisen for at krydse Storebælt over broen vil presset på broen stige. Det betyder flere biler. Men jo ikke bare på selve broen. Der er utvivlsomt merkapacitet på selve Storebæltsbroen – men vejen til og fra broen forbliver den samme, og trængselsproblemet på hver side af broen vil derfor vokse. Det giver ikke mening.

Brug for investeringer i infrastruktur
Ved en fastholdelse af den eksisterende takst kan der genereres midler til infrastrukturinvesteringer. Regeringen lægger op til det modsatte. Danmark sakker ellers i forvejen bagud på infrastrukturinvesteringer i disse år, hvis man ser på en række af de lande, vi ellers ynder at sammenligne os med.

Der er tværtimod brug for investeringer i vejnettet til og fra Storebælt, men også mange andre steder. Der er blandt andet et stort Femern-projekt på tegnebrættet, som vil blive påvirket finansielt negativt af takstnedsættelsen på Storebælt. Men her er der ikke meget at hente i regeringens finanslovsudspil. Det giver ikke mening.

Øget behov for mobilitet
Regeringen udflytter arbejdspladser, hvilket kun øger behovet for mobilitet. Samtidig har den varslet markante reduktioner i afgifterne på personbiler. Alt andet lige må det forventes, at vi ikke bare kommer til at opleve en foryngelse af den danske vognpark – men også en forøgelse af vognparken.

Dermed øges trafiktætheden og trængslen – uden at regeringen har afsat nævneværdige midler til at løse dét problem. Dermed spænder man ben for den mobilitet og dermed øgede samfundsmæssige produktivitet, man ønsker – og lader det sande til i endnu længere køer. Det er et anseeligt milliardbeløb, der allerede i dag tabes ved, at folk sidder i kø i deres bil. Det giver ikke mening.

Øget løn og brændstof pga. trængsel
Mine medlemmer – danske vognmænd – kunne isoleret set spare lidt, når de krydser Storebælt. Eller kan de? Jeg tvivler. For det mønster, som vi ser på transportområdet generelt, er, at det enten er køberen af transporten – eller den forbruger, der i sidste ende køber det transporterede – der stryger gevinsten.

Det danske transportmarked er i forvejen presset i bund, ikke mindst på grund af social dumping og udenlandske chauffører, der kører på helt andre løn- og arbejdsvilkår. Så mine medlemmer får ikke noget ud af en takstnedsættelse. Tværtimod.

For sandheden er, at de jf. ovenstående kommer til at sidde endnu mere i kø som trængslen øges på grund af vejnettets voksende kapacitetsproblemer. Dermed øges vognmandens udgifter til løn og brændstof, og færre mulige transporter på grund af trængslen er en nærliggende risiko. Det giver ikke mening.

Kortsigtet kampagnetænkning
Husk venligst på, at chaufførerne er underlagt stramme køre-hviletidsregler. Trængsel – og overfyldte rastepladser – giver utryghed og uro for vognmænd og chauffører. Det er ikke det, trafikken har brug for. Transporterhvervet ønsker, som alle andre erhverv, at opfylde både lovgivning og de indgåede aftaler med kunden til tiden. Det bliver sværere, hvis man øger trafikken, før man løser kapacitetsudfordringerne.

En amerikansk talemåde siger ”first things first”. Det forekommer mig, at regeringen med sit udspil er i gang med at gøre tingene i bagvendt rækkefølge. Måske det kan trække en kortsigtet gevinst ved et kommende kommunalvalg. Men vi kommer alle sammen til at betale dyrt, når virkeligheden overhaler den kortsigtede kampagnetænkning.

Forrige artikel DF: Høje takster sænker Københavns Lufthavn DF: Høje takster sænker Københavns Lufthavn Næste artikel FDM: Nu skal vejene have tiltrængte fordele i finansloven FDM: Nu skal vejene have tiltrængte fordele i finansloven