DTL: Skal vi tvivle på S i social dumping-sager?

DEBAT: Vekslende udmeldinger om Socialdemokraternes vilje til at samarbejde med DF skaber usikkerhed om, hvorvidt partiets kamp mod social dumping er oprigtig, skriver DTL-direktør Erik Østergaard. Han pointerer, at det er resultaterne, der tæller, ikke stemmernes ejermænd.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør for DTL - Danske Vognmænd

Vi står med en transportbranche, som i en årrække har styrtblødt i et krydspres mellem på den ene side en økonomisk krise og på den anden side en unfair konkurrence fra lavtlønnede udenlandske chauffører. 

Det har kostet virksomheder og arbejdspladser, mens vi kan se, at andelen af lastbiler på vejene med udenlandske plader bare vokser og vokser. 

Det sker ikke som led i øget aktivitet eller fair konkurrence. Det sker fordi, det kan betale sig, og det fører direkte til social dumping, løndumping og udhuling af det danske arbejdsmarked i al almindelighed og vognmandserhvervet i særdeleshed.

Hvor står Socialdemokraterne?
Når det gælder kampen mod social dumping, er Socialdemokraterne en vigtig allieret. I DTL – Danske Vognmænd satte vi stor pris på det arbejde, som blandt andre Magnus Heunicke (S) gjorde som transportminister. 

Men i en række interviews i sensommeren sidste år gav den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen udtryk for, at Dansk Folkeparti ikke bare skulle regne med at kunne shoppe rundt mellem flertalsmulighederne, når man i DF havde valgt at pege på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister efter valget i juni.

Interviewene med Mette Frederiksen har skabt en usikkerhed om, hvorvidt man i S-toppen faktisk er parat til at stemme mod sin egen hidtidige politik, hvis ikke Venstre er med i flertallet. Og om at ønsket om at holde DF ude eller straffe DF for at have peget på Lars Løkke Rasmussen betyder, at man vil stemme imod politik, man egentlig er enig i? 

Jeg er simpelthen oprigtig i tvivl, om det er sådan, budskabet skal forstås.

Mette Frederiksen taler christiansborgsk
Hvis der er grundlag for et flertal, der om nødvendigt uden om regeringen kan sikre en mere effektiv beskyttelse af Danmark mod social dumping, hvor står den socialdemokratiske formand så?

Det var svært at læse interviewene på anden måde, end at den socialdemokratiske formand ikke vil benytte sig af et eventuelt flertal uden om regeringen, selv om der måtte være tale om politik, som Socialdemokraterne ellers er enig i. Eller måske ligefrem selv har formuleret.

Jeg må være ærlig: Meldingen forekommer mig i så fald mere end almindelig christiansborgsk og meget lidt i kontakt med et common sense-perspektiv. 

Heldigvis kan jeg konstatere, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i den verserende debat om indslusningsløn for flygtninge på det danske arbejdsmarked begge har talt dunder imod indførelsen af dette. 

Brug for politiske resultater
Men denne omgang var jo også omkostningsfri for de to partier. For emnet skulle jo alene have været drøftet på de kommende trepartsforhandlinger, hvor det som bekendt kun er regeringen, der er til stede sammen med arbejdsmarkedets parter. 

Men hvad med næste gang, hvor der brug for at sætte regeringen under pres?  

Ude i virkeligheden har vi brug for politiske resultater, der forbedrer vores erhvervslivsbetingelser og vedrører vores arbejdsmarked og muligheder for at fastholde virksomheder og arbejdspladser. 

Vi har ikke brug for strategiske positioneringer og taktiske hensyn. Vi er ligeglade med, hvem der stemmer for hvad. Bare det er de rigtige beslutninger, der stemmes igennem.

Vi forventer samarbejde
Der har efter valget tegnet sig konturerne af et såkaldt socialt dumping–flertal bestående af Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og – måske – Socialdemokraterne, som om nødvendigt kan lave fælles politik om unfair konkurrence og social dumping udenom regeringen.

Dette skrevet, velvidende at Dansk Folkepartis engagement i spørgsmålet ikke altid er snorlige. 

Dansk Folkepartis ordfører på social dumping, Peter Kofod Poulsen, sagde for nylig klart og tydeligt til DTL-Magasinet, at DF ”ikke er snobbede i forhold til, hvem de laver politik med”, og at DF gerne vil lave politik på det her område med venstrefløjen, hvor interessesammenfaldet er størst. Og det tror jeg sådan set også de socialdemokratiske kernevælgere forventer, at man leverer på. 

Det gør vognmændene i DTL-Danske Vognmænd i hvert fald. Med den sikring af danske arbejdspladser, danske virksomheder og en opretholdelse at et anstændigt dansk arbejdsmarked på ordnede og fair vilkår, som følger deraf.

Forrige artikel Læsø: Transport og vækst hænger sammen Læsø: Transport og vækst hænger sammen Næste artikel Vejforening til regeringen: Dumt at vende ryggen til vejene Vejforening til regeringen: Dumt at vende ryggen til vejene