DTU-forsker: Hold transportforskningen samlet

DEBAT: Hvis lukningen af DTU Transport medfører, at forskningen bliver spredt ud over universitetets øvrige institutter, vil grundlaget for det interdisciplinære samarbejde gå tabt, skriver Linda Christensen, seniorforsker ved DTU Transport.

Af Linda Christensen
Seniorforsker ved DTU Transport

DTU Transport er som diskuteret i Ingeniøren i en økonomisk mindre gunstig situation end tidligere.

Men var det derfor nødvendigt at nedlægge DTU Transport? Jeg mener klart nej. Ved en nedlæggelse og uklare meldinger om forskningsgruppernes fremtidige indplacering på DTU bidrager man kun yderligere til en svækkelse af transportforskningen på kort sigt og næppe til en styrkelse på lang sigt.

Men nu er beslutningen om nedlæggelse taget og står næppe til at ændre. Det er derfor nødvendigt at diskutere, hvordan transportforskningen i fremtiden kan styrkes.

Én del af processen er, at instituttets konstituerede direktør tager personlige samtaler med alle instituttets forskere, der dermed får mulighed for at præsentere deres faglighed og syn på fremtidige forsknings- og finansieringsmuligheder. Dette udgangspunkt er i sig selv godt, og da konklusionen på samtalerne ikke er kendt i skrivende stund, kan man kun håbe, at der fremover vil være en bedre sammenhæng imellem medarbejdernes kompetencer og instituttets strategier end hidtil.

Spredt for alle vinde 
Det for mig helt store problem i beslutningen er imidlertid, at rektoratet uafhængigt af den igangsatte strategiske proces efterfølgende vil tage stilling til de resterende forskningstemaers og medarbejderes indplacering på DTU. Ifølge et interview med rektor, Anders Overgaard Bjarklev, i Altinget vil rektor sprede transportforskningen ud over universitetets øvrige institutter ud fra medarbejdernes fagligheder. Rektor mener, at transportforskningen vil have gavn af at blive splittet op og lagt sammen med andre fagligheder, som kan befrugte denne. Det er rektors håb, at man hermed på meget lang sigt kan styrke transportforskningen.

Imidlertid er transportforskning karakteriseret ved en tværfaglighed og et enormt behov for samarbejde på tværs af discipliner. Andre institutter på DTU indeholder slet ikke disciplinerne mikroøkonomi, socialpsykologi og politologi, som væsentlige dele af instituttets forskning bygger på. Erfaringen fra danske universiteter, der er ledende inden for disse discipliner, er tværtimod, at man kun sjældent og tilfældigt beskæftiger sig med transport. Al erfaring internationalt er netop, at disciplinerne skal videreudvikles i et miljø, hvor transportforskning er i centrum.

De største forskningsgrupper inden for DTU Transport er, takket være blandt andet ingeniørundervisningen og dermed adgangen til at rekruttere velkvalificerede ph.d.-studerende, transportmodellering og optimering.

Samarbejde kan gå tabt 
Hvis disse forskningsgrupper bliver spredt på respektivt DTU Compute og DTU Management, som nogle medarbejdere forventer, vil grundlaget for det interdisciplinære samarbejde imellem de to grupper, som et internationalt evalueringspanel efterlyser, blive kraftigt reduceret.

Samtidig vil det forpurre et spirende samarbejde imellem socialpsykologien og den matematisk baserede adfærdsforskning (det vil sige transportmodellering). En tværvidenskabelig forskning, som er i vækst internationalt igennem blandt andet International Association of Transport Behaviour Research. En styrkelse af transportmodellering med økonomisk teoretisk baserede metoder vil ligeledes forblive en utopi, der er umulig at realisere i Danmark.

Efter min mening bør DTU beslutte at holde transportforskningen samlet inden for ét DTU-institut, der i sagens natur kun kan være DTU Management. Det må accepteres, at forskningen placeres i flere afdelinger, da størrelsen umuliggør samling i én afdeling.

Nyt Center for Transport
Der vil også kunne skabes et frugtbart samarbejde med blandt andet Managements optimeringsforskere og med UNEP Centeret. Men for at sikre en samlet innovativ transportforskning vil jeg foreslå, at der etableres et Center for Transport, hvortil der udpeges en Centerdirektør med rang af professor og efter internationalt opslag. Centeret skal først og fremmest have til formål at styrke transportforskningen på et internationalt højt niveau, hvilket forhåbentlig kan styrkes med en forsker uden væsentligt administrativt ansvar som leder.

I en økonomisk trængt tid for transportforskningen er der mere behov end nogensinde for en samlet og synlig transportforskning, der kan samarbejde tæt med transportsektorens virksomheder og offentlige institutioner. Kun gennem samarbejde kan der udvikles en bedre transportsektor til gavn for borgerne og Danmarks økonomi. Transportsektoren repræsenter syv procent af landets BNP.

Forrige artikel S: DTU-lukning giver færre bæredygtige løsninger S: DTU-lukning giver færre bæredygtige løsninger Næste artikel Lider transportforskningen efter DTU-lukning? Lider transportforskningen efter DTU-lukning?