Ekspert: Her er alternativerne til betalingsringen

22. februar 2012 kl. 21:00
TRÆNGSEL: Regeringen dropper betalingsringen og nedsætter i stedet en Trængselskommission. Lektor og trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet giver her en oversigt over alternative løsninger på trængselsproblemet i Hovedstadsområdet.
| Flere

Regeringen gav onsdag sit bud på en "gode løsning" af trængselsproblemerne i hovedstadsområdet og lagde dermed betalingsringen i graven. Løsningen blev ikke den betalingsring, som der ellers var lagt op til i regeringsgrundlaget, men nedsætter i stedet en trængselskommission med fokus på hovedstadsområdet.

Per Homann Jespersen giver her en oversigt over, hvordan trængselsproblemerne i København også kan løses.

Roadpricing
Et alternativ til en betalingsring kunne være et såkaldt roadpricing-system, hvor man via en GPS kan opkræve kilometerpenge i Hovedstadsområdet. På den måde er det muligt at opnå samme effekt som via en betalingsring, nemlig at lette trængslen i bestemte områder.

Ifølge Per Homann Jespersen er det dog ikke et alternativ, der kan sættes i gang her og nu, og han påpeger, at meget af forskningen har været koncentreret omkring nøjagtighed og ikke på selve opkrævnings- og kontrolsiden.

Derfor kan der være problemer med at sikre sig mod snyd, samt at indkræve betaling for de kørte kilometer. Så det vil i bedst fald tage 3-5 år at implementere systemet, vurderer han.

Parkeringsafgift
En forhøjelse af parkeringsafgifterne kan også være en mulig løsningsmodel. Ved at gøre det dyrere at parkere i København, kan man "afskrække" bilister fra at tage bilen og i stedet benytte den offentlige trafik. Det er dog ifølge forskeren tvivlsomt, hvorvidt man kan opnå den ønskede effekt ved en parkeringsafgift.

"Problemet er, at bilisterne i stedet vil skynde sig, når de parkerer i byen, og resultatet vil derfor blive flere udvekslinger på parkeringspladserne samt flere ture ind og ud af hovedstaden," siger han  og henviser til et forskningsprojekt fra 2005-2006 som viste, at på trods af en afgiftsstigning på 65 procent steg trafikken i København i perioden.

Der er dog delte meninger blandt eksperterne om effekten af parkeringsafgifter. Trafikforskerne Niels Buus Kristensen og Otto Anker Nielsen fra DTU Transport har tidligere vurderet, at parkeringsafgifter vil have en positiv indvirkning på trængselsproblemet.

Bedre og billigere kollektive trafik
I regeringens forslag er der allerede tilført flere midler til den kollektive trafik. Håbet er, at man via en forhøjelse af kvaliteten kan lokke bilisterne til at lade bilen stå i garagen. En forhåbning, der ifølge Jespersen også er mulig.

"Man vil givetvis kunne få folk til at droppe at investere i en ny bil, hvis kvaliteten af den kollektive trafik forbedres markant."

Det store spørgsmål i den forbindelse er, ifølge Per Homann Jespersen, at den eventuelle effekt, som et tiltag om forbedret kollektiv trafik kan opnå, hurtigt vil blive modvirket af en modsatrettet tendens. I det øjeblik bilisterne ser, at der er mere plads på vejene, vil en del finde det attraktivt at benytte dem igen. Så der er en risiko for, at den samlede effekt for trængslen bliver minimal, mener han.

Samtidig vil regeringen sænke billetpriserne for 500 milliarder kroner. Det er dog en løsning som Jespersen ikke tror har den store effekt.

Han peger i den henseende på 'Pinsepakken' fra 1999, hvor prisen på den kollektive trafik blev sænket med 10 procent. Her viste det sig såkedes at sænkningen havde meget lille effekt, da der stort set ikke kunne registeres flere passagerer.

ITS - "Intelligent Transport System"
ITS er fællesbetegnelsen for systemer, der udnytter it-teknologi til at informere bilisterne om trafikale forhold. Det er den teknologi, der blandt andet handler om at sikre "grønne bølger", hvor trafikanternes færdsel lettes.

Ved at benytte sig af ITS vil man i grove træk udvide kapaciteten på vejene. Bilerne vil så kunne komme hurtigere frem og måske kortvarigt lette trængslen.

Igen ser Per Homann Jespersen dog en risiko for, at effekten hurtigt vil opsluges af de mange bilister, der vil finde det attraktivt at benytte sig af den øgede kapacitet på vejene. 

Det er nu op til Trængselskommissionen at give sit bud på, hvordan hovedstaden løser trængselsproblemerne.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK