EL: Uhørt, at regeringen ignorerer togfond-flertal

DEBAT: Regeringen går imod Folketingets flertal og vil ikke prioritere Togfonden og den grønne omstilling, men i stedet bruge pengene på skattelettelser og nye veje. Det er både arrogant og parlamentarisk uhørt, skriver Enhedslistens Henning Hyllested.

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

Før sommerferien forsøgte vi - forligspartierne bag Togfonden - at nå til enighed med regeringen om at påbegynde udrulningen af de første projekter i Togfonden.

Regeringen (Finansministeriet) har selv regnet sig frem til, at finansieringen ikke er noget problem, da det "eftersyn" af Togfonden, som regeringen gennemførte, viste, at der faktisk er 13,5 milliarder kroner til rådighed til en start. Alt rigeligt til at komme i gang med projekterne.

Prioriterer skattelettelser og motorveje
Problemet er i følge finansministeren den såkaldte investeringsudfordring eller investeringsloftet, som i virkeligheden er en selvskabt plage, der via budgetlov pålægger os at følge EU's konvergenskrav, hvorved råderummet til offentlige investeringer indsnævres. Det - sammenholdt med regeringens ønske om at foretage investeringer i nye motorveje (og bestræbelserne på at skaffe penge til skattenedsættelser) - var problemet, da forligspartierne (S, DF, EL, R, SF) mødtes med finansministeren før sommer.

Det lykkedes ikke at blive enige med finansministeren. Så langt fra! Regeringen vil kun anvende 6,4 milliarder kroner på en skrabet elektrificering af banenettet (uden el Ålborg-Frederikshavn og Vejle-Struer) samt nogle små-projekter, som er igangsat.

Det vil med andre ord sige, at regeringen vil "stjæle" omkring 6-7 milliarder kroner fra Togfonden for at bruge dem på motorveje og skattelettelser.

Omvendt var vi mellem forligspartierne enige om, at pengene i Togfonden skal bruges fuldt ud på Togfonden.

Uhørt parlamentarisk situation
Finansministeren var ubøjelig i forhandlingerne. Han konstaterede, at vi kunne gøre, hvad vi ville. Vi havde jo flertal for vores plan. Det blev bare uden hans og finansministeriets medvirken. Ret uhørt, at en regering modsætter sig et folketingsflertal. I forvejen er det jo bizart, at regeringen ikke - som de parlamentariske spilleregler tilsiger - har tilsluttet sig forligskredsen bag Togfonden, da denne jo stadig kan mønstre et flertal i folketinget.

Og det bringer forligspartierne i den mærkværdige situation, at vi er nødt til i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger at stille en stribe ændringsforslag til finansloven (eller stille en række beslutningsforslag i folketingssalen) svarende til de projekter i Togfonden, som vi har udnævnt til at udgøre fase 1. I en sådan proces kan alt ske, og øjnene hviler tungt på DF, som jo skal være med til at bringe regeringen helskindet igennem finanslovsforhandlingerne. Her er det vigtigt at understrege, at DF's finanslovsordfører, Rene Christensen, flere gange har forsikret de øvrige forligspartier om, at vores aftale om fase 1 og om at mødes igen i forligskredsen i 2019 for at udrulle fase 2 i den takt, der er finansiering til det, står ved magt.

Kampen for Togfonden og grøn omstilling forsætter
Togfonden - og de seneste forhandlinger om den - har vist, at den siddende regering ikke satser på en grøn omstilling af jernbanen eller transportpolitikken. Ja, den satser i det hele taget ikke på jernbanen, men på at proppe flere og flere - forurenende - biler ud på (motor)vejene. Med mere og mere trængsel til følge. Lad mig minde om, at Togfonden jo ikke er et stort og forkromet projekt, men et projekt, der skal bringe den danske jernbane op på bare nogenlunde niveau med vores nabolande i Europa. Og rette op på årtiers manglende investeringer i jernbanen.

Så ingen tvivl om, at slagsmålet om Togfonden afspejler de kæmpemæssige forskelle - også af ideologisk karakter - der er i transportpolitikken i Danmark. Jeg skal dog indrømme, at Venstres indædte "had" til Togfonden og det, den repræsenterer af kollektivisme og grøn omstilling, er kommet bag på mig. Så galt er det vel heller ikke, at folk tager toget frem og tilbage til arbejdet, frem og tilbage til familien, mellem landsdelene, og at vi sikrer de rejsende en komfortabel og hurtig rejse.

Togfonden eksisterer og har det godt på trods af en genstridig og arrogant regering. Men kampen for at bevare den, kampen for mere langsigtede investeringer i den danske jernbane, bliver efter Enhedslistens mening et af de helt store temaer i den kommende folketingssamling – især under efterårets finanslovsforhandlinger.

Forrige artikel FDM: Pres på trafikken koster dyrt FDM: Pres på trafikken koster dyrt Næste artikel Taxibranchen: Det haster med ny taxilov Taxibranchen: Det haster med ny taxilov