Elbil-alliance: En million elbiler kommer ikke af sig selv, Schmidt

DEBAT: Hvis vi for alvor skal have gjort bilerne i Danmark grønnere, skal registreringsafgiften laves helt om, så biler beskattes efter deres CO2-udledning, skriver Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Klimarådets helt nye rapport peger på, at vi har et alvorligt problem med at leve op til målene for reduktion i CO2-udledningen inden 2030.

Danmark forventes at skulle reducere udledningen af CO2 fra de ikke-kvoteomfattede sektorer, herunder transport, med 40 procent i 2030 i forhold til 2005. Samtidig viser nye fremskrivninger fra Energistyrelsen, at udledningen fra transportsektoren går den forkerte vej, så vi mangler at fjerne to millioner tons CO2 i 2030, hvis vi skal nå vores mål, selv med de mest optimistiske bud på energieffektivisering af biler og iblanding af biobrændstoffer.

Flere elbiler
Klimarådets bedste bud på, hvordan vi når målet, er, at der skal trille en million elbiler ud på de danske veje inden 2030. I dag er der 8.000 elbiler, og til dato er der solgt under 165 elbiler i 2016. Noget skal gøres, for at elbiler bliver mere attraktive. Og det skal ske meget hurtigt, hvis millionen skal nås på kun 14 år. Mange af de biler, som købes i dag, vil stadig være en del af bilparken i 2030.

Klimarådet kommer med tre anbefalinger til at gøre elbiler mere attraktive: fradrag for batteriet, fjernelse af minimumsgrænsen for registreringsafgift på 20.000 kroner og offentlige tiltag for at fremme ladeinfrastruktur. Det er gode forslag, som vil understøtte salget. Men Klimarådets egne tal viser også, at det slet ikke er nok til at nå målet om en million elbiler.

Helt nyt afgiftsystem 
Hvis vi for alvor skal have gjort bilerne i Danmark grønnere, skal registreringsafgiften laves helt om, så biler beskattes efter deres CO2-udledning. Det er naturligvis ikke transport- og bygningsminister Hans Christians Schmidts (V) ansvar alene, men vi håber, han taler godt med finans- og skatteministeren. Hvis ikke regeringen ønsker en stor reform, så bør den som minimum forbedre den eksisterende aftale om registreringsafgift på elbiler, så indfasningen af afgifter er langsommere de første år.

Der er dog også mange ting at gøre fra Transportministeriet for at sikre, at det bliver attraktivt at køre elbil.

Opladning, parkering og elbusser
Når man køber en elbil, skal man have sikker og intelligent opladning hjemme i garagen. Særligt hvis der skal en million elbiler ud på vejene på få år, er der brug for at styre opladningen, så elforbruget bliver intelligent og udnytter vores billige vindenergi. Derfor kan han gøre det mere attraktivt at købe en ladestander i forbindelse med køb af en elbil. Eksempelvis gennem tilskud til ladestandere i forbindelse med bilkøb.

Schmidt kan også give kommunerne frihed til at bestemme parkeringstaksterne selv. Desværre er reglerne indrettet så bureaukratisk, at det bliver svært for nogle kommuner at sænke parkeringsafgiften for elbiler. For nogle ville lave parkeringstakster ellers være et vægtigt argument for at købe og køre elbil i byerne, hvor problemet med forurening og støj er størst.

Endelig kan Hans Christian Schmidt se bredere på transporten og skubbe på elektrificeringen af buskørslen. Her slog en rapport fra Siemens for nylig fast, at samtlige dieselbusser i København kunne erstattes med elbusser for 18 millioner kroner om året, hvis elbusser ligestilles med letbaner og eltog og ikke skal betale elafgift.

Forrige artikel Rederier: Søfarten skal aflaste landevejene Rederier: Søfarten skal aflaste landevejene Næste artikel Sjællændere: Start byggeriet af en ny Storstrømsbro nu Sjællændere: Start byggeriet af en ny Storstrømsbro nu
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.