Dansk Elbil Alliance: Forlæng elbilers fritagelse fra elafgift med fem år

DEBAT: Fra næste år skal elbilister betale en elafgift, der kommer til at være tre gange højere end afgiften på diesel og dobbelt så høj som afgiften på benzin. Det virker barokt, skriver Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Tænk, hvis prisen på en liter diesel fra 1. januar 2020 skulle stige fra 12 til 23 kroner.

Nyhederne ville være fyldt med bekymrede borgere, og partierne ville stå i kø for at aflyse stigningen i den kommende valgkamp.

Det er selvfølgelig helt utænkeligt, at nogen ville hæve dieselprisen så meget, men det er virkeligheden for de danske elbilister.

Indtil udgangen af i år er el til opladning af elbiler stort set fritaget for elafgift, men fra næste år skal elbilister betale elafgift. Elafgiften svarer til 11 kroner for en liter diesel. Elafgifter er dermed tre gange højere end afgiften på diesel og dobbelt så høj som afgiften på benzin.

Det virker barokt i betragtning af, at elbiler er langt mere miljø- og klimavenlige end dieselbiler – og at den danske produktion af elektricitet bliver grønnere og grønnere.

Lav afgift gør elbilen billigst
FDM har netop beregnet den totale omkostning for en mellemklassebil på forskellige drivmidler.

Den viser, at hvis man kører 20.000 kilometer per år, så er elbiler samlet set billigere at eje og køre i end både benzin- og dieselbiler. Men kun hvis der ikke skal betales elafgift. Med elafgift er elbilen dyrest.

Når elbilen bliver klart billigst, skyldes det, at elbiler koster omtrent det samme som benzin- og dieselbiler, men er klart billigere at køre i, fordi elbiler kører meget længere på den samme mængde energi.

En elbil kører typisk mellem 50 og 70 kilometer på den energi, der er i en liter diesel, og så længe man betaler, hvad der svarer til 12 kroner per liter diesel for at lade sin elbil op, er elbilen en klar vinder. Men skal man betale 23 kroner per liter, forsvinder fordelen.

Derfor bør elbilers fritagelse fra elafgift forlænges fem år mere til 2023, så den er i overensstemmelse med vilkårene for elbusser, og så operatørerne kan sikre danskerne, at det er billigere at køre på strøm end på benzin.

På vej mod en million grønne biler
Samtidig kan den varslede skattekommission, som skal se på det samlede provenu fra biler, overveje, hvad den rigtige elafgift ved opladning af elbiler er.

Den generelle elafgift er klart for høj, og den nuværende fritagelse er ikke økonomisk holdbar for samfundet, hvis der i 2030 skal være en million grønne biler.

I elbilbranchen mener vi, at den rigtige afgift på længere sigt må tage udgangspunkt i dieselafgiften, hvilket ville betyde, at elafgiften på opladning af elektriske køretøjer skulle være 27,5 øre for en kilowatttime.

Samtidig foreslår vi, at man gør det til en betingelse for at undgå elafgiften, at opladningen af elbiler sker gennem en ladeboks.

Dermed gør man det mere sikkert at oplade elbilen, og samtidig fremtidssikrer vi opladningen og muligheden for at flytte denne til tidspunkter på døgnet, hvor det øvrige elforbrug er lavt. På den måde undgår vi at skulle fremrykke større investeringer i forstærkning af elnettet.

Forrige artikel FDM: Afgifterne forhindrer – stadig – den grønne omstilling FDM: Afgifterne forhindrer – stadig – den grønne omstilling Næste artikel Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner