Elbil-alliance: Sæt mål for elbiler

DEBAT: Hvis virksomhederne skal øge effekten af de offentlige investeringer i grøn transport, bliver politikerne nødt til at fremlægge en langsigtet strategi med ambitiøse målsætninger for elbiler, skriver Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Hvordan kan det være, at ingen danske partier har et mål for antallet af elbiler og andre nulemissionsbiler i Danmark, når vores nabolande for længst har sat ambitiøse målsætninger?

I Tyskland har den borgerlige regering et mål om en million elbiler i 2020, i Norge har den ligeledes borgerlige regering lige forlænget afgiftsfritagelsen for elbiler til 2020, efter at Norge har nået målet om 50.000 elbiler i april i år. I Holland er målet 200.000 elbiler i 2020. Men i Danmark er der ingen målsætninger. Det eneste, vi ved, er, at afgiftsfritagelsen for elbiler fortsætter i 2016, måske.

Sikkerhed for stat og virksomheder
Når målsætninger er så vigtige, er det fordi, det vil give virksomhederne en pejling for, hvad markedet for elbiler vil være i de nærmeste år. På den måde mindsker målsætninger virksomhedernes risiko ved at investere i et spirende elbilmarked. Samtidig giver målsætninger budgetsikkerhed for staten, fordi regeringen kan hæve afgifterne, når målene nås. Målsætninger lægger på den måde et loft over de offentlige udgifter til elbiler, samtidig med at målet øger de private investeringer og dermed effekten af de offentlige investeringer.

Danske virksomheder har investeret over to milliarder kroner i elbilmarkedet siden 2008 i forventning om, at de grønne visioner for transport også ville materialisere sig i grønne bilafgifter, der fremmer elbiler. På den måde er statens investering på en milliard kroner til afgiftsfritagelsen, puljer og andre projekter blevet tredoblet, så der i dag blandt andet er landsdækkende netværk af ladestandere for elbiler, som for en stor del er finansieret af private midler. Grøn omstilling af transporten kan på den måde blive langt billigere for de offentlige kasser, når virksomhederne spiller med.

Langsigtet strategi giver tillid
Men private investeringer kræver tillid til en langsigtet politisk prioritering af elbiler. Hvis politikerne vil have virksomhederne til at øge effekten af de offentlige investeringer, så skal de fremlægge en langsigtet strategi for elbiler med ambitiøse målsætninger, der bakkes op af tilstrækkelige initiativer.

Min opfordring til den nye regering er, at den sætter et langsigtet mål for antallet af elbiler, eksempelvis 100.000 elbiler i 2020, og indretter bilafgifterne, så målet kan nås. Enten ved at gennemføre en større reform af bilafgifterne som den nuværende regering lovede i regeringsgrundlaget eller ved at lave en indfasning af elbiler i registreringsafgiften over en årrække.

Det vigtige er, at regeringen troværdigt fortæller virksomhederne, at inden for få år vil der være en vis volumen af elbiler. Så kan virksomhederne investere i uddannelse af mekanikere og sælgere, ladestandere, reklamekampagner og meget mere med en forventning om et rimeligt afkast.

Forrige artikel Forsker: Ret fokus mod hypertrængsel Forsker: Ret fokus mod hypertrængsel Næste artikel Bondam til partierne: Cykelsagen fortjener jeres opmærksomhed Bondam til partierne: Cykelsagen fortjener jeres opmærksomhed