EU-kommissær sår tvivl om lovlighed af dansk forbud mod langtidsparkering

RASTEPLADSER: Et kommende forbud mod parkering i over 25 timer på danske rastepladser kan være i strid med EU-retten, advarer EU's transportkommissær i brev til regeringen. Transportminister er lodret uenig.

Nye begrænsninger skal forhindre, at særligt udenlandske chauffører langtidsparkerer på danske rastepladser. Det er faldet EU's transportkommissær for brystet.
Nye begrænsninger skal forhindre, at særligt udenlandske chauffører langtidsparkerer på danske rastepladser. Det er faldet EU's transportkommissær for brystet.Foto: Colourbox
Kim Rosenkilde

Et forbud mod at parkere mere end 25 timer på de danske rastepladser kan spænde ben for udenlandske transportvirksomheders kørsel i Danmark og dermed være i strid med principperne i EU's indre marked.

Det er i hvert fald vurderingen fra EU's transportkommissær, Violeta Bulc. I et brev til den danske regering advarer hun om, at et kommende forbud mod langtidsparkering på landets rastepladser derfor kan være på kollisionskurs med EU-retten.

Ifølge kommissæren vil det danske tiltag ramme udenlandske chauffører langt hårdere end danske chauffører, fordi danskerne bare kan køre hjem og holde deres lange ugentlige hvil.

”Derfor kan det danske parkeringstiltag udgøre en begrænsning af muligheden for at tilbyde tjenesteydelser,” skriver Violeta Bulc i brevet, som er stilet til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Det skal EU slet ikke blande sig i. Men eftersom kommissæren er fra Bulgarien, kan det være, at hun har en særinteresse på spil.

Kim Christiansen (DF), Transportordfører

Transportministeren er dog hverken imponeret eller rystet over kommissærens vurdering af de nye danske regler, som efter planen skal træde i kraft 1. juli i år.

Lodret uenig
”Vi er lodret uenige med transportkommissæren. Jeg mener absolut ikke, at der påhviler den danske stat en pligt til at stille gratis camperingsfaciliteter til rådighed for internationale transportvirksomheder, som har deres lastbiler og chauffører i Danmark,” siger Ole Birk Olesen.

Når transportkommissæren vurderer, at det danske parkeringsforbud kan være problematisk, skyldes det blandt andet, at det efterlader et spørgsmål om, hvor de udenlandske chauffører så skal gøre af deres lastbil, når de afholder deres obligatoriske hvil på 45 timer.

Men heller ikke det er der grund til at være bekymret for, mener transportminister Ole Birk Olesen. Han peger på, at der er virksomheder, der arbejder på at etablere private rastepladser for de udenlandske chauffører.

Private rastepladser på vej
Blandt andet virksomheden Lastas, som ifølge eget udsagn snart kan have rammerne på plads for faciliteter, der kan rumme op til 2.000 lastbiler.

”Når vi holder op med at stille rastepladser gratis til rådighed, så hjælper vi de virksomheder med at blive etableret. Når lastbilfirmaerne ikke længere har mulighed for at parkere gratis, vil de i stedet skulle køre derhen og betale det, ydelsen koster,” siger Ole Birk Olesen.

De nye 25-timers parkeringsrestriktioner på de statslige rastepladser er en udløber af finanslovaftalen for 2018. Den endelige model blev aftalt med støtte fra Dansk Folkeparti i februar.

Forud gik en ophedet diskussion – særligt i Sønderjylland – om, hvordan udenlandske langtidscamperende lastbilchauffører tog pladsen på rastepladserne.

Og af finanslovaftalens tekst fremgik det, at den nye parkeringsrestriktion skal forhindre, ”at særligt udenlandske lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser”.

Der er intet alternativ
Den formulering fik allerede fra starten Danske Speditører til at advare mod, at parkeringsrestriktionen kunne være i strid med EU-retten.

”Vi kan så nu se, at EU-Kommissionen deler vores bekymring for, at parkeringsrestriktionen de facto vil betyde, at den udenlandske kapacitet vil få svære produktionsvilkår i Danmark,” siger Martin Aabak, administrerende direktør i Danske Speditører.

Han betvivler, at der vil være tilstrækkeligt med alternative parkeringsmuligheder, når de nye, strammere regler for rastepladserne træder i kraft om to måneder.

”P.t. er de private tilbud jo tæt på ikkeeksisterende. Og jeg er tvivlende over for, om der aktuelt med det nuværende politiske miljø vil blive foretaget de nødvendige massive private investeringer i det her. Så vi er bekymrede,” siger Martin Aabak.

EU skal bare blande sig udenom
Men hverken brevet fra EU-Kommissionen eller bekymringen over manglen på alternative parkeringsmuligheder får Dansk Folkepartis transportordfører til at ryste på hånden i forhold til de nye restriktioner.

”Det skal EU slet ikke blande sig i. Men eftersom kommissæren er fra Bulgarien, kan det være, at hun har en særinteresse på spil. Det her er national lovgivning på samme måde som vores parkeringsbekendtgørelse,” siger Kim Christiansen.

Regeringen har netop sendt et officielt svar til EU’s transportkommissær. Og dermed forventer Ole Birk Olesen, at sagen er lukket.

”Når vi får leveret svaret til Kommissionen, så regner jeg med, at sagen stopper der. For jeg er forundret over, at henvendelsen overhovedet er kommet. Det virker ikke, som om man har haft reglerne og lovgivningen på området tæt på sig, da man skrev brevet,” siger Ole Birk Olesen.

Læs også

Dokumentation

Parkeringsforbud på rastepladser

Som opfølgning på finanslovsaftalen for 2018 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti i februar 2018 at indføre tidsbegrænset parkering på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet.

Med 25-timers parkeringsbegrænsning vil lastbilchaufførerne have tilstrækkelig tid til at kunne afholde deres såkaldte reducerede ugentlige hvil på 24 timer, samtidig med at man skrider ind over for problemet med langtidsophold på en rasteplads.

Den tidsbegrænsede parkering vil blive ledsaget af højere parkeringsbøder for lastbiler, der overskrider tidsbegrænsningen, eller som parkerer ulovligt på det statslige og kommunale vejnet samt på til- og frakørselsramper. 

Konkret hæves det generelle bødeniveau for ulovlig parkering fra 510 kr. til ca. 2.000 kr., mens det på til- og frakørselsramperne hæves fra 1.000 kr. til ca. 3.000 kr.

De nye regler træder i kraft 1. juli.

Kilde: Transportministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kim Christiansen

Restauratør
Handel

Martin Aabak

Adm. direktør, Danske Speditører, sagkyndig dommer, Sø-og Handelsretten, advokat
cand.jur. (Københavns Uni. 1995), master of management development (CBS 2005)

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

0:000:00