Europa-Parlamentet vil fremskynde kilometerskat på kørsel       

VEJSLITAGE: Et flertal i Europa-Parlamentet presser på for at få indført krav om kilometerbaseret afgift på vejtrafikken tidligere, end EU-Kommissionen lægger op til. Kravet møder modstand fra medlemslande.

Af: Jacob Heredos
Journalist, Altinget.se

Europa-Parlamentets transportudvalg er blevet enig om, hvordan man foretrækker, at fremtidens europæiske vejafgifter skal udformes.

Ved at støtte op om og skærpe kravene i EU-Kommissionens udspil øger Parlamentet trykket på en række medlemslande for at omlægge vejbenyttelsesafgifterne, som den tungere godstransport skal betale for at benytte vejnettet.

Login