FDM: Pres på trafikken koster dyrt

DEBAT: Problemerne med trængsel kan omsættes i tidstab for private såvel som virksomheder. Det er skidt for økonomien og for den enkelte trafikants hverdag. Løsningen er at skyde flere penge i et bedre vejnet, skriver Thomas Møller Thomsen, direktør i FDM.

Af Thomas Møller Thomsen
Adm. direktør i FDM

Sidste år blev der kørt knap 49 milliarder kilometer på de danske veje, og trafikken er i hastig vækst.

På bare to år er trafikken ifølge Vejdirektoratet steget ikke mindre end seks procent. Trods de senere års udbygning af vejkapaciteten en række steder er der igen pres på trafikken, navnlig på motorvejene.

Dansk vejnet halter efter
Det giver trængsel, hvilket igen kan omsættes i tidstab for private såvel som virksomheder. Det er skidt for økonomien og for den enkelte trafikants hverdag – de færreste forbinder endeløse køer i trafikken med livskvalitet. Sammenlignes kvaliteten af det danske vejnet med andre lande, er det tydeligt at se problemet.

Den seneste rapport om landenes konkurrenceevne fra World Economic Forum viser, at kvaliteten af de danske veje kun rækker til en 16.-plads. Selv det kriseramte Spanien har ifølge rapporten et bedre vejnet. Det koster penge at forbedre vejnettet, men omvendt koster det tabt økonomisk vækst ikke at investere i vejene.

Der er med andre ord al mulig grund til, at der politisk er fokus på vejenes tilstand. Faktum er dog, at vejene ligger langt nede på den politiske prioriteringsliste. Det afspejler sig også i den trafikpolitiske debat, der præges af de største byers ønsker om cykler, metro, letbaner og busbaner. Men det nytter ikke, at hele diskussionen kommer til at handle om, hvordan man gør det mindre attraktivt at tage bilen i byen. En meget stor del af transportarbejdet afvikles ude i landet, hvor hverken tog, busser eller supercykelstier er løsningen på trængslen.

Ønsker man reelt at gøre noget ved fremkommeligheden uden for København og Aarhus, er der ingen vej uden om også at se på vej-investeringerne, hvor politisk ukorrekt det end måtte være.

Find råderum til nye investeringer
Det er tydeligt, at det i disse år er vanskeligt at balancere de offentlige budgetter, og at det derfor er vanskeligt at finde midler til infrastrukturen. FDM vil dog opfordre til, at den rullende planlægning, der blev aftalt i den grønne trafikaftale fra 2009, kommer i gang igen, og at der i forbindelse med de langsigtede økonomiske planer findes råderum til vej-investeringer. Det er forståeligt, at det her og nu kan være vanskeligt at finde finansiering til de helt store infrastrukturprojekter som for eksempel en udbygning af E45, en helt ny Hærvejsmotorvej eller en Ring 5 i Nordsjælland. Men mindre vil også kunne gøre en stor forskel.

Som bekendt gør mange bække små en stor å, og der findes talrige mindre vejprojekter med meget høj intern rente, der kan være med til at løsne de mange lokale propper på motorvejsnettet. Men tilsyneladende kan vejprojekter også blive for små til, at politikerne vil beskæftige sig med dem. Det er ærgerligt. FDM vil imidlertid på den helt korte bane opfordre trafikpolitikerne til at begynde at se på disse mindre projekter, der ligger klar i Vejdirektoratets skuffer.

Det kunne eksempelvis være inddragelse af nødspor på udvalgte strækninger samt justeringer af motorvejskryds eller til- og frakørselsramper. Det vil relativt billigt kunne lette trængslen her og nu og være langt mere konstruktivt, end at politikerne graver sig ned i en diskussion om de allerstørste vejprojekter. En ting er sikkert, hvis ikke der snart igen kommer gang i planlægningen af fremtidens vejudbygning, går trafikken for alvor i stå. Dermed også et vigtigt led i målet om fortsat positiv økonomisk udvikling i Danmark.

Forrige artikel Vejdirektoratet: Samarbejde mellem myndigheder gemmer på gevinster Vejdirektoratet: Samarbejde mellem myndigheder gemmer på gevinster Næste artikel EL: Uhørt, at regeringen ignorerer togfond-flertal EL: Uhørt, at regeringen ignorerer togfond-flertal