FDM: Hvorfor har vi afgift på sikkerhed?

DEBAT: De rekordhøje danske bilafgifter betyder, at danskerne fravælger de store, sikre biler og det nyeste sikkerhedsudstyr. Det er på tide med et nyt afgiftsystem, skriver Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM.

Af Thomas Møller Thomsen
Adm. direktør i FDM

Når biler er involveret i trafikulykker, skyldes det først og fremmest føreren.

Derfor er det i trafiksikkerhedsarbejdet naturligt at have særlig fokus på trafikanternes handlinger. Men der er flere faktorer i spil.

Den bemærkelsesværdige positive udvikling i antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i trafikken skyldes ikke kun, at vi er blevet markant bedre trafikanter. Det er heller ikke fordi, Danmark er førende inden for vejdesign og investeringer i sikre veje. En vigtig forklaring ligger i, at de biler, vi kører i, er blevet markant sikrere de seneste 15 år.

Halverer antal dræbte
Et studie fra DTU Transport i 2012 af udviklingen i bilers passive sikkerhed viste med al tydelighed, hvor stor denne betydning af moderne bildesign har. Hvis de bilførere, der i 2010 blev dræbt bag rattet, alle havde siddet i en bil af nyeste årgang, og ikke den, de forulykkede i, ja så havde halvdelen været i live i dag. Og dette siger kun noget om bilernes passive sikkerhed – altså evnen til at mindske konsekvenserne af ulykken. En stor del af det moderne aktive sikkerhedsudstyr i biler har reelt til formål at forhindre, at ulykken overhovedet sker.

Denne udvikling mod stadig sikrere biler er ikke kommet af sig selv. Den er først og fremmest drevet af forbrugerne gennem det internationale sikkerhedssamarbejde Euro NCAP, der er en organisation etableret af de europæiske bilklubber. I Danmark er det FDM, der er den danske repræsentant. Gennem et unikt testprogram og takket være bilklubbernes eksponering af testresultaterne er det lykkedes at højne sikkerhedsstandarden for nye biler.

Bilproducenterne er nået rigtigt langt. De fleste bilmærker fås i dag med udstyr, der advarer mod og hindrer utilsigtet vognbaneskifte, som nødbremser bilen automatisk, styrer bilens lys optimalt, holder øje med blinde vinkler, cykler, børn, og om det er tid til en pause for den søvnige fører.

Finder ikke vej til Danmark
Den gode nyhed er, at alt dette nye udstyr endnu ikke afspejler sig i de danske ulykkestal, der dermed har potentiale for at blive endnu bedre. Den triste kendsgerning er imidlertid, at det meste af det nyeste sikkerhedsudstyr næppe finder vej til de danske biler i nær fremtid. Årsagen til det kan alene tilskrives den værdibaserede, rekordhøje danske bilafgift, som eksempelvis betyder, at en automatisk nødbremse til en VW Golf koster 10.000 kroner, hvoraf de 6.428 kroner er afgifter.

Hvad rationalet bag den danske sikkerhedsfjendske bilafgift helt præcist er, står hen i det uvisse. Provenuet fra sikkerhedsudstyret er tæt på nul, da kun de færreste biler sælges med det.

Til gengæld er udgifterne for samfundet fra trafikulykkerne ganske håndgribelige. For udover de menneskelige omkostninger, som ikke kan gøres op i penge, er der også store samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikulykker. Ifølge de transportøkonomiske enhedspriser fra DTU koster hver trafikdræbt knap 19 millioner kroner i samfundsøkonomisk tab, mens tallet for en alvorligt tilskadekommen er 3,2 millioner kroner. Også derfor kan det undre, at der blandt politikerne ikke er større vilje til at ændre det danske bilafgiftssystem. Der burde ellers være stemmer i det. I en undersøgelse, Voxmeter har foretaget for FDM, svarer ni ud af 10 bilejere, at sikkerhedsudstyr i biler bør være helt fritaget for registreringsafgift.

Jo større jo bedre
Men det er ikke kun det manglende sikkerhedsudstyr, der er problemet – størrelse betyder også meget.

Fysikkens love kan nu en gang ikke ophæves, og derfor kan Euro NCAP-stjerner ikke sammenlignes på tværs af bilstørrelser. Det viser virkelighedens trafikulykker også med al tydelighed. I svenske og tyske statistikker ses det tydeligt, at reel sikkerhed først og fremmest findes i større biler. Grundet den værdibaserede og stærkt progressive danske registreringsafgift køber danskerne små biler.

Skal Færdselssikkerhedskommissionen 2020-mål nås, vil en grundlæggende reform af de danske bilafgifter være en vigtig faktor. Vi skal have et afgiftssystem, der fremmer og ikke hæmmer sikre og miljørigtige biler. Den siddende regering nåede det ikke – FDM vil arbejde målrettet videre for, at den næste regering når det.

Forrige artikel Forsker: Overskud fra fartbøder bør gå til lovlydige bilister Forsker: Overskud fra fartbøder bør gå til lovlydige bilister Næste artikel Havarikommission: Uopmærksomhed koster liv i trafikken Havarikommission: Uopmærksomhed koster liv i trafikken