FDM: Nu skal vejene have tiltrængte fordele i finansloven

DEBAT: I det nye finanslovsudspil står det klart, at det endelig er blevet vejenes tur - og det byder FDM i den grad velkommen, skriver Thomas Møller Thomsen, administrerende direktør i FDM.

Af Thomas Møller Thomsen
Administrerende direktør i FDM

I forbindelse med årets finanslovsforslag har regeringen under overskriften ”Et sammenhængende Danmark” foreslået en række tiltag, der skal forbedre mobiliteten. Forslagene er udtryk for, at regeringen har fokus på den meget store andel af transporten, der afvikles på vejene, hvilket er ubetinget positivt. Det er på tide, at det bliver vejenes tur. Det er her, trafikken og trængselsproblemerne vokser.

Regeringen foreslår blandt andet en nedsættelse af prisen for at køre over Storebæltsbroen med 25 procent over en treårig periode. FDM finder det meget positivt, at man med takstnedsættelsen mindsker den økonomiske barriere, som Storebæltsforbindelsen udgør.

Lavere sats på Storebæltsbroen er en glædelig udvikling
Der har fra flere sider været ytret bekymring om, at den lavere sats vil give ekstra trafik, herunder mere gods, på den i forvejen belastede fynske E20 motorvej. Beregninger knyttet til forslaget viser dog kun en mindre stigning, der ikke vurderes i sig selv at give problemer.

Fra Dansk Industri og Dansk Folkeparti er der kommet forslag om, at man i stedet for at nedsætte brotaksen, trækker flere penge ud af Storebæltsbroen til at finansiere eksempelvis en udbygning af den fynske motorvej. Det er et forslag, som FDM klart må afvise. I et land hvor bilisterne i forvejen betaler tæt på 50 milliarder kroner årligt i bilafgifter, bør der ikke opfindes nye mobilitetsafgifter.

Og hvorfor er det lige præcis bilisterne, der krydser Storebælt, som skal betale for at udbygge den fynske motorvej vest for Odense? Det er og bliver en skatteyderopgave i et land med nogle af verdens højeste bilafgifter. Men hvis godstransporten gerne vil bidrage med højere broafgifter, er det da yderst velkomment – én lastbil slider lige så meget på vejene som 14.000 personbiler.

Regeringen vil også iværksætte en VVM-undersøgelse af en udvidelse af motorvej E45 omkring Aarhus og mellem Skanderborg og Vejle. Også det hilser FDM velkommen, da det er en strækning med meget høje trafikmængder. På den vestfynske motorvej er det planen at øge kapaciteten i myldretiden ved at tage nødsporet på strækningen mellem Nørre Aaby og Odense V i brug. 

Den vestfynske motorvej er tæt trafikeret, og der sker mange uheld. Derfor er det positivt, at der tænkes i en relativ hurtig løsning. Det er dog FDM's opfattelse, at der på sigt stadig vil være behov for en rigtigt udvidelse af E20, men nødsporsløsningen er en fin midlertidig foranstaltning. 

Vi ønsker fart med fornuft
Også hastighedsgrænserne er med i regeringens udspil. Regeringen foreslår at øge hastighedsgrænserne på udvalgte lande- og motorvejsstrækninger fra i dag 80 til 90 km/t på landevej og fra 110 til 130 km/t på motorvej. For at dette kan ske uden at give køb på sikkerheden, bliver de udvalgte strækninger sikkerhedsopgraderet med autoværn, og der fjernes faste genstande og etableres rumleriller ind mod midterrabatten. At forslaget følges af penge til trafiksikkerhed gør, at FDM ubetinget støtter det. Det handler om fart med fornuft.

Selvom der i finansforslaget således er en række meget positive forslag til gavn for bilisterne, så FDM dog gerne en mere langsigtet planlægning. Vi mener grundlæggende, at der er behov for en ny masterplan for den videre udvikling af den danske infrastruktur. Denne kunne passende skabes i forbindelse med den kommende udmøntning af 2025-planens milliarder til infrastrukturen.

Forrige artikel DTL: Kortsigtet kampagnetænkning at sænke afgifter på Storebælt DTL: Kortsigtet kampagnetænkning at sænke afgifter på Storebælt Næste artikel Bondam: Danmark på katastrofekurs, hvis cyklerne forsvinder Bondam: Danmark på katastrofekurs, hvis cyklerne forsvinder