Transportforsker: Ny kommission bør se på roadpricing

ELBILER: En grøn omstilling af bilparken kræver en markant omlægning af bilafgifterne. Teknologi- og kørselsafgifter bør stå centralt i ny afgiftskommissions arbejde, mener forskningsleder Niels Buus Kristensen.

Det var en teknologioptimistisk skatteminister, der tirsdag præsenterede den del af regeringens klimaudspil, som handler om at nedsætte en ny kommission til at se på bilernes afgiftssystem

Regeringen mener, at en kommission er nødvendig for at få et mere retvisende billede af de egentlige omkostninger ved at omstille den danske bilpark til ikke længere at køre på hverken diesel eller benzin.

For selv skatteministerens egne regnedrenge og -piger, og deres kollegaer i Finansministeriet kan ifølge skatteministeren have en tendens til at undervurdere den teknologiske udvikling. Og dermed overvurdere omkostningerne ved at skubbe på den grønne omstilling.

Login