Grenaa Havn: Flyt lastbiler med gods fra motorveje til søveje – det vil give afkast på klimakontoen

CO2-udledningerne fra godstransport på længere distancer kan halveres, hvis godset fremover fragtes til søs i stedet for på vejene. Vi har brug for en national plan for den tunge godstransport, der kan skabe incitamenter til at vælge søvejene, skriver Henrik Carstensen.

Placeholder image
To brugte togsæt, der skal genbruges som reservedele til  IC3-togene ankommer Grenaa Havn. Mere transport bør i fremtiden flyttes fra motorvejene til havet, skriver Henrik Carstensen.
Foto: Bo Amstrup

Lastbiler boomer på vores landeveje som aldrig før. Alle er enige om, at det er skidt. Det gælder først og fremmest for klimaet. Lastbiler udleder cirka millioner tons CO2 årligt – hele seks procent af de samlede nationale udledninger.

Men det er også dårligt nyt for trængsel. Alene i 2019 spildte vi i forvejen 77 millioner køretimer dagligt i kø på vores veje. Siden er det kun blevet værre.