Hans Kristian Skibby: Det er jo ikke kriminelt at have en bil

INTERVIEW: DF's nye transportordfører kommer selv fra branchen og vil til enhver tid forsvare retten til at eje og køre en bil, særligt hvis den har tre hjul og en dør foran. Og så er han ikke bange for at give plads til lokalpatriotisme i transportpolitikken.

Nogle klarer sig, andre gør ikke. Sådan er det også i politik, hvor ethvert folketingsvalg fører til, at partierne må blande ordførerkortene på ny.

Det gælder ikke mindst for Dansk Folkeparti, der fik mere end halveret sin folketingsgruppe ved valget i juni. Blandt dem, som røg ud, var partiets bramfrie transportordfører, Kim Christiansen, der endte sine folketingsdage med en længere rutsjetur i medierne.

Men den enes død er den andens brød. Som man siger.

"Når vi nu sad med den kabale og skulle have det til at gå op med i hvert fald to ordførerskaber hver, så var det ikke nogen hemmelighed, at det for mig lå lige for at bede om at få transportområdet," siger Hans Kristian Skibby, der nu har overtaget ordførerskabet for transport.

Og det er han godt tilfreds med.

"Det er noget, jeg har bedt om og ønsket mig. Det var faktisk det eneste, jeg ønskede mig, så jeg er naturligvis glad for, at jeg har fået det," siger Hans Kristian Skibby.

En mand af branchen
Når det virkede så nærliggende at række ud efter transportordførerskabet, så er det ikke kun, fordi han ser en god sammenhæng til den rolle som erhvervsordfører, han havde i forvejen. 

Hans Kristian Skibbys egen 'civile' karriere har også i mange år været inden for transport- og logistikbranchen. Han er uddannet speditør fra DFDS, i dag DSV, og har arbejdet som både transportchef og logistikchef.

Og det med at udvikle og sikre en optimal udnyttelse af transportkapacitet rimer for ham godt på en mere bred mobilitetsdagsorden.

"Det, jeg skal fokusere på, er først og fremmest anlægsprojekter og infrastruktur. Rundkørsler, motorveje, broforbindelser og omfartsveje – ikke mindst. Altså hvordan vi kan sikre, at Danmark udnytter sine logistikmæssige funktioner bedst muligt," siger Hans Kristian Skibby.

Han ser en af sine hovedopgaver i arbejdet med at bevare og bygge videre på den investeringsplan, VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om få måneder inden folketingsvalget.

I krig mod de fodformede
Ikke mindst nu, hvor den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) har gjort det klart, at han starter med et helt blankt stykke papir, når han senere vil til at forhandle om en ny investeringsplan.

"Mange af grundstenene blev jo lagt med den aftale, vi indgik i marts. Ikke mindst i forhold til økonomien," siger Hans Kristian Skibby.

Han vil dog ikke kun bruge krudtet som transportordfører på at diskutere konkrete anlægsprojekter. Han ser også behovet for at forfægte et standpunkt, der ifølge ham ofte anses for at være upopulært.

Nemlig retten til at køre rundt i en bil. Også selvom den udleder CO2.

"Det skal jo ikke være kriminelt at have en bil. Og jeg synes ikke, man skal være bange for at sige, at man er glad for, at danskerne er mobile og vælger at køre bil, fremfor at gøre det til sådan en kriminel agenda, og at alle bare skal køre cykel, som nogen jo mener," siger Hans Kristian Skibby.

SPM: Hvem mener du har den holdning?

"Det er jo sådan nogle ovre i Enhedslisten, som går i fodformede sko og synes, at alting skal være økologisk."

Klimaafgifter er noget skidt
Ud over udsigten til at skulle diskutere og lægge arm om både biltrafik og kollektiv transport med Enhedslisten, så er Hans Kristian Skibby også forberedt på en minister, der vil integrere transportpolitikken med en større klimadagsorden.

En dagsorden, som hans parti ifølge ham er helt på det rene med. Og som for nylig faktisk fik Dansk Folkepartis egen klimaordfører til at foreslå gratis kollektiv transport. Noget, som man måske ellers ville forbinde med venstrefløjen.

"Man kommer ikke uden om, at vi går offensivt ind i klimaspørgsmålet. Men vores tilgang til klimapolitikken adskiller sig fra den, som andre partier har. Vi mener, at det først og fremmest handler om at få teknologien til at arbejde for os, frem for blot at regulere via afgifter," siger Hans Kristian Skibby.

Han uddyber:

"Bilerne skal blive grønnere, fabrikkerne skal omstille sig og begrænse ressourcespildet, udledningskravene skal skærpes, og vi skal have renset spildevandet. Alle sådan nogle ting, skal der arbejdes med fremfor den her bevidstløse diskussioner om flyafgifter og betalingsringe," siger Hans Kristian Skibby.

Dumping skyldes åbne grænsebomme
Transportudvalget skal imidlertid ikke kun forholde sig til motorvejsbyggeri og omstilling af bilparken. Selvom det bliver de helt store dagsordener.

Spørgsmål om færdselssikkerhed bliver imidlertid ikke Hans Kristian Skibbys opgave. Det ligger hos partiets nye færdselsordfører, Dennis Flydtkjær.

Men herudover dækker transportudvalget også et erhverv, som Hans Kristian Skibby jo selv har en fortid inden for. Og hvordan vil det påvirke ham, når han bliver mødt med spørgsmål om transportbranchens rammevilkår og social dumping.

"Der er ikke noget, der er helligt for mig, fordi jeg selv kommer fra branchen. Men jeg må sige, at det ikke skal være sådan, at man bare kan give branchen skylden for alle elendighederne," siger Hans Kristian Skibby.

Her peger pilen først og fremmest tilbage på folk som ham selv. Politikerne som har ansvar for rammevilkårene. Men først og fremmest dem, som fjerner grænsebomme i Europa.

"Man er også som politiker nødt til at kigge indad og sige, at den der internationalisering har vi ikke været gode nok til at implementere. Der er nogle, som har ladet dørene stå åbne, og andre har ikke kunnet få lov at lukke dem," siger Hans Kristian Skibby.

Lokalpatriotisme er godt
Hans forgænger på posten som transportordfører kom selv ud i politisk stormvejr ad flere omgange, fordi han sammen med de røde partier gik offensivt ind i kampen mod social dumping.

Noget, som flere gange sendte Kim Christiansen på direkte kollisionskurs med ikke mindst den tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Men det var først med blå bloks store investeringsplan fra foråret, at Kim Christiansen for alvor kom i modvind. Primært på grund af den meget omdiskuterede omfartsvej ved Mariager, hvor han selv har en kro.

Men at en politiker varetager lokale interesser, der hvor han bor eller er valgt, ser Hans Kristian Skibby ikke noget problem i. Og det er da heller ikke lige frem en sjældenhed inden for transportpolitikken.

"Jeg vil næsten sige, at det manglede da bare. Dem der stemmer på en, gør det jo også, fordi de har tillid til, at man vil løfte nogle af de lokale sager," siger Hans Kristian Skibby, der selv er viceborgmester i Hedensted Kommune.

Billundbane har høj prioritet
Han understreger dog i samme ombæring, at når det gælder prioritering af større infrastrukturprojekter, så er det andre mere overordnede hensyn, der skal vægtes.

Mens omfartsvejen omkring Mariager fyldte meget i mediernes dækning af den blå investeringsplan, så var jernbanen til Billund en mere samlet prioritet for Dansk Folkeparti.

Den fik partiet med i aftalen efter at have opsagt Togfonden, hvor Billundbanen også indgik. Og det er fortsat et anlægsprojekt, som har høj prioritet hos Dansk Folkeparti.

"Nu skal vi se, hvordan kombinationen bliver mellem Togfonden og så en samlet investeringsplan. Men vi ændrer ikke på vores holdning til den. Vi står selvfølgelig stadig bag, at vi mener, at det giver god mening at lave den," siger Hans Kristian Skibby.

Yndlingsbilen har tre hjul
Der, hvor han kommer fra, er der imidlertid ingen udsigt til noget togprojekt, og det kommer der nok heller ikke. Tørring ligger mellem Horsens og Vejle, og her er en bil uundværlig for de fleste.

Selv kører Hans Kristian Skibby i en nyere Mercedes. En dieseludgave med "de bedste emissionserklæringer." Men selvom han er glad for den, så er det ikke hans yndlingskøretøj.

"Jeg elsker at køre i mine gamle veteranbiler, der måske udleder lidt for meget. Og mit yndlingskøretøj er ubetinget en BMW Isetta. Det var den første bil, jeg havde, og jeg kørte dagligt i den, dengang jeg læste på handelsgymnasiet. Og sådan en har jeg stadigvæk," siger Hans Kristian Skibby .

Hans Kristian Skibbys første bil var BMW Isetta. Og det er fortsat yndlingsbilen (Arkivfoto). 

Forrige artikel Se listen: Stadig stor overvægt af mænd i Transport- og Boligudvalget Se listen: Stadig stor overvægt af mænd i Transport- og Boligudvalget Næste artikel Regeringen overvejer mindsteløn til udenlandske lastbilchauffører Regeringen overvejer mindsteløn til udenlandske lastbilchauffører