Debat

ITD: EU-investeringer i jernbaner efterlader CO2-reduktioner på perronen

I alt for mange år har der været et for ensidigt fokus på at flytte transport fra vej til jernbaner. Men selvom der er postet over 100 milliarder euro i den strategi, har det ikke hjulpet. Derfor skal fokus rettes mod et samlet transportøkosystem, skriver politisk chefkonsulent Jonatan Grau Møller.

da det ikke er muligt at bygge jernbaner mellem samtlige havne, terminaler eller virksomheder, er det en bydende nødvendighed, at der også bliver investeret i en bedre vejinfrastruktur, skriver Jonatan Grau Møller.
da det ikke er muligt at bygge jernbaner mellem samtlige havne, terminaler eller virksomheder, er det en bydende nødvendighed, at der også bliver investeret i en bedre vejinfrastruktur, skriver Jonatan Grau Møller. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kører den grønne omstilling på skinner?

Det gør den helt bogstaveligt, hvis man skal tro på et nyligt udspil fra Europa-Kommissionen. Her foreslås det igen-igen, at der skal gives støtte til at få godstransport væk fra vejene og over på skinnerne.

Der er siden begyndelsen af 1990’erne blevet investeret mere end 100 milliarder euro i at styrke jernbanerne i den tro, at der vil blive flyttet mere gods fra vej til bane. Og med det nye udspil lægges der igen op til massive investeringer i jernbanen.

Det har nok været og vil fortsat være den dyreste og mindst effektive strategi til at sikre mere bæredygtig transport i EU. For på trods af de mange milliarder, der er tilført jernbanen, er resultatet, at vejtransport står for en større del af transporten i EU, end den gjorde i starten af 1990’erne. I dag foregår mere end tre fjerdedele af al transport inden for EU ad vej.

Det er derfor hovedløst, at det nye forslag fra Kommissionen vil støtte mere af det, der ikke virker. Og desværre bakker den danske regering op om Kommissionens forslag.

I stedet for at satse det hele på én transportform, bør man se godstransporten som et samlet økosystem, hvor transporten automatisk rykker derhen, hvor det giver mening.

Jonatan Grau Møller, politisk chefkonsulent, ITD's EU-kontor i Bruxelles

Invester i vejinfrastruktur

Men det er tid til at skifte spor og stoppe for den ensidige forståelse af jernbanetransport som værende grønnere end for eksempel vejtransport. Dette understøttes i øvrigt af Den Europæiske Revisionsrets særlige rapport "EU-transportinfrastrukturer: Mere hastighed nødvendig i implementering af megaprojekter for at levere netværkseffekter til tiden".

Rapporten peger på, at jernbaneprojekter i virkeligheden ikke er så grønne, som de er tiltænkt, fordi beregningerne undervurderer CO2-udledningen i anlægsfasen og overvurderer, hvor meget gods der i realiteten flyttes over på banen.

I stedet for at satse det hele på én transportform, bør man se godstransporten som et samlet økosystem, hvor transporten automatisk rykker derhen, hvor det giver mening.

Når vi snakker jernbaner, vil det typisk være på de lange, internationale ture. Men da det ikke er muligt at bygge jernbaner mellem samtlige havne, terminaler eller virksomheder, er det en bydende nødvendighed, at der også bliver investeret i en bedre vejinfrastruktur.

Vejtransport skal inkluderes i forslaget, hvis der skal skabes et velfungerende transportsystem, og hvis der for alvor skal ske reduktioner af transportsektorens udledninger. 

Jonatan Grau Møller, politisk chefkonsulent, ITD's EU-kontor i Bruxelles

Fremtiden for vejtransporten er grøn

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at fremtiden for vejtransporten er grøn. Derfor er vognmænd over hele Europa også i gang med at omstille deres flåde til enten gaslastbiler, der udleder mindre CO2 end de traditionelle dieselbiler, eller til nulemissionskøretøjer, som for eksempel el-lastbiler.

Men i stedet for udelukkende at fokusere på jernbanerne, vil det give endnu mere mening at investere pengene i sikre og fremkommelige veje, der binder Europa sammen.

Inden længe vil det være grønne lastbiler, der kører på vejene, og man vil se platooning – en teknologi, hvor to eller flere lastbiler kører efter hinanden på vejen på en fælles og koordineret måde, hvorved man forbedrer brændstoføkonomien, mindsker CO2-emissioner, øger trafiksikkerheden og højner effektiviteten i hele vejgodssektoren.

Hos ITD er vi derfor meget uenige i Kommissionens tilgang og det faktum, at de helt har undladt vejtransportsektoren i sit forslag. Vi mener, at vejtransport skal inkluderes i forslaget, hvis der skal skabes et velfungerende transportsystem, og hvis der for alvor skal ske reduktioner af transportsektorens udledninger. Det er derfor meget bekymrende og uforståeligt, at den danske regering bakker op om forslaget.

Investeringerne i jernbanerne er allerede kørt af sporet. Men hvis vi omlægger strategien nu, kan vi få den grønne omstilling af godstransporten tilbage på skinnerne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion