ITD: Nye bøderegler for lastbilchauffører rammer skævt

DEBAT: De nye regler for godstransport, der blev vedtaget til trods for branchens indsigelser, er ofte uden for chaufførens kontrol. Stop loven om urimelige bøder, skriver ITD-direktør Carina Christensen.

Af Carina Christensen,
Direktør, ITD

Trods utallige indsigelser fra ITD og branchens øvrige organisationer valgte Folketinget i foråret at vedtage nye regler, der flerdobler bøderne til lastbilchauffører og vognmænd, hvis der konstateres alvorlige, sikkerhedskritiske fejl på deres køretøj.

Begrundelsen for forslaget var desværre både usaglig og udokumenteret, og i ITD opfordrer vi nu transportminister Benny Engelbrecht (S) og de ansvarlige transportpolitikere til at udvise rettidig omhu og til helt at stoppe de nye høje bødesatser før ikrafttrædelsen. 

Ukontrollerbare forhold
Når vi i ITD protesterer, skyldes det, at mange af de fejl, der konstateres ved køretøjer, er konstruktionsbetingede eller betinget af køretøjets anvendelse eller belastningsgrad.

Det er forhold, som chaufførerne og vognmændene ikke har en chance for at kontrollere. Fejlene skyldes oftest ikke manglende vedligeholdelse, og i de fleste tilfælde kan fejlen ikke konstateres af chaufføren eller vognmanden.

Et eksempel kan være en tom trailer, som chaufføren på sin inspektionsrunde har tjekket efter for synlige fejl, kontrolleret om trykluftsanlægget er tæt, dækkene intakte, lyset virker og så videre.

Kontrollen af køretøjets bremser begrænser sig til en visuel kontrol af bremsekomponenterne. Chaufføren har ikke en chance for at vurdere, om den tomme trailer bremser 20, 30 eller de krævede 45 procent.

ITD er bekendt med, at flere af de fejl, man ser hos især påhængskøretøjerne, også forekommer på relativt nye køretøjer, som stadig er omfattet af garantien eller er omfattet af en servicekontrakt.

Her har ejerne ikke noget incitament til at spare på vedligeholdelsen, hertil kommer, at man ikke selv har mulighed for at teste bremserne korrekt og derfor sætter liden til de årlige periodiske syn og tjek i forbindelse med serviceeftersyn.

Lovgivning skal stoppes
Af disse årsager er det også forkert og helt urimeligt at straffe chaufføren og vognmanden for fejl, som de ikke har mulighed for at kende til eller kan tjekke selv. I ITD mener vi, at Folketinget i tide bør indse, at her har de lavet en skævert, og lovændringerne bør stoppes.

Vi tager i ITD arbejdet omkring færdselssikkerhed meget alvorligt, og vi bruger mange ressourcer på forebyggende indsatser.

Vi samarbejder for eksempel med Politiet, Færdselsstyrelsen, Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik og andre brancheorganisationer om at øge sikkerheden for alle på vejene.

En samlet branche har som led i det arbejde gennem lang tid efterspurgt detaljeret adgang til Politiets statistikker. Netop for at få et overblik over omfanget, typerne af fejl på køretøjerne, og hvor der eventuelt skal gøres en ekstra indsats. 

ITD har været med i det arbejde, som Færdselsstyrelsen igangsatte i 2018 med henblik på at kortlægge kritiske fejl og mangler på især bremsesystemer.

Denne undersøgelse er endnu ikke afsluttet, og derfor var det alt, alt for tidligt at begynde at lovgive om skærpede sanktioner og højere bøder i foråret.

Vi mangler stadig fakta på bordet i den her sag, og derfor mener ITD, at der må skelnes klart mellem bevidst sjusk og fejl, som ikke kan opdages i hverdagen.

De nye regler er fremsat på baggrund af en antagelse om, at der skulle være et incitament til ikke at vedligeholde køretøjerne. Det stemmer ikke overens med virkeligheden i erhvervet, og derfor er loven forkert skruet sammen.

Forrige artikel Kulturforsker: Klimapolitisk idérigdom er mere sminke end substans Kulturforsker: Klimapolitisk idérigdom er mere sminke end substans Næste artikel EL: Manglende cabotage-regler er ren social dumping EL: Manglende cabotage-regler er ren social dumping
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.