Kabell: Region Hovedstadens trængselsudspil lider af alvorlige mangler

DEBAT: Region Hovedstadens udspil mod trængsel er tiltrængt, men lider af alvorlige mangler med sit ensidige fokus på en ny politisk ledelse af den kollektive transport. Det skriver Morten Kabell (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester.

Placeholder image
Region Hovedstadens udspil mod trængsel har et for ensidigt fokus på en ny politisk ledelse af den kollektive transport, skriver Morten Kabell (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester. Foto: Mark Knudsen/Monsun
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Morten Kabell (EL)
Teknik- og miljøborgmester i København

Med en ny analyse, der bekræfter, at trængslen frem mod 2025 vil blive fordoblet, hvis ikke vi gør noget, har Region Hovedstaden kastet sig ind i kampen mod spildtid i trafikken.

I sit udspil fokuserer regionen på det problematiske i, at den kollektive transport tager mere hensyn til selskabernes interesser end borgernes behov. Derfor vil regionen i sit videre arbejde have fokus på at skabe én samlet politisk ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Det skal sikre, at rejsen hænger sammen på tværs af selskaber, kommunegrænser og transportformer.

Tiltrængt initiativ
Der skal ikke herske tvivl om, at initiativet er godt og tiltrængt. Pendlerne i hovedstadsområdet giver ofte udtryk for frustrationer over den kollektive transport. Skal vi skabe et brugbart alternativ til bilen for flere, så skal den kollektive transport blive bedre til at imødekomme pendlernes behov.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk 

Der er også brug for, at vi bliver bedre til at hjælpe pendlerne med et sammenhængende rejseforløb på tværs af transportformer med Parkér og Rejs-anlæg til biler ved stationer i regionens yderområder og Parkér og Rejs-anlæg til cykler ved stationer i eksempelvis København. Samtidig skal flere kommuner og trafikselskaber end Frederiksberg, København og DSB tage et medansvar for at opbygge et fælles system med pendlercykler.

Udspillet fra Region Hovedstaden rører dog kun ved en flig af Trængselskommissionens anbefalinger, og der er grund til at kritisere regionens begrænsede engagement.

Hvis regionen skal spille en mere central rolle i kampen mod trængslen i hovedstadsområdet, må regionen være sit ansvar bevidst og lytte til trængselskommissionens anbefalinger og de borgere, regionen selv har spurgt.

Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester i København

Cykler øverst på dagsordenen
Region Hovedstaden har spurgt borgerne, hvad der står øverst på deres trafikale ønskeseddel. Topscoren med hele 68 procent er forbedringer af forholdene for cyklisterne. Herefter kommer ønsker om forbedringer af henholdsvis bus, tog og metro, mens borgerne sætter bedre forhold for bilisterne bagerst.

Når vi investerer i bedre forhold for cyklisterne, så fremmer vi en billig transportform, der optager meget lidt plads, fører til mindre støj og luftforurening, reducerer udledningen af CO2 og bidrager positivt til sundheden, der er regionens primære ansvarsområde.

Region Hovedstaden har selv spillet en afgørende rolle i arbejdet med at udvikle en plan for et net af supercykelstier på kryds og tværs af kommunegrænserne i hele hovedstadsområdet. Den fortsatte udbygning af de planlagte supercykelstier og sikringen af statslig medfinansiering hertil burde derfor stå øverst på regionens prioriteringsliste, på samme måde som den gør hos borgerne.

Økonomiske pisk og massive investeringer 
Samtidig må det undre, når formanden for Regionsrådet Sofie Hæstorp Andersen til Berlingske siger, at hun ikke har nogen forhåbninger om at genoplive ideerne om hverken en trængselsring eller roadpricing. For som Trængselskommissionen påviste, så kan vi ikke løse problemerne med trængslen alene ved at investere i gode alternativer til bilen. Kun ved at have modet til også at svinge den økonomiske pisk over bilisterne, får vi nedbragt trængslen på vejene.

Endelig er det vigtigt at understrege, at en ny samlet politisk ledelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre god sammenhæng i den kollektive transport i hovedstadsregionen. Der er brug for massive nyinvesteringer i eksempelvis letbaner.

Så selvom udspillet fra Region Hovedstaden er tiltrængt og velkomment, så lider det af alvorlige mangler med sit ensidige fokus på en ny politisk ledelse af den kollektive transport. Og man kan nemt få den mistanke, at udspillet mest af alt er designet til at vaccinere mod en nedlæggelse af regionerne. Hvis regionen skal spille en mere central rolle i kampen mod trængslen i hovedstadsområdet, må regionen være sit ansvar bevidst og lytte til trængselskommissionens anbefalinger og de borgere, regionen selv har spurgt.

Omtalte personer

Morten Kabell

Public affairs direktør, Rud Pedersen Group
Student (Nørre Gymnasium 1988)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser