København vil investere massivt i grøn trafik

DEBAT: Der skal gøres en indsats for at få bilisterne til at droppe bilen til de korte ture og i stedet tage cyklen. Det skriver Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell (EL).

Antallet af københavnere vokser dag for dag, og størstedelen af både tilflyttere og indfødte ønsker sig bedre cykelmuligheder, grønne områder og let adgang til kollektiv trafik. Det er heldigvis nogle ønsker, der stemmer godt overens med det ansvar, vi har for at passe på vores klima og miljø.

Derfor har jeg og Københavns overborgmester, Frank Jensen, en fælles ambition om at investere 10 mia. kr. i kommunale projekter frem mod 2025. De første penge vil jeg arbejde for at finde allerede nu i de kommende uger i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget

Nye arbejdspladser frem mod 2020
København er i øjeblikket hjem for 572.000 danskere. Frem mod 2025 vil det tal stige med 100.000 nye borgere. Samtidig vil vi skabe 20.000 nye arbejdspladser frem mod 2020. Men stigningen i antallet af indbyggere og arbejdspladser vil betyde, at der i 2025 vil blive foretaget ca. 14 % flere ture end i dag til, fra og i København. 

Alle disse mennesker skal jo på en eller anden måde til og fra arbejde, skole og institution, og derfor har vi en stor opgave med at gøre det nemt og klimavenligt at pendle.

Cykel og gang hører til københavnernes foretrukne transportmidler, men der bliver alligevel foretaget 180.000 bilture på under fem km i København hver eneste dag. I de korte ture ligger der et stort potentiale. Vi skal simpelthen gøre det mere attraktivt for dem, der tager bilen til de korte ture, at lade bilen stå, så der bliver bedre plads på vejene for dem, der skal langt og ikke kan undvære bilen.

Massiv investering i grøn trafik

En af opgaverne for os lyder derfor på frem mod 2025 fortsat at investere massivt i at løse trængslen på cykelstierne, skabe gode sammenhængende cykel- og gangruter på kryds og tværs af byen, ligesom vi skal forbedre cykelparkeringen, navnlig ved stationerne og de store handelsgader.

På Københavns Rådhus vil vi forpligtige os på at investere og forbedre den grønne trafik. Spørgsmålet er så, om regeringen og Folketinget vil hjælpe os med at løfte opgaven. Ny teknologi i form af roadpricing kunne potentielt sikre færre biler på vejene og dermed en bedre fremkommelighed for den nødvendige erhvervstrafik.

Opråb til folketinget

Både Trængselskommissionen, Produktivitetskommissionen, Dansk Industri og flere fagforbund anbefaler et storskalaforsøg. Eksperterne siger, at teknologien er klar, så nu venter vi på, at et flertal i Folketinget giver en tommelfinger op.

På samme måde vil vi opfordre Folketinget til at have et godt øje til København, når staten skal investere i ny infrastruktur. Gentagne gange har eksperterne bekræftet, at det er i hovedstaden, at trængslen er størst. Samtidig er potentialet for at flytte pendlere fra bil og til kollektiv transport størst i hovedstaden. Derfor håber jeg, at Folketinget vil hjælpe med at finde penge til nye letbaner, hyppigere afgange på S-togene og en god cykelinfrastruktur på tværs af hele regionen.

 

Forrige artikel Ny teknologi i vejtransport stiller krav til politikerne Ny teknologi i vejtransport stiller krav til politikerne Næste artikel Professor: Registreringsafgiften er et dyrt grønt instrument Professor: Registreringsafgiften er et dyrt grønt instrument