Kommunalchefer: Vejlov hastes igennem

VEJE: KTC langer ud efter Transportministeriet for at haste vejloven igennem med en kort høringsfase midt i sommerferien. Det er tredje gang, loven sendes i høring, og meget er allerede kendt stof, lyder svaret fra Transportministeriet.

Transportministeriet burde vide bedre end at sende et forslag til en ny vejlov i høring hen over sommerferien.

Det mener formanden for veje, trafik og trafiksikkerhed i Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Michael Kirkfeldt.

"Det er ikke fair, når man sender en så vigtig lov i høring i en ret kort periode - og så midt i sommerferien. Det ville vi ikke få ros for, hvis vi gjorde tilsvarende i kommunerne," siger han.

Michael Kirkfeldt fortæller, at det for KTC har været helt umuligt at få fat i alle kommunerne i sommerferien, og han vurderer, at Transportministeriet vil haste loven igennem, fordi den er voldsom efterspurgt.

"Vi hilser den nye vejlov velkommen, det er en kærkommen modernisering og forenkling, men det er et omfattende materiale, der kræver grundig granskning. Derudover har vi længe haft en diskussion med ministeriet om de økonomiske konsekvenser for kommunerne med en ny vejlov, og her blinker vores advarselslamper," siger Michael Kirkfeldt.

Det har længe været et politisk ønske at revidere den danske vejlov. Og lige før sommerferien blev alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten enige om en såkaldt stemmeaftale om vejloven. Med stemmeaftalen er partierne enige om, at den nye vejlov blandt andet skal sikre bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder, ligesom at vejmyndighederne skal kunne udskrive bøder for forsinkelser. Derudover skal vejloven sikre mindre bureaukrati og bedre trafikafvikling på tværs af vejmyndigheder (læs mere til højre).

Økonomisk slagsmål
7. juli blev et udkast til lovforslaget sendt i høring frem til 11. august (se forslaget i linkboks). Tidligere udgaver af lovforslaget har været i høring to gange i 2012. Alligevel er processen ikke i orden, mener KTC:

"Den nye lov omfatter administrationsgrundlaget på vejområdet og er et meget vigtigt styringsredskab for kommunerne. Derfor er det bestemt ikke et område, hvor det bare skal jappes igennem," siger Michael Kirkfeldt.

Han fortæller, at man i ministeriet er helt klar over, at alt ikke er fryd og gammen omkring loven, selvom kommunerne i det store hele bakker op om intentionerne. Der har forud for lovforslagets tilblivelse været en lang dialog mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet og kommunerne, som handler om besparelsespotentialet af forslaget. Der er således uenighed om, hvor meget kommunerne kan spare ved en række af de nye tiltag - og dermed også, hvor meget kommunerne skal modregnes i de såkaldte DUT-midler, lyder det.

"Vi mener, at Vejdirektoratet har været for optimistiske i deres beregninger af, hvor meget man kan spare med den nye vejlov. Vi bliver derfor i virkeligheden tilbudt en gave, som vi ikke har råd til at tage imod," siger Michael Kirkfeldt.

Login