Nekrolog: Danmarks trafikpolitiker par excellence var ikke så optaget af ideologi

NEKROLOG: Den nu afdøde tidligere konservative trafikminister Kaj Ikast, som også var medlem af den såkaldte ”jyske trafikmafia”, var ikke så optaget af politisk ideologi, så det gør noget.

Nekrologen er skrevet af John Wagner, administrerende direktør, generalsekretær for Det Konservative Folkeparti, 1988-92

Hvis de mange trafikpolitikere med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen, som i går udtalte flotte mindeord om den nu afdøde konservative trafikminister Kaj Ikast, for alvor vil ære ham, så træffer de en aldeles hurtig beslutning om at bygge en bro fra Als til Fyn og døber den Kaj Ikasts Bro.

For Kaj Ikast – eller ”I-kaj-kast”, som han blev kaldt af Politikens At Tænke sig – var om nogen fortaler for faste forbindelser og politiske beslutninger i øvrigt til gavn for Sønderjylland, erhvervslivet og borgerne i al almindelighed.

Det konservative folketingsmedlem fra 1983 til 2005 var ikke så optaget af politisk ideologi, så det gør noget. Han var som sin partiformand og statsminister, Poul Schlüter, der også var sønderjyde og pragmatiker, mere optaget af at nå praktiske og synlige resultater. Og hvad er mere synligt end høje broer, dybe tunneller, lange motorveje, udvidelse af lufthavne og anden infrastruktur.

For Kaj Ikast handlede det dog ikke bare om monumentale stål- og betonkonstruktioner. Det var effekten af trafikinvesteringerne, som interesserede Danmarks trafikpolitiker par excellence; erhvervslivets gevinst ved faste forbindelser, arbejdstagernes mobilitet og borgernes bevægelsesfrihed.

Del af den "jyske trafikmafia"
Kaj Ikast døde 3. december, to dage før sin 85 års fødselsdag efter et ”jævnt og muntert, virksomt liv på jord”, som Grundtvig udtrykte det. Han var født i Viborg og tog en handelseksamen der, men kom herefter til Sønderjylland og gjorde karriere i Forsvaret; løjtnant, premierløjtnant, kaptajn og major.

Han blev medlem af Folketinget fra maj 1983 og kastede sig straks over sine politiske passioner, som ikke bare var varetagelsen af socialkonservative og sønderjyske interesser, men fagligt også forsvaret, nordisk samarbejde og ikke mindst trafikpolitikken.

Som medlem af den såkaldte ”jyske trafikmafia”, der i øvrigt bestod af Venstres Svend Heiselberg, Centrum Demokraternes Arne Melchior og skiftende socialdemokrater som Jens Risgaard Knudsen, J.K. Hansen og Helge Mortensen, satte han monumentale fodaftryk på den infrastruktur, som vi kender i dag med motorvejsforbindelserne nord-syd og øst-vest og – ikke mindst – broforbindelserne over Storebælt og Øresund.

Utallige er de aftaler, der dengang blev indgået ved et bord med smørrebrød, øl og snaps. Ganske tankevækkende!

Lun og tilgængelig partisoldat
Som trafikminister 1990-93 og ordfører på området både før og efter var hans engagement i de historiske projekter legendarisk. Han formåede med en sjælden, men i den grad efterlignelsesværdig nysgerrighed, entusiasme, optimisme og humor at skabe brede flertal bag både store og små trafikpolitiske tiltag.

Få dage efter den store oversvømmelse af Storebæltstunnelen i oktober 1991 stod han foran tunnelarbejderne og brobisserne og proklamerede, at han var stolt af deres indsats. De skulle efter ulykken i hvert fald ikke savne ministerens opbakning… og arbejderne kunne med rette være stolte over, at ikke en eneste tunnelarbejder omkom ved ulykken.

Men humor havde han, da han som oppositionspolitiker kaldte sin efterfølger i samråd om en større brand i tunnelen og tørt konstaterede, at det aldrig ville være sket i hans tid som minister… for da var tunnelen oversvømmet.

Få folketingsmedlemmer har haft så få fjender som Kaj Ikast. Både som menigt folketingsmedlem, som minister og siden mangeårigt medlem af Folketingets Præsidium var han folkestyrets mand - bare et godt menneske, altid tilgængelig, aldrig ondskabsfuld, en god partisoldat og ordentlig.

Kaj Ikast efterlader sin hustru igennem 42 år, forhenværende amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast.

Ære være Kaj Ikasts minde.

Forrige artikel Engelbrecht: Målsætning om halvering af antal trafikdræbte er meget ambitiøs Engelbrecht: Målsætning om halvering af antal trafikdræbte er meget ambitiøs Næste artikel Se detaljerne: Sådan skal ny aftale sikre 775.000 grønne biler på vejene i 2030 Se detaljerne: Sådan skal ny aftale sikre 775.000 grønne biler på vejene i 2030