NLA: Frankrig og Tyskland har bekræftet kampen mod social dumping

DEBAT: Udfordringerne for transport- og logistikområdet på europæisk plan er, at der er behov for løsninger for at den kan overleve. I kølvandet på Brexit har EU brug for at vise handlekraft på et område, der i sidste ende binder EU sammen, skriver Søren H. Larsen fra Nordic Logistics Association.

Af Søren H. Larsen

Administrerende direktør i Nordic Logistics Association (NLA)

En stor del af de elementer i EU's transportpolitik, der drøftes i disse måneder, har fokus på innovation, klima og effektivitet.

Men under overfladen bobler spørgsmålet om fair konkurrence, fair betingelser for markedsadgang, social dumping, mindsteløn. Og dette vedrører de fleste former for transport: veje, jernbaner, luftfart, søveje.

Sammenslutningen European Logistics Platform, som NLA er medstifter af, holdt i midten af november måned et seminar, som netop havde fokus på fremtidens logistik og de forhold, der er afgørende for, hvordan bæredygtig logistik vil se ud om 20-30 år.

Der blev talt om innovation i både lille og stor skala, og det blev fastslået, at investeringer i ny teknologi er centrale elementer i den fremtidige udvikling: Fra droner og selvkørende lastbiler til bedre lagerhåndtering og flow-management. Så langt, så godt.

Men dette afholdt ikke EU's transportkommissær, Violeta Bulc, fra i sin åbningstale at understrege, at den menneskelige faktor – individet – er en vigtig spiller. Transportmedarbejdernes kvalifikationer og deres arbejdsvilkår skal tages i med betragtning, fastslog kommissæren.

En del af social dumping-bekæmpelse

Bulc bekræftede, at kommissionen faktisk ser på, hvordan man kan opfylde behovet for afklaring af de sociale regler for transportsektorens særdeles mobile arbejdstagere i EU – og hvordan man kan anvende reglerne i udstationering af arbejdstagere i en sektor, der ikke passer til den standardformular, som direktivet oprindeligt blev tiltænkt.

Med andre ord: Kommissæren sørgede på seminaret for at hive individet helt frem i front af ​​debatten.

Den følgende dag, i Paris, holdt den franske søsterorganisation FNTR sit årsmøde, hvor den afsluttende tale blev holdt af den franske statssekretær for transport, M. Alain Vidalies. I sin tale støttede statssekretæren eftertrykkeligt indførelsen af ​​mindstelønnen også for vejtransport i Frankrig.

Det skridt tager den franske regering som en del af bekæmpelsen af social dumping, der stadig er en prioritet for regeringen.

Statssekretæren understregede desuden, at det ikke kun er en fransk prioritet, men at ønsket om at bekæmpe social dumping deles med mange andre regeringer i EU. Vidalies vil fortsætte sit fælles initiativ med sin tyske kollega og andre ministre på det kommende møde mellem EU-ministrene for transport i december måned.

Det skal lige tilføjes, at M. Vidalies også brugte en del af sin tale på at fokusere på innovation og udvikling. Brugen af ​​digitaliserede dokumenter, såsom det digitale fragtbrev, er nu en prioritet for Frankrig, og der er her planlagt et pilotprojekt, der involverer Spanien, Frankrig, og Benelux.

Tilfældet ville så, at den tyske organisation for vognmænd – BGL e.v. – den næstfølgende dag holdt sit årsmøde i Frankfurt. Her holdt den føderale minister for transport, Alexander Dobrindt, den afsluttende tale. Og han inddrog i talen elementer fra de tidligere nævnte indlæg fra både kommissær Bulc og den franske statssekretær.

Især gjorde Dobrindt det klart, at der langt ud i fremtiden – hvis ikke for altid – vil være behov for arbejdskraft inden for transport og logistik. Ikke alt vil blive erstattet af robotter eller automatiske køretøjer. Og ministeren opfordrede de unge til fortsat at overveje en karriere inden for transport og logistik, som vil vedblive at være en betydende industri for Tyskland.

Brug for handlekraft
Men også den tyske minister pegede – ligesom den franske statssekretær – på nødvendigheden af, at social dumping endegyldigt skal ud af transportsektoren. Der er altså en grænse for den tyske tålmodighed med EU-Kommissionen, og Dobrindt efterlyste snarlige forslag og løsninger fra Bruxelles.

Han bekræftede i øvrigt sin støtte til, at den tyske mindsteløn også gælder for vejtransport, og fastslog samtidig, at kommissionen efter hans opfattelse var gået for langt i sin kritik af den tyske lov om mindsteløn.

Så hvad siger dette her om EU's transportpolitik? Ja, Frankrig og Tyskland har utvivlsomt bekræftet deres fælles kamp med andre mod social dumping – og til fordel for en sektor, transport og logistik, der i deres øjne fortsætter med at være attraktiv og interessant for unge mennesker.

Og hverken de to betydningsfulde lande i EU-fællesskabet eller EU-kommissæren selv ser en konflikt mellem at bekæmpe social dumping og så innovere sektoren.

Faktisk går man politisk hånd i hånd for at gøre transportsektoren så bæredygtig som muligt – både i økonomisk, social og innovativ forstand. Men udfordringerne er, at der er behov for løsninger for at EU’s transport- og logistikindustri kan overleve. I kølvandet på Brexit har EU brug for at vise handlekraft på et område, der i sidste ende binder EU sammen.

I den kommende tid bliver det spændende at følge, om både EU og medlemslandene kender deres besøgelsestid.

Forrige artikel Region Skånes formand: Lad os få fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg Region Skånes formand: Lad os få fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg Næste artikel ITD: Sådan styrker vi Transport-Danmark ITD: Sådan styrker vi Transport-Danmark