Ny debat: Hvad skal der ske med afgiften på elbiler?

TEMADEBAT: Det er et bredt politisk ønske at udfase salget af biler, der kører på fossile brændstoffer inden for de næste ti år. Men er det overhovedet realistisk, og er elbiler det rigtige alternativ? Altinget tager debatten.

Elbiler styrer mod markante prisstigninger, når de aktuelle afgiftslempelser udløber med udgangen af 2020.

Hvad skal politikerne gøre for at understøtte omstilling til en mindre klimabelastende bilpark på den korte og lidt længere bane?

Det er et bredt politisk ønske at udfase salget af biler baseret på fossile brændstoffer inden for det kommende årti, men er det overhovedet realistisk eller ambitiøst nok? Og er elbiler den rette løsning, eller bør andre teknologier tages i betragtning?

Login