Regeringens grønne køreplan rykker nærmere

ROADMAP2050: Regeringen er ved at lægge sidste hånd på køreplanen for grøn transport. Embedsværket har præsenteret intet mindre end 80 konkrete værktøjer, hvor kørselsafgifter og CO2-krav til biler vurderes at have den største effekt.

Det begyndte allerede med regeringsgrundlaget i 2011. Regeringen ønsker en ambitiøs klimaindsats og en klimalov, lød det.

I foråret kunne regeringen så vedtage klimaloven, som også sikrer, at der nedsættes et klimaråd, som skal overvåge, om den grønne omstilling nu også forløber, som regeringen og Folketinget har besluttet det.

Det har man naturligvis for længst noteret sig i Transportministeriet, og tilbage i juni 2013 kunne daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) derfor berette, at han ville sætte gang i arbejdet med en egentlig køreplan. Så klimaudfordringens grimme ælling – transportsektoren – i 2050 bliver til den svane, som Folketinget er ret enige om, at den skal udvikle sig til.

Login