Sådan vil regeringen begrænse transportsektorens klimabelastning

DOKUMENTATION: Lavere afgifter og gratis parkering skal fremme elbiler, mens busser og taxier skal være grønne, og så skal kommission løse gordisk knude med finansiering. Få overblik over regeringens klimatiltag på transportområdet.

Med 38 initiativer vil regeringen sikre, at Danmark kommer et godt stykke nærmere Parisaftalens mål om at reducere CO2-udledningen fra den ikke-kvotebelagte sektor.

Udover annullering af CO2-kvoter og omfattende brug af andre såkaldte fleksible mekanismer, hvor CO2 optages i landbrugsjord og skov, så fylder særligt transportsektoren meget.

Herunder er regeringens 19 initiativer med direkte betydning for transportsektoren. 

Login