SF’s kampagneleder: Liberale bliver aldrig mere end pyntegrønne

DEBAT: De unge har i den grad fået nok af grønne floskler, som når statsministeren påfører sig et grønt slips og tror, at det kan give ham en grøn profil, skriver Nils Brøgger Jakobsen, kampagneleder i SF. 

Af Nils Brøgger Jakobsen
Kampagneleder i SF

”Pas på min jord, til når jeg bliver stor”.

Ikke kun parolerne er anderledes, men også det folkelige engagement i klimasagen er i dag et helt andet, end da jeg, som kampagnemedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke for knap 10 år siden, var del af den inderste koordineringsgruppe, som planlagde den store demonstration med op imod 100.000 deltagere under COP15 i København.

Klima er i dag blevet en folkesag. Klimadagsordenen er i dag en af de absolut vigtigste dagsordner for vælgerne, og langt flere borgere lever i dag klimabevidst. De fravælger at flyve, og særligt blandt mange unge er det i dag kutyme at være vegetar, veganer eller som minimum at være meget bevidst om at begrænse sit forbrug af kød.

Til klimastrejke
Trods travle dage på kampagnekontoret frem mod to valg inden for de næste tre måneder, sneg jeg mig ned til Klimastrejken 15. marts på Christiansborg Slotsplads. Det var en virkeligt opløftende oplevelse. Trods min deltagelse i og min rolle som arrangør til mange demonstrationer, har jeg ikke tidligere været til en demonstration med så mange unge, og engagementet var helt i top. De unge lavede demonstrationen helt på deres måde – det var så bekræftende at opleve.

Tilbage i 2009 hvilede hele verdens øjne på København under COP15, og fra hele landet samt fra Norge, Sverige og Tyskland kom folk tilrejsende blot for at deltage i demonstrationen.

Ja, vi var flere dengang, men faktisk var jeg meget imponeret over fremmødet til klimastrejken. Ja, klimastrejken var del en global kampagnedag, men dem har der været mange af siden 2009, uden de har gjort større væsen af sig.

Ud over det var der ingen konkret anledning til demonstrationen – hvilket plejer at være altafgørende for fremmødet til en demonstration. Ja, vi nærmer os et valg i Danmark − men i andre lande så man fremmøder på samme niveau som i Danmark. Det store fremmøde skyldes ikke valget – det skyldes, at de unge vil, at politikerne tager klimaet alvorligt og handler.

Sort trafikudspil
Desuden tror jeg, at regeringens sorte trafikudspil til hele 112,7 milliarder kroner, primært til mere asfalt og privatbilisme, bidrog til mobiliseringen. Udspillet afspejler i høj grad en business as usual-tænkning hos de borgerlige partier og en reel mangel på forståelse for, at særligt de unge vælgere har fået nok af politikernes laden stå til til kommende generationer.

De unge har i den grad fået nok af grønne floskler, som når statsministeren ifører sig et grønt slips og tror, at det kan give ham en grøn profil.

Tilbage i 2009 forsøgte megastjerner som Leonardo DiCaprio og andre hollywoodstjerner, at gøre klima til en folkesag. Ingen af dem nåede dog tilnærmelsesvis den indflydelse, som en mere eller mindre almindelig pige fra Sverige, Greta Thunberg, har fået ved tydeligt at sige fra over for politikernes manglende vilje til at tage klima alvorligt. Greta er blevet ansigtet på den grønne generation, men engagementet stikker meget dybere.

Frem mod valget vil de forskellige partier forsøge at overgå hinanden i, hvem der kan være mest grøn – det gælder røde som blå partier. Jeg vil anbefale vælgerne at skære gennem støjen og stemme på de politikere, som har stor troværdighed på det grønne område og fagligt ved, hvad de snakker om, og ikke bare kommer med poppede budskaber.

Mere end blot pyntegrøn
Det er enormt vigtigt, at man som borger bidrager til den grønne omstilling, men hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, skal der mere til end det individuelle valg.

Den grønne omstilling kræver mere end paroler og kræver, at der bliver taget politiske beslutninger, og at denne dagsorden bliver prioriteret ved det politiske forhandlingsbord. Beslutningerne vil nogle gange ramme folk på pengepungen, men skal ikke have en social slagside. Derfor kræver den grønne omstilling meget mere, end at politikerne forsøger at skubbe til markedskræfterne.

Hvis man tror, at den liberale usynlige hånd kan sikre den grønne omstilling, tager man voldsomt fejl. I bedste fald kan man være pyntegrøn, hvis man lader markedskræfterne styre omstillingen. I min optik kan man derfor ikke være grøn uden at være rød.

Ikke bare klima
Tilbage i 2009 var den grønne omstilling i høj grad fokuseret på at begrænse udledningen af drivhusgasser. Den del fylder stadig meget, men diskussionen er i dag meget bredere.

I 2018 så vi en voldsom stigning i engagementet omkring bevarelse af en mangfoldig biodiversitet i vores natur. Det er blevet tydeligt for mange danskere, herunder mange unge, at vores fortsatte udbredelse af et industrielt landbrug og et ressourcemæssigt overforbrug betyder, at den artsmæssige mangfoldighed i Danmark er under voldsomt pres.

Man skal ikke længere rejse til for eksempel Indonesien for at finde truede dyrearter – de findes lige uden for døren i Danmark. Også her har vi brug for reel politisk handling i Danmark.

Blå bloks grønne politik gennem de seneste fire år har på ingen måde afspejlet situationens alvor. Den grønne omstilling har brug for, at mere grønt tænkende politikere tager rorpinden og får et flertal, som gør, at de kan sætte handling bag deres ambitioner.

Forrige artikel DTL: Der er brug for et offentligt kodeks for indkøb af transport DTL: Der er brug for et offentligt kodeks for indkøb af transport Næste artikel EL: Regeringens infrastrukturplan er brandslukning for biler og trængsel EL: Regeringens infrastrukturplan er brandslukning for biler og trængsel