Speditører: Sådan ser branchens omdømme ud under lup

DEBAT: Transportbranchen er trods alt bedre end banker og rengøring, men får danskerne til at tænke på udenlandsk arbejdskraft og snyd, og det er interessante tendenser, skriver Henrik Beck fra Danske Speditører.

Af Henrik Beck
Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører

Tidligere på året har vi i fire programmer på TV kunne følge en flok unge truckere, der alle er vilde med store lastbiler, diesel og asfalt. 

TV-udsendelserne og sektorens egen kampagneindsats kan føre til, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt stort udbud af kvalificeret arbejdskraft, der kan matche den stigende transportefterspørgsel.  Alle initiativer og gode ideer, der kan forebygge eller blot reducere udsigten til en fremtidig chaufførmangel, er hjertelig velkomne. Det må alle gode kræfter arbejde for. 

Så kan man spørge: Hvordan er vejgodstransportens omdømme egentlig? Det har nemlig også betydningen for branchens evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Det har to RUC-studerende sat sig for at undersøge. Anders Bonde og Niklas Nannberg har i tæt samarbejde med et professionelt bureau gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1009 danskere.

Bedre end tobak og banker
Såvel metode som repræsentativitet skulle være i orden. Derfor er der grund til at fæste lid til resultaterne, der viser, hvordan danskerne vurderer transportbranchens ry på en skala fra 1 til 5. Anders Bondes og Niklas Nannbergs speciale kaster også spotlight på de første tre ting, som respondenterne kommer til at tænke på, når ordet ”transportbranchen” bliver nævnt.

Danskernes syn på transportbranchen er ifølge de to RUC-studerendes undersøgelse lidt mere positivt end synet på rengøringsbranchen, finans-og banksektoren og tobaksindustrien, hvis omdømme er helt i bund. 

Bedre omdømme end transportbranchen har for eksempel den private plejesektor, landbruget, modebranchen, energiselskaberne og fødevareproducenterne.

Associationerne peger på et muligt selvmål
Hvad der i mine øjne er det mest interessante, er de to RUC-studerendes afdækning af, hvad folk først tænker på, når de hører ordet transportbranchen.  

Det er især nedenstående, der dukker op: 

  • ”Udenlandske chauffører”
  • ”Snyd med hviletid”
  • ”Sorte penge”
  • ”Løndumping”
  • ”Usoignerede østeuropæiske chauffører”
  • ”Svær konkurrence”

I anledning af de to RUC-studerendes udmærkede undersøgelse vil jeg blot stilfærdigt rejse spørgsmålet, i hvor høj grad der kan være tale om, at kampagnen mod udenlandsk arbejdskraft på de danske veje og kampagnen for rekruttering rent faktisk modarbejder hinanden. At det kan have negativ indvirkning på transportsektorens omdømme og dermed dens evne til at tiltrække arbejdskraft, hver gang medierne fokuserer på de udenlandske transportarbejderes vilkår herhjemme.     

Spørgsmålene er nødvendige
Mig bekendt er der ikke lavet en troværdig undersøgelse af sammenhængen mellem transportbranchens profil og position i medierne og branchens evne til at rekruttere nye medarbejdere. Måske var det på tide.

Bliver en sådan undersøgelse lavet, vil vi én gang for alle få bekræftet eller afkræftet antagelsen om, at den i øvrigt meget effektive indsats for at få medierne til at interessere sig for udenlandske transportarbejderes gøren og laden i Danmark reelt kan risikere at spænde ben for branchens egen indsats for at undgå chaufførmangel.

Initiativerne for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft er vigtige og nødvendige. Vil man gøre en indsats for vækst og beskæftigelse, der for alvor kan få effekt? Eller tror man, at udelukkelse af udenlandsk transportarbejdskraft i sig selv vil kunne give dansk vejgodstransport en gylden fremtid?

Interessante og nødvendige spørgsmål, ikke? 

 

Forrige artikel Danske Havne: Ny fælles model skal løfte havne-udviklingen Danske Havne: Ny fælles model skal løfte havne-udviklingen Næste artikel Vejdirektoratet: Vi skal lære af dødsulykkerne Vejdirektoratet: Vi skal lære af dødsulykkerne