Svensk taxivirksomhed: Fasthold intentionerne i den nye taxilov

DEBAT: Den nye taxilov er en nødvendig markedsåbning, som vil fremme konkurrence og sætte forbrugeren i centrum. Det skriver Thomas Ekman, direktør i den svenske taxivirksomhed Cabonline.

Thomas Ekman
Direktør, Cabonline

Et bredt flertal af Folketingets partier blev i sidste måned enige om de politiske rammer for en ny dansk taxilov. Som svensk taxi- og teknologivirksomhed er vi utrolig tilfredse med, at der nu er politisk enighed om rammerne for en ny taxilov i Danmark.

Nu skal taxiloven skrives, sendes i høring og behandles i Folketinget.

I den forbindelse vil vi fra Cabonlines side gerne komme med en appel til de danske transportpolitikere: Kig på de svenske erfaringer med at liberalisere taximarkedet og indret lovgivningen, så den i videst muligt omfang kan håndtere ny, moderne teknologi.

Den politiske stemmeaftale har netop fokus på at åbne markedet for nye, legale aktører, og samtidig sikre brug af nye teknologier. Det er vigtigt, at det fokus fastholdes, så den endelige lov også afspejler intentionerne i den politiske stemmeaftale.

Giver nye spillere på det danske taximarked
For os betyder den politiske aftale, at der er mulighed for at etablere sig på det danske taximarked. Der er foretaget en helt nødvendig markedsåbning. En markedsåbning, som vil fremme konkurrence og innovation og grundlæggende sætte forbrugeren i centrum.

Når man som nu giver adgang til markedet, åbner op for delvis fri prisdannelse og sikrer fri etableringsret, så er det fornuftigt samtidig at stille krav til eksempelvis kapital og kontrolapparater i bilerne.

Det er den svenske markedsåbning et godt eksempel på. I den nye politiske aftale har man efter vores mening fundet en god balance imellem markedsåbning og kontrol.

Den nye taxilov bliver i disse dage og uger skrevet. Vi håber, at man politisk og i offentligheden generelt vil sætte teknologidiskussionen i centrum i den kommende proces.

Lavere priser for forbrugerne
Smart og tidssvarende lovgivning bør efter vores mening give plads til nutidens teknologiske platforme. Det er opnået med den nye politiske aftale. Nu skal den blot føres ud i livet og vedtages.

Nye teknologiske platforme og muligheder vil både sikre korrekt skattebetaling og bedre taxidækning landet over.

Vi ved fra de svenske erfaringer, at moderne teknologi kan sikre bedre udnyttelse af den eksisterende vognpark. Kun derigennem kan forbrugerne opleve lavere priser på taxiture og ligeså højere lønninger til taxichaufførerne.

Fra Cabonlines side håber vi, at man hurtigt får behandlet loven. Vi vil gøre vores til, at den kommende politiske proces bliver god og konstruktiv, så den nye lov forhåbentlig inden længe kan komme forbrugerne, chaufførerne og samfundet til gode.

Forrige artikel Kronik: Kovending i kampen mod spiritus- og hashkørsel Kronik: Kovending i kampen mod spiritus- og hashkørsel Næste artikel Danske Maritime: Det blå Danmark kræver innovation Danske Maritime: Det blå Danmark kræver innovation