Transportbranche: Ikke fair at se os som klimasynderen

DEBAT: Transport- og logistiksektoren ses ofte som en af de store klimaskurke, men branchen gør fremskridt og har de senere år mindsket CO2-udledningen markant. Det skriver fhv. transportminister Carina Christensen og Jacob Stahl Otte.

Af Carina Christensen og Jacob Stahl Otte
Direktører for hhv. ITD og Energi- og olieforum

Transport- og logistikbranchen bliver ofte beskyldt for at være den helt store klimaskurk, men set fra vores side er virkeligheden langt mere nuanceret.

Der bliver allerede gjort meget i virksomhederne for at skubbe branchen og den grønne omstilling i en rigtig retning, og den indsats vil fortsætte. 

Brændstofleverandørerne og lastbilproducenterne forfiner løbende deres produkter så lastbilerne kan køre længere på literen, samtidig med at transportvirksomhederne konstant arbejder på at reducere brændstofforbruget til gavn for både klimaet og økonomien i den enkelte virksomhed.

Derudover har oliebranchens iblanding af biodiesel siden 2011 årligt medført årlige besparelser på næsten 300.000 ton CO2, alene når det gælder lastbiltransport.

Imens vi venter på teknologierne
Vi har de senere år oplevet en teknologisk udvikling af elbiler til persontransport og mindre varevogne, men det er næppe sandsynligt, at vi kommer til at se el-lastbiler foreløbigt på de lange stræk i Europa.

Det vil først og fremmest kræve store investeringer i infrastruktur langs de europæiske motorveje og forbedrede lagringsløsninger som brint og electrofuels, der i modsætning til de nuværende batteriløsninger kan levere den nødvendige trækkraft over længere perioder. 

Biogas kan også blive en god mulighed, men vil også kræve store infrastrukturinvesteringer over hele EU samt indkøb af nye lastbiler.

Derfor kommer vi ikke uden om, at diesel og forskellige biodieselløsninger vil spille en central rolle de kommende mange år, når lastbilerne skal levere gods til kunderne i Danmark og Europa.

Imens vi venter på de store teknologiske landvindinger, er det nødvendigt at plukke de lavthængende frugter og udnytte de muligheder, vi allerede har for at reducere transportbranchens CO2-udledning.

Det handler blandt andet om bedre kapacitetsudnyttelse, brændstoføkonomisk kørsel samt højere totalvægt og dimensioner på lastbilerne. Det vil alt sammen bidrage til, at godset kan transporteres så energieffektivt som overhovedet muligt.

Her bør EU og de resterende medlemslande tage ved lære af de positive resultater, som særligt de nordiske lande har haft med brugen af modulvogntog og højere totalvægt.    

Behov for bedre rammebetingelser
En anden oplagt vej til at gøre transportsektoren grønnere er at forbedre rammebetingelserne for iblanding af biodiesel, som kan reducere CO2-udledningen betragteligt uden nævneværdige investeringer i infrastruktur og nye lastbiler.

Der iblandes i dag syv procent biodiesel i al diesel, men der er rig mulighed for enten at øge iblandingskravet eller at ændre rammebetingelserne for særlige grønne dieselprodukter.

I Sverige har man for eksempel valgt at afgiftsfritage ren syntetisk biodiesel HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie), som kan hældes direkte i brændstoftanken uden yderligere investering i nyt udstyr til lastbilen.

Herhjemme er ren HVO-diesel desværre fortsat alt for dyrt for transportvirksomhederne, og den europæiske produktion af HVO er for beskeden til at vi kan høste det fulde udbytte. HVO er dog en vigtig brik i det større puslespil mod en grønnere transport- og logistikbranche.

Derfor er det naturligt, at rammebetingelser for bæredygtig HVO overvejes sammen med andre grønne transportløsninger. 

Hvis man fra politisk side ønsker at skabe en grønnere vejgodstransportsektor, kræver det, at der lægges et solidt og tilgængeligt fundament for denne omstilling. Her og nu er yderligere effektiviseringer og biobrændstoffer vejen frem.

Forrige artikel Dansk Taxi Råd: Tænk taxibranchen ind i den førerløse fremtid Dansk Taxi Råd: Tænk taxibranchen ind i den førerløse fremtid Næste artikel Bondam til DTL: Kæmp for færre ulykker – ikke cykelhjelm og refleksvest Bondam til DTL: Kæmp for færre ulykker – ikke cykelhjelm og refleksvest