ITD: Modulvogntog er gode for Danmark

DEBAT: Myter og unødig frygt har skabt modstand mod modulvogntog, som ellers både er gode for miljø og dansk erhverv. Den tendens skal vendes, mener Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i International Transport Danmark.

Af Jørn-Henrik Carstens
Chefkonsulent i ITD (Vejgodstransportens Brancheorganisation)

Tysklands transportminister Alexander Dobrindt lovpriser i øjeblikket Danmarks brug af modulvogntog som det gode eksempel på, hvordan man på én gang effektiviserer transportsektoren og gør den grønnere.

Tanken er, at Tyskland på sigt vil åbne op for modulvogntog ud fra en dansk og svensk model. 

Myter og frygt skaber unødig bekymring
På trods af at Danmark og den danske transport- og logistikbranche viser Europa vejen frem, så har en verserende nordsjællandske debat om modulvogntog gennem Fredensborg by taget en kritisk drejning, der er nået Christiansborgs mure.

Fredensborg-debatten illustrerer med al tydelighed, at frygt i lokalmiljøet for det ukendte og myter om modulvogntogs anvendelse og køreegenskaber fra forskellige interesseorganisationer skaber unødige skræmmebilleder.

Modstanden mod modulvogntog bunder blandt andet i frygten for sikkerheden på vejen. Den sikkerhed ønsker transport- og logistikbranchen også, og vi gør meget for at informere om sikkerheden i tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet. Men der er intet faktuelt, der indikerer, at modulvogntog skulle frembyde større risici for bløde trafikanter, så længe vejen, de kører på, er egnet til kørsel med større vogntog. Det bør derfor ikke give anledning til bekymring. 

Andre bekymringer er trængsel, støj og bremseevne, men på alle parametre kan man tilbagevise de myter, som følger i modulvogntoges slipstrøm.

Til gavn for miljø og erhverv
Vi, der repræsenterer Danmarks transport- og logistikvirksomheder, mener, at modulvogntog bør ses som et af mange gode tiltag, der er med til at effektivisere den danske transportsektor til gavn for miljø, infrastruktur og erhverv. 

To modulvogntog kan transportere over 3.000 juletræer, som ellers ville kræve tre almindelige vogntog. Dermed reduceres CO2-udledningen væsentligt uden at slide mere på vejene. Alle foreløbige evalueringer af det danske forsøg med modulvogntog er positive og indikerer ingen negative trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, tværtimod. Det er en holdning, myndighederne også deler.

Vi bør derfor glæde os over de resultater, Danmark har høstet på modulvogntog gennem de seneste år. Tilbage i 2014 besluttede en bred forligskreds at udvide modulvogntogsnettet i Danmark til at omfatte alle statsveje udover motorvejene og en række udvalgte veje til destinationer som havne, terminalområder, industriområder – altså også de større hovedveje. Det var og er fortsat et stort ønske fra transporterhvervet. 

Modulvogntog holder Danmark kørende
I dag kører der dagligt godt 700 modulvogntog rundt i Danmark, som tilsammen udgør under to procent af den samlede bestand af lastbiler på mere end 40.000, så en væsentlig forøgelse af vogntog på givne strækninger er næppe realistisk.

Vejgodstransportens anbefaling til transport- og bygningsministeren og forligskredsen er derfor klokkeklar: Brug eksisterende erfaringer og fakta og fasthold forligskredsens beslutning fra 2014 om modulvogntog samtidig med, at vi lokalt finder en mindelig løsning. 

Det vil være ærgerligt at bremse en god udvikling, der er med til at effektivisere transportsektoren og inspirere resten af Europa. Modulvogntog er ikke farlige, de er en væsentlig brik i et effektivt transportsystem, der holder Danmark kørende.

Forrige artikel Transportminister: Vi kan lære om OPP fra byggeriet Transportminister: Vi kan lære om OPP fra byggeriet Næste artikel Business Region Aarhus: Udvidelse af E45 er et stort skridt i den rigtige retning Business Region Aarhus: Udvidelse af E45 er et stort skridt i den rigtige retning