Transportforsker: Debatten om fartkontrol er besynderlig

DEBAT: Det er mærkeligt at kritisere politiets fartkontrol, når rigtig mange mennesker systematisk kører for stærkt og risikoen for at blive snuppet er ret lille. Det mener Mogens Fosgerau, der er professor på DTU. Kontrol er vigtigt for at dæmpe farten, lyder det.

Af Mogens Fosgerau
Professor, Transport DTU

Det er nogle gange en lidt besynderlig oplevelse at følge debatten om fartkontrol på de danske veje. For eksempel er politiet blevet kritiseret for at have en mistillidsdagsorden i forhold til bilisterne. Det er en mærkelig kritik, når man nu ved, at rigtig mange mennesker generelt og systematisk kører for stærkt, samtidig med at risikoen for at blive snuppet er ret lille.

Der er således al mulig grund til at have mistillid til bilisterne, og det er sådan set derfor, vi har kontrol.

Det er ret let at konstatere, at det forholder sig sådan. Vejdirektoratets hastighedsbarometer er tilgængeligt for alle på nettet. Det fremgår klart, at danske bilister kører systematisk for stærkt.

Uden for Hovedstadsområdet er det så få, der overholder fartgrænsen, at selv gennemsnitshastigheden systematisk ligger pænt over den tilladte på alle vejtyper undtagen 130 km/t-motorveje. Enhver kan jo også konstatere ved selvsyn, at man bliver overhalet rigtig tit, hvis man holder sig til fartgrænsen.

Når det ikke er så slemt i Hovedstadsområdet, hænger det formentlig sammen med, at der er trængsel på vejene omkring København, hvorfor det på mange tidspunkter er svært at komme til at køre for hurtigt.

Overskridelserne skyldes altså i det store og hele ikke, at der ind i mellem er nogle, der glemmer at holde øje med speedometret, eller som en gang i mellem overser et skilt. Folk kører systematisk og dermed bevidst for hurtigt. Det er et mindretal, der holder hastigheden under det tilladte. Det hænger jo nok sammen med, at risikoen for at blive snuppet i en fartkontrol er meget lille.

For lidt kontrol giver fartoverskred
Der bliver for tiden kørt cirka 50 milliarder kilometer om året på de danske veje. I 2016 blev der givet cirka 600.000 fartbøder. Det svarer til en bøde per godt 80.000 km, hvilket vil sige, at en gennemsnitsbilist vil få mindre end én bøde på fire år. Udgiften til bøder er dermed forsvindende lille i forhold til, hvad det ellers koster at køre i bil. Statens samlede indtægter fra fartbøder er da også mindre end 1 procent af bilisternes samlede pengemæssige omkostninger til bilkørsel.

Vi ved, at sanktioner virker afskrækkende. Jo større chancen er for at blive snuppet, jo mere lovlydig er man. Hvis man altid med sikkerhed blev snuppet, hvis man kørte for stærkt, ville ingen gøre det. 

Hvis fartkontrollen skal få folk til at overholde fartgrænserne, gælder det derfor om, at den oplevede risiko skal være tilstrækkelig stor – alle steder. Opgaven for politiet er dermed at dele så mange bøder ud som muligt.

Hvis man politisk skulle få det ønske, at farten på vejene skulle bringes nærmere fartgrænsen, ville det derfor være en god idé at bede politiet om at uddele nogle flere bøder. At skælde ud på fartkontrollen for at være en pengemaskine, er bare en indviklet måde at sige på, at man alligevel ikke ønsker, at politiet skal kontrollere, og at bilisterne skal have lov til at bryde fartgrænserne i fred.

Fartkontrol virker
Egentlig har jeg svært ved at forstå, at der er noget at diskutere. Fartkontrol virker ved at give trafikanterne en risiko for at blive snuppet, hvis de kører for stærkt. Jo flere, der faktisk bliver snuppet, jo bedre virker det. Hvis ikke der bliver snuppet så mange, så virker det ikke særlig godt.

Så, jo tak. En effektiv fartkontrol giver penge i statskassen. Og hvem kan være imod det? Provenuet kunne bruges til at afløse andre skatter, som har forvridende effekter. Hvad for eksempel med at finansiere en reduktion af registreringsafgiften med fartbøder?

Det burde heller ikke være nødvendigt at diskutere, om politiet på forhånd skal annoncere deres kontroller. Det er jo en mærkelig ide. Det ødelægger jo hele ideen med fartkontrol, hvis bilisterne ved, hvornår de bliver kontrolleret. For så får de jo samtidig at vide, hvornår de ikke bliver kontrolleret, og dermed at vide hvornår de risikofrit kan køre ligeså meget for hurtigt, som de plejer.

Høj fart er farligt
Til slut er det værd at sige et par ord om trafiksikkerhed og fartgrænser. Det er elementær fysik, at det er farligere at køre hurtigt, end det er at køre langsomt. Det er lige så elementær fysik, at man kommer hurtigere frem, hvis man kører hurtigt.

Hvad er så vigtigst?

Det er begge dele, selvfølgelig. Vi vil ikke afskaffe trafik af hensyn til sikkerheden, og vi vil heller ikke give hastigheden fri af hensyn til fremkommeligheden. Hvor afvejningen og dermed fartgrænserne skal ligge, er ultimativt et politisk spørgsmål, som man kan diskutere for og imod.

Hvis man synes, fartgrænserne er for lave, så må man jo sætte dem op. Når man på den anden side har vedtaget fartgrænser, synes jeg, det er svært at være imod, at de skal overholdes, og dermed at der skal kontrolleres effektivt, hvilket vil sige væsentlig mere end i dag.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Drop skrækscenarier om selvkørende biler Dansk Erhverv: Drop skrækscenarier om selvkørende biler Næste artikel Vognmænd: Politikerne har brug for et realitetstjek Vognmænd: Politikerne har brug for et realitetstjek
 • Anmeld

  Niels Nielsen · Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører

  Det handler også om tillid til fartgrænserne

  Det handler ikke alene om mistillid til politi eller bilister. Det handler også om tillid til fornuftige fartgrænser, hvilket nok også betyder, at man må gennemgå fartgrænserne og justere de fartgrænser, der er unødigt lave. Og naturligvis også de, der af hensyn til sikkerheden er for høje.

  Vi har i høj grad brug for tillid til fartgrænserne. Ellers får vi ikke styr på de alt for høje hastigheder ved vejarbejder.

  Vejarbejderne har brug for mere tillid til fartgrænserne, men nok også mere og effektiv kontrol.

 • Anmeld

  Hans Sørensen · Direktør

  Så mange ord, så lidt sagt

  Sikke noget ufatteligt sludder. Tomme ord der danser rundt om den gyldne kalv, nemlig penge i statskassen. Sikkerhed et tabt på en teoretiker som Mogens Fosgerau.

 • Anmeld

  Dorte Ruge · Adjunkt

  Så enkelt er det - men ved vi nok?

  Det er fint med tal, der underbygger love,regler, adfærd og kontrol. Måske skulle man forsøge afdække danskernes køreadfærd via kvalitative metoder hvis man ønsker at forandre noget? Mit indtryk er at fx motorvejen af mange opfattes som en jungle, hvor netop den stærkeste/hurtigste/ største personbil altid har forret. Den adfærd bliver pt inderstøttet af reglen om at du 'altid ' skal holde til højre. Det gør de svagere/mindre personbiler så - selvom de overholder hastighedsgrænsen på 110km . Derefter fræser firehjulstrækkerne så forbi med 140 km i timen🙄. De har fået carte-blanche...Det er en ommer. Er der tale om en feminin / maskulin kørselsadfærd? Altså uafhængigt af biologisk køn. Hvis adfærd i trafikken er koblet på identitet er ser er brug for andre og mere moderne analyse metoder.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Vrøvl om hastighed

  Så er vi der igen.
  En "ekspert", finansieret af det offentlige, slår atter fast, at farten dræber; men det er jo kun en del af forklaringen. For det er i endnu højere grad inkompetente, udygtige billister, der i nogle tilfælde knapt er klar over, hvor de befinder sig, der er den største årsag til ulykker.
  Jeg kunne sagtens forestille mig, at man ved at fjerne en halv eller hel promille af de dårligste billister fra trafikken, ville kunne sænke antallet af trafikulykker ganske betragteligt.
  En anden ting er, at hastighedsbegrænsningerne ikke er tilpasset de faktiske forhold. Årsagen er, at diverse trafikforskere og trafikplanlæggeres mildt sagt teoretiske stillingtagen til hastighedsbegrænsninger. Disse mennesker ser det som deres fornemmeste pligt, at lægge så mange begrænsninger og forhindringer ind i afviklingen af trafikken i Danmark som muligt og resultatet er et trafiksystem, hvor man ofte oplever gennemsnitshastigheder på f. eks. 46 - 49 km. på det ordinære vejnet.
  Man bruger millioner og atter millioner på vejbump, pukler og skildpadder, der skal genere (læs. sænke hastigheden) kørslen mest muligt.
  Hvad er resultatet: Op i fart - ned i fart - op i fart osv. Det giver større slid på bilerne og en stærkt forøget forurening på grund af de idelige fartændringer.
  Forslag:
  Brug alle millionerne, der nu anvendes til bygning og vedligehold af fartbump, chikaner m.m. til vedligehold, af nogle visse steder meget dårlige veje og sæt hastighedsbøderne op til det dobbelte. Altså når hastighedsbegrænsningerne er eftertænkt realistisk en ekstra gang.

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Bøder til alle...over alt

  Hvad med at give forebyggende bødet ? De kunne jo kaldes for Gebyrer. Nå nej det har vi jo i forvejen i form af "åger" registreringsafgift. Vi har også "åger" p-afgift for at holde stille. Det er blevet moderne at uddele bøder overalt og spørgsmålet er også om "straffen" står i forhold til forseelsens alvorlighed ! Så er det mange små "bøder" eller få store bøder der skepper i kassen ? That is the question - ikke rimelighed !

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Fejl ved hastighedsmålinger

  Og så har vi lige skandalen på Helsingørmotorvejen 29. juli 2015 hvor 2.500 bilister blev blitzet og afkrævet store bøder og evt. mistede kørekortet. Det var en blitzning hver 7. sekund, hvilket må have omfattet alle, der kørte i denne bane. Politiet hævder, at der stod 50 på de elektroniske skilte, men det passer ikke. der stod 80 eller ingenting. Der var vejarbejde, og man kunne ikke overhale, da der stod betonklodser langs kørebanen. Så hvis blot nogle få satte farten ned til 50, ville alle andre være nødt til at følge dem. Derfor er politiets påstand absurd. Dem kan vi ikke regne med.

 • Anmeld

  Poul B. · iagttagende cyklist

  Når en bilist har overskredet hastighedsgrænsen groft ( bødestørrelsen) ...

  ... kan det ved lov dikteres, at bilens ejer, for egen regning - skal installere GPS lignende udstyr, som detekterer vejanlægges hastighedstilladelse, samtidig med mål ag bilens hastighed!
  Automatisk udstedes der bødeforlæg..........................så bliver der styr på sikkerheden (og eventuelle tåbeligheder i trafikkontrollen)...
  ...og de ansatte på området, kan så beskæftige sig med noget bedre end at være bussemænd.
  Lyder det ikke vældig fornuftigt? Come On.

 • Anmeld

  Sune Franck

  Kloge ord

  Tak for et utrolig godt indlæg. Det kan ikke siges bedre.

 • Anmeld

  Poul B. · iagttagende cyklist

  Selv tak Sune

  fortsat god weekend.

 • Anmeld

  Mads Andersen · Hovedvejspendler

  Fartprisen

  Trafikuheld koster os alle penge. Jo hurtigere det går jo dyrere vil det typisk blive. Derfor er det rimeligt at man betaler for at køre hurtigt. Man kan så vurdere om fartbøderne dækker der offentliges afledte udgifter til sundsvæsen og f.eks. pension eller kontanthjælp til skadeslidte. Hvis pengene kommer rigeligt ind kan man jo sænke fartprisen.

 • Anmeld

  Niels Helberg · Tidligere trafiksikkerhedsforsker

  Hurra for Fosgerau

  Det mest fornuftige jeg nogensinde har læst om trafiksikkerhed, hastighed og kontrol.
  Tak for det!
  Trist at mange stadig ikke kan fatte det.

 • Anmeld

  Peter Nissen · Musiker, cand.mag., bilist

  Tak til Fosgerau for igen at fastslå det åbenlyse

  Jeg forstår godt, at den gode professor må klø sig i håret over debatten om fartgrænser og fotofælder. Som han fastslår, så er der jo egentlig ikke noget at diskutere, for al evidensbaseret forskning viser jo at: Det virker. Det må virkelig gøre ondt på de gode spidsborgere, disse lumpne indgreb, der 1) koster dem op til flere dyrebare minutter, hvis de skal overholde de fastsatte fartgrænser (selvom de så statistisk set har bidraget til at redde liv, eftersom vi ved at fart dræber), og som 2) koster dem på pengepungen, hvis de alligevel ikke overholder de fastsatte fartgrænser og skulle ryge i en fotofælde. Så tyr man til selvjustits og trækker alskens bekvemme argumenter op ad hatten, som aldrig har set skyggen af evidens (bare se på kommentarfeltets "det er mit indtryk at...", "jeg kunne sagtens forestille mig at..." etc etc). Og kronen på argumentations-værket er den sexede konspirationsteori, at fotofælderne bare er pengemaskiner opsat af ondsindede myndigheder. Må jeg minde om at vås, nonsens og mavefornemmelser ikke bliver sandhed af at blive gentaget i det uendelige. Der er præcis én sandhed i det her - som både har logikken og evidensen på sin side: overhold fartgrænserne, så bliver du ikke taget.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.