Transportkonsulent: Prioritér infrastruktur med vækstperspektiver

DEBAT: Vi bør undersøge, hvilke infrastrukturinvesteringer der skaber vækst, så vi kan prioritere rigtigt i forhold til at skabe nye arbejdspladser og skatteindtægter til samfundet, skriver Brian Gardner Mogensen, administrerende direktør/partner, Realise ApS.

Af Brian Gardner Mogensen
Administrerende direktør/partner, Realise ApS

Infrastrukturens betydning i form af øget tilgængelighed til virksomhederne er, sammen med adgangen til kvalificeret arbejdskraft, de væsentligste rammebetingelser for virksomhedernes muligheder for at skabe økonomisk vækst. Vækst i form af nye arbejdspladser og nye skatteindtægter til samfundet.

Det handler om tilgængelighed for varer og personer. Alt andet er sekundært vel vidende, at skatter og afgifter naturligvis også har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Infrastrukturens store betydning for virksomhedernes evne til at skabe nye arbejdspladser stiller store krav til fremtidens politiske prioritering af infrastrukturinvesteringer i Danmark. 

I Danmark evaluerer vi ikke infrastrukturinvesteringer
Men i Danmarks har vi desværre ikke evidensbaseret dokumentation for, hvilke infrastrukturinvesteringer der skaber vækst og hvilke infrastrukturinvesteringer der ikke skaber vækst. Det ved vi ikke, fordi vi i Danmark ikke har tradition for at evaluere vores infrastrukturinvesteringer.

Hvis der ses bort fra Storebæltsforbindelsen, har vi i Danmark ikke evalueret en eneste infrastrukturinvestering. Dette står i skærende kontrakt til for eksempel i USA, hvor Economic Development Research Group i 2012 i projektet ”National Cooperative Highway Research Program” evaluerede 100 motorvejsprojekter i USA.

Resultatet var, at 85 procent af motorvejsprojekterne har haft en positiv indvirkning på økonomien i de undersøgte områder efter realiseringen, 2 procent af motorvejsprojekterne har en negativ indvirkning på økonomien efter realiseringen og 13 procent af motorvejsprojekterne har ingen indvirkning på økonomien efter realiseringen.

I USA anvendes denne viden både til at blive klogere på effekten af faktisk realiserede infrastrukturinvesteringer samt til at blive klogere på, hvordan de amerikanske føderale infrastrukturmidler anvendes mest fordelagtigt fremadrettet. Det kan vi lære af i Danmark. 

Ikke alle infrastrukturinvesteringer skaber vækst 
Det er bestemt ikke alle investeringer i for eksempel motorveje eller jernbaner, der fører til vækst. Nogle infrastrukturinvesteringer fører til, at det bliver nemmere at transportere personer og varer fra A-Z, men alt andet lige ikke fører til, at der bliver skabt flere arbejdspladser. Andre infrastrukturinvesteringer fører derimod til, at der sker en vækst i eksisterende virksomheder og/eller der etableres nye virksomheder som følge af den nye infrastruktur. 

Det kan blandt andet diskuteres, hvilken vækst Sydmotorvejen mellem Køge og Rødby herunder Farøbroen mellem Sydsjælland og Nordfalster har skabt. Derimod er der meget der tyder på, at Herning-motorvejen, Esbjerg-motorvejen og Holbæk-motorvejen har bidraget til, at virksomheder har kunnet skabe vækst i form af nye arbejdspladser.

Flere forhold peger på, at kombinationen af ny eller udvidet infrastruktur og for eksempel udlæg af billige og konkurrencedygtige motorvejsnære erhvervsarealer er en vækstskabende cocktail. Men det er fornemmelser. Vi ved det ikke med sikkerhed, for det er desværre ikke undersøgt.

Vækstperspektivet skal i fokus
Selvfølgelig skal behovet og den samfundsøkonomiske rentabilitet fortsat være væsentlige elementer i beslutningsgrundlaget for ny infrastruktur i Danmark. Men da vi ved, at infrastrukturen er helt afgørende for virksomhedernes muligheder for at skabe vækst i form af nye arbejdspladser, vil et større fokus på netop vækst i beslutningsgrundlaget være værd at forfølge.

Men det kræver som minimum viden om, hvad allerere realiserede infrastrukturinvesteringer har betydet for væksten i de pågældende områder i Danmark. Denne viden kan medvirke til at beslutningstagerne kan prioritere de infrastrukturinvesteringer med de største vækstperspektiver, hvilket vil være godt for Danmark og skatteborgerne.

 

Forrige artikel V: Hvornår vil Socialdemokraterne investere i veje? V: Hvornår vil Socialdemokraterne investere i veje? Næste artikel DTL: Nye transportregler skal håndhæves, hvis de skal have en effekt DTL: Nye transportregler skal håndhæves, hvis de skal have en effekt