V: Grøn køreplan kan ikke spå om fremtiden

DEBAT: Det giver ikke mening at fastlægge en køreplan for grøn transport frem mod 2050. Vi er nødt til at tage højde for, at vi ikke kender fremtidens teknologi, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører 

Regeringen er af den opfattelse, at Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling.

Vi har derfor store ambitioner for klimaet og for at understøtte udviklingen af grøn teknologi. Vi har et langsigtet mål om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Danmark skal kunne dække sit energiforbrug alene i form af vedvarende energi.

Dertil kommer vores ambition om at reducere CO2-udledningen med hele 37 procent frem til 2020. Det er en ekstrem ambitiøs målsætning, som gør Danmark til et af de lande i verden med de absolut højeste klimaambitioner.

Grøn realisme 
Til forskel fra den tidligere regering bygger vores klima- og energipolitik imidlertid på grøn realisme. Den grønne omstilling skal derfor ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring os.

Vi har derfor et mere realistisk syn på den grønne omstilling. Jeg ved jo selvsagt ikke, hvad den tidligere regerings tanker om et roadmap var. Det blev jo åbenlyst ikke til noget på trods af store armbevægelser. Så det skal jeg ikke gøre mig klog på.

Men selvfølgelig skal vi følge med i udviklingen og tage de nødvendige skridt. Vi skal bare have hovedet med og lade være med at tro, at vi herhjemme kan løse det hele alene.

Vi kender ikke fremtidens teknologi 
Det grønne roadmap har ikke betydning for den langsigtede grønne omstilling, da den nok skal komme undervejs. På nuværende tidspunkt giver det ikke mening at fastlægge en konkret og detaljeret plan for den fulde omstilling af transportsektoren frem mod 2050. Når vi fastlægger de kommende års energipolitik, er vi nødt til at tage højde for, at vi ikke kender fremtidens teknologi. Desuden er usikkerhederne om fremtidens grønne bilteknologier samt energipriser på fossil og grøn energi i dag for store.

Jeg mener, at vi skal glæde os meget over, at den grønne omstilling af transportbranchen allerede er sat i gear med en væsentlig højere energieffektivitet. Alternative drivmidler tages i brug, og CO2-udledningen er faldende på trods af, at vi i højere grad transporterer os frem og tilbage. Derudover satser erhvervstransporten i højere grad på 25 meter lange modulvogntog og højere totalvægt, hvilket indebærer, at erhvervslivet i dag transporterer langt mere gods, men bruger langt mindre energi.

Må ikke gå ud over erhvervsliv
Slutteligt vil jeg gerne understrege, at vi ikke vil falde på halen for De Konservative og de røde partier, som desværre foreslår usikkerhed for dansk erhvervsliv ved at fremsætte forslag om CO2-reduktioner på 40 procent frem til 2020, uden at henvise til virkemidler og dermed, hvem der skal betale regningen for reduktionerne.

Presses danske produktions- og transportvirksomheder til udlandet, så opnås der flottere klimaregnskaber for Danmark, men rent samfundsøkonomisk vil det være en katastrofe. Det vil svække danske virksomheders konkurrenceevne markant og forværre den meget alvorlige situation, som dele af den danske transportsektor befinder sig i.

Vi skal ikke bestræbe os på, at skabe 1000 såkaldt grønne job, hvis det er på bekostning af 5000 eksisterende job. Vi skal være grønne, ikke tossegrønne!

Forrige artikel EOF: Transporten kan nå CO2-mål inden 2030 EOF: Transporten kan nå CO2-mål inden 2030 Næste artikel Rådet for Bæredygtig Trafik: V er på kulsort kurs Rådet for Bæredygtig Trafik: V er på kulsort kurs