Venstres Ungdom: Brug nødsporet til at lette trafikpresset

DEBAT: Timerne i bilkø koster samfundet milliarder. Med den rette teknologi kan nødsporet inddrages, så trafikken glider bedre i myldretiden, skriver Martin Voergaard (V).

Af Martin Voergaard (V)
Klima-, miljø og transportordfører, Venstres Ungdom og kandidat til Frederiksberg byråd

Trængsel på motorvejene er et velkendt problem - især hvis man er blandt de ”eksil-jyder”, som har været hjemme på juleferie eller normalt bare pendler i myldre trafikken.

Vi er i Danmark så heldige, at der findes et hav af strækninger, hvor man ret hyppigt kan ende som sild i en tønde.

Det er faktisk så slemt at vi i gennemsnit bruger 360.000 timer om dagen på at holde i kø, hvilket bliver til godt 30 millioner timer om året.

Køtiden koster samfundet
Det ligner desværre heller ikke at udviklingen vender lige foreløbig, fordi det er faktisk kun blevet værre de seneste år. En rapport fra Vejdirektoratet kaldet ”Statsvejsnettet 2020” viser at mellem 2016 til 2018, da har statussen forværret sig med hele syv procent.

Rapporten viser derudover at de godt 30 millioner spildte timer om året munder ud i at koste samfundet 26 milliarder kroner årligt.

Et sådant markant tab bliver vi simpelthen nødt til at reagere på.

Danske bilister er bedre tjent end at skulle tilbringe deres eftermiddag i en kø karavane på Motorring 3 – uanset hvor meget lækkert ekstra udstyr man måtte have tilkøbt.

Vi har ligeledes et langt større forbrug af brændstof til bilerne, når vores veje ikke kan finde ud af at afvikle trafikken og de ender i kødannelse.

En egentlig kærkommen betragtning i en klimadebat, hvor der så ofte tales om, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen i vores transportsektor, så vil det rent faktisk kunne have en betydning, at vi kunne få trafikken til at glide langt bedre.

Inddrag nødsporet
Vores køer opstår typisk på motorvejene, hvilket ligeledes er årsagen til, at vi hele tiden udbygger med flere og flere spor. Det er klart et vigtig skridt, at vi udbygger, så vi modvirker de nuværende tabte kroner og timer, og ligeledes forhindrer yderligere fremtidige tab.

Udvidelsen af motorvejene kan dog tage lang tid, hvilket offentlige byggerier ofte tenderer til at gøre.

Vi kan dog rent faktisk allerede gøre noget i dag, som blot kræver en godkendelse og form for effektueringsplan.

Kører man ofte på motorvejen, da har man nok allerede opdaget nødsporet som løber langs med kørerbanen i højre side. Et spor som er forbeholdt biler der på den ene eller anden måde er havnet i ”nød”.

Myldretid og kø på E45 i nordgående retning udenfor Kolding kan givetvis ikke karakterers som en nødsituation, men når myldretiden og køerne indtræffer, så er der i øjeblikket behov for en nødplan.

Kig på udenlandske erfaringer
Trafikken på motorvejene bliver i forvejen nøje observeret, det ville derfor nærmest kun kræve opsætning af en række elektroniske vejskilte som kunne oplyse, hvornår nødsporet var åbnet og lukket for kørsel.

Og ligeledes hvis der er sket en ulykke, at nødsporet var optaget.

Det er ikke utænkeligt at nogle nødspor skulle gennemgå en mindre ombygning, men det vil til gengæld ikke være særlig omfattende.

I øjeblikket virker det kun fjollet, at man har asfalteret et helt motorvejsspor men på grund af manglende fokus, da har man simpelthen ikke fået det fulde udbytte af det.

Vores europæiske naboer i Tyskland, England og Holland har allerede udarbejdet en række forskellige modeller, som vi kan drage inspiration fra.

Jeg håber derfor, at vi i fremtiden gør det muligt at øge kapaciteten af biler, når der er behov for det. Hvad enten det handler om jule- eller eftermiddagstrafik.

Forrige artikel Rådgiver: Her er principperne, der bør være rettesnor for nye trafikprojekter Rådgiver: Her er principperne, der bør være rettesnor for nye trafikprojekter Næste artikel Rådet for Bæredygtig Trafik: Transporten skal væk fra bilerne Rådet for Bæredygtig Trafik: Transporten skal væk fra bilerne