Følg L 24 Registreringsafgiftsloven med videre
(Skatteministeriet)

14/11
2019

Lovforslag: L 24 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Læs mere
14/11
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (L 24).

Læs mere
12/11
2019
12/11
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (L 24).

Læs mere
2/10
2019

Lovforslag: L 24 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Læs mere